DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (d9b15e7997cb)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the JavaScript scratchpad
# which is available from the Web Developer sub-menu -> 'Scratchpad'.
#
# The correct localization of this file might be to keep it in
# English, or another language commonly spoken among web developers.
# You want to make that choice consistent across the developer tools.
# A good criteria is the language in which you'd find the best
# documentation on web development on the web.

# LOCALIZATION NOTE (export.fileOverwriteConfirmation): This is displayed when
# the user attempts to save to an already existing file.
export.fileOverwriteConfirmation=Failas tokiu vardu jau yra. Ar pakeisti?

# LOCALIZATION NOTE (browserWindow.unavailable): This error message is shown
# when Scratchpad does not find any recently active main browser window.
browserWindow.unavailable=Juodraščiui nepavyko aptikti nė vieno naršyklės lango kodo vykdymui.

# LOCALIZATION NOTE (scratchpadContext.invalid): This error message is shown
# when user tries to run an operation in Scratchpad in an unsupported context.
scratchpadContext.invalid=Juodraštis negali vykdyti šios operacijos esamojoje veiksenoje.

# LOCALIZATION NOTE (openFile.title): This is the file picker title, when you
# open a file from Scratchpad.
openFile.title=Failo atvėrimas

# LOCALIZATION NOTE (openFile.failed): This is the message displayed when file
# open fails.
openFile.failed=Failo perskaityti nepavyko.

# LOCALIZATION NOTE (importFromFile.convert.failed): This is the message
# displayed when file conversion from some charset to Unicode fails.
# %1 is the name of the charset from which the conversion failed.
importFromFile.convert.failed=Nepavyko pakeisti failo koduotės iš %1$S į unikodą.

# LOCALIZATION NOTE (clearRecentMenuItems.label): This is the label for the
# menuitem in the 'Open Recent'-menu which clears all recent files.
clearRecentMenuItems.label=Išvalyti sąrašą

# LOCALIZATION NOTE (saveFileAs): This is the file picker title, when you save
# a file in Scratchpad.
saveFileAs=Failo įrašymas kaip

# LOCALIZATION NOTE (saveFile.failed): This is the message displayed when file
# save fails.
saveFile.failed=Failo įrašyti nepavyko.

# LOCALIZATION NOTE (confirmClose): This is message in the prompt dialog when
# you try to close a scratchpad with unsaved changes.
confirmClose=Ar norite įrašyti šio juodraščio pakeitimus?

# LOCALIZATION NOTE (confirmClose.title): This is title of the prompt dialog when
# you try to close a scratchpad with unsaved changes.
confirmClose.title=Yra neįrašytų pakeitimų

# LOCALIZATION NOTE (confirmRevert): This is message in the prompt dialog when
# you try to revert unsaved content of scratchpad.
confirmRevert=Ar norite atsisakyti šiame juodraštyje atliktų pakeitimų?

# LOCALIZATION NOTE (confirmRevert.title): This is title of the prompt dialog when
# you try to revert unsaved content of scratchpad.
confirmRevert.title=Atsisakyti pakeitimų

# LOCALIZATION NOTE (scratchpadIntro): This is a multi-line comment explaining
# how to use the Scratchpad. Note that this should be a valid JavaScript
# comment inside /* and */.
scratchpadIntro1=/*\n * Tai yra „JavaScript“ juodraštis.\n *\n * Įveskite „JavaScript“ kodą, o tuomet spustelėkite dešinįjį pelės\n * klavišą arba iš meniu „Vykdymas“ rinkitės:\n * 1) Vykdyti (%1$S) – kad pažymėtas tekstas būtų interpretuotas;\n * 2) Tirti (%2$S) – kad rezultatas būtų parodytas objektų tyriklyje;\n * 3) Išvesti (%3$S) – kad rezultatas būtų įterptas kaip komentaras po pasirinkimo.\n */\n\n

# LOCALIZATION NOTE (notification.browserContext): This is the message displayed
# over the top of the editor when the user has switched to browser context.
browserContext.notification=Šis juodraštis vykdomas naršyklės kontekste.

# LOCALIZATION NOTE (help.openDocumentationPage): This returns a localized link with
# documentation for Scratchpad on MDN.
help.openDocumentationPage=https://developer.mozilla.org/en/Tools/Scratchpad

# LOCALIZATION NOTE (scratchpad.statusBarLineCol): Line, Column
# information displayed in statusbar when selection is made in
# Scratchpad.
scratchpad.statusBarLineCol = Eilutė: %1$S, stulpelis: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (fileExists.notification): This is the message displayed
# over the top of the the editor when a file does not exist.
fileNoLongerExists.notification=Šis failas nebeegzistuoja.

# LOCALIZATION NOTE (propertiesFilterPlaceholder): this is the text that
# appears in the filter text box for the properties view container.
propertiesFilterPlaceholder=Filtruoti savybes

# LOCALIZATION NOTE (connectionTimeout): message displayed when the Remote Scratchpad
# fails to connect to the server due to a timeout.
connectionTimeout=Ryšys nutrūko. Patikrinkite klaidų pultus abiejuose galuose – gal rasite klaidų pranešimų. Atverkite JS juodraštį iš naujo, jeigu norite bandyti dar kartą.

# LOCALIZATION NOTE (selfxss.msg): the text that is displayed when
# a new user of the developer tools pastes code into the console
# %1 is the text of selfxss.okstring
selfxss.msg=Įspėjimas dėl apgaulės: būkite atsargūs čia įdėdami nukopijuotą tekstą, kurio nesuprantate. Tai gali leisti piktavaliams pavogti jūsų tapatybę ar perimti kompiuterio valdymą. Kad būtų leista įdėti tekstą, žemiau juodraštyje įrašykite „%S“ (be kabučių).

# LOCALIZATION NOTE (selfxss.msg): the string to be typed
# in by a new user of the developer tools when they receive the sefxss.msg prompt.
# Please avoid using non-keyboard characters here
selfxss.okstring=leisti įdėti tekstą