DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (1ae813a6fe7b)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6
Informácie o inštalácii, používaní a nastavení doplnku Lightning,
vrátane zoznamu známych problémov a ich riešení nájdete
na anglických stránkach http://www.mozilla.org/projects/calendar/

Slovenské diskusné fórum venované Lightningu sa nachádza na adrese
http://forum.mozilla.sk