DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (3ac7ef6249aa)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE:

# This file must be saved as UTF8

# Accesskeys are defined by prefixing the letter that is to be used for the
# accesskey with an ampersand (e.g. &).

# Do not replace $BrandShortName, $BrandFullName, or $BrandFullNameDA with a
# custom string and always use the same one as used by the en-US files.
# $BrandFullNameDA allows the string to contain an ampersand (e.g. DA stands
# for double ampersand) and prevents the letter following the ampersand from
# being used as an accesskey.

# You can use \n to create a newline in the string but only when the string
# from en-US contains a \n.

# Strings that require a space at the end should be enclosed with double
# quotes and the double quotes will be removed. To add quotes to the beginning
# and end of a strong enclose the add and additional double quote to the
# beginning and end of the string (e.g. ""This will include quotes"").

SetupCaption=$BrandFullName Installering
UninstallCaption=$BrandFullName Avinstallering
BackBtn=< &Tilbake
NextBtn=&Neste >
AcceptBtn=&Jeg godtar vilkårene i lisensavtalen
DontAcceptBtn=J&eg godtar ikke vilkårene i lisensavtalen
InstallBtn=&Installer
UninstallBtn=&Avinstaller
CancelBtn=Avbryt
CloseBtn=&Lukk
BrowseBtn=&Bla gjennom …
ShowDetailsBtn=Vis &detaljer
ClickNext=Trykk «Neste» for å fortsette.
ClickInstall=Trykk «Installer» for å starte installeringen.
ClickUninstall=Trykk «Avinstaller» for å starte avinstalleringen.
Completed=Fullført
LicenseTextRB=Les gjennom lisensavtalen før du installerer $BrandFullNameDA. Dersom du godtar alle vilkårene i lisensavtalen så velg det første alternativet ovenfor. $_CLICK
ComponentsText=Velg hvilke komponenter du vil installere. Fjern avkryssingen ved de alternativene du ikke ønsker å installere. $_CLICK
ComponentsSubText2_NoInstTypes=Velg hvilke komponenter du vil installere:
DirText=$BrandFullNameDA installeres i følgende mappe. Trykk «Bla gjennom» dersom du vil velge en annen mappe. $_CLICK
DirSubText=Målmappe
DirBrowseText=Velg mappen du vil installere $BrandFullNameDA i:
SpaceAvailable="Plass tilgjengelig: "
SpaceRequired="Plass som trengs: "
UninstallingText=Avinstallerer $BrandFullNameDA fra følgende mappe. $_CLICK
UninstallingSubText=Avinstallerer fra:
FileError=Feil ved åpning av fil for skriving: \r\n\r\n$0\r\n\r\nTrykk «Avbryt» for å avslutte installeringen,\r\nPrøv Igjen for å prøve på nytt, eller\r\nIgnorer for å hoppe over filen.
FileError_NoIgnore=Feil ved åpning av fil for skriving: \r\n\r\n$0\r\n\r\nTrykk «Prøv igjen» for å prøve på nytt, eller\r\nAvbryt for å avslutte installeringen.
CantWrite="Klarte ikke skrive: "
CopyFailed=Kopiering mislyktes
CopyTo="Kopier til "
Registering="Registrerer: "
Unregistering="Avregistrerer: "
SymbolNotFound="Klarte ikke finne symbol: "
CouldNotLoad="Klarte ikke laste inn: "
CreateFolder="Lag mappe: "
CreateShortcut="Opprett snarvei: "
CreatedUninstaller="Lag avinstalleringsprogram: "
Delete="Slett fil: "
DeleteOnReboot="Slett ved omstart: "
ErrorCreatingShortcut="Feil ved opprettelse av snarvei: "
ErrorCreating="Feil ved opprettelse: "
ErrorDecompressing=Feil ved utpakking av data! Er installeringsprogrammet skadet?
ErrorRegistering=Feil ved registrering av DLL
ExecShell="ExecShell: "
Exec="Kjør: "
Extract="Pakket ut: "
ErrorWriting="Pakket ut: Feil ved skriving til fil "
InvalidOpcode=Installeringsprogrammet er ødelagt: Ugyldig opkode
NoOLE="Ingen OLE for: "
OutputFolder="Målmappe: "
RemoveFolder="Slett mappe: "
RenameOnReboot="Endre navn ved omstart: "
Rename="Endre navn: "
Skipped="Hopp over: "
CopyDetails=Kopier detaljer til utklippstavlen
LogInstall=Logg installeringsprosessen
Byte=B
Kilo=K
Mega=M
Giga=G