DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (57e234fe0abd)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
<!-- Subscription Dialog -->

<!ENTITY feedSubscriptions.label   "Fo-sgrìobhaidhean an inbhir">
<!ENTITY learnMore.label       "Barrachd fiosrachaidh air inbhirean">

<!ENTITY feedTitle.label       "Tiotal:">
<!ENTITY feedTitle.accesskey     "T">

<!ENTITY feedLocation.label     "URL an inbhir:">
<!ENTITY feedLocation.accesskey   "U">
<!ENTITY feedLocation.placeholder  "Cuir URL dligheach de dh'inbhir a-steach gus a chur ris">
<!ENTITY locationValidate.label   "Dearbhaich">
<!ENTITY validateText.label     "Sgrùdaich an dearbhadh is faigh URL dligheach.">

<!ENTITY feedFolder.label      "Stòir artaigilean ann an:">
<!ENTITY feedFolder.accesskey    "S">
<!-- Account Settings and Subscription Dialog -->

<!ENTITY biffStart.label       "Thoir sùil airson artaigealan ùra gach ">
<!ENTITY biffStart.accesskey     "T">
<!ENTITY biffMinutes.label      "mionaidean">
<!ENTITY biffMinutes.accesskey    "n">
<!ENTITY biffDays.label       "làithean">
<!ENTITY biffDays.accesskey     "l">
<!ENTITY recommendedUnits.label   "Tha am foillsichear a’ moladh:">

<!ENTITY quickMode.label       "Seall gearr-chunntas na h-artaigil 's na luchdaich an duilleag-lìn">
<!ENTITY quickMode.accesskey     "h">

<!ENTITY autotagEnable.label     "Cruthaich tagaichean gu fèin-obrachail, stèidhichte air ainmean &lt;roinnean-seòrsa&gt; an inbhir">
<!ENTITY autotagEnable.accesskey   "o">
<!ENTITY autotagUsePrefix.label   "Cuir an ro-leasachan seo ris na tagaichean:">
<!ENTITY autotagUsePrefix.accesskey "r">
<!ENTITY autoTagPrefix.placeholder  "Cuir ro-leasachan taga a-steach">
<!-- Subscription Dialog -->

<!ENTITY button.addFeed.label    "Cuir ris">
<!ENTITY button.addFeed.accesskey  "C">
<!ENTITY button.updateFeed.label   "Deasaich">
<!ENTITY button.updateFeed.accesskey "e">
<!ENTITY button.removeFeed.label   "Thoir air falbh">
<!ENTITY button.removeFeed.accesskey "r">
<!ENTITY button.importOPML.label   "Ion-phortaich">
<!ENTITY button.importOPML.accesskey "I">
<!ENTITY button.exportOPML.label   "Às-phortaich">
<!ENTITY button.exportOPML.accesskey "p">
<!ENTITY button.exportOPML.tooltip  "Às-phortaich inbhirean còmhla ri structar nam pasgan aca; CTRL is briogadh no CTRL ENTER gus na h-inbhirean às-phortadh mar liosta">

<!ENTITY cmd.close.commandKey    "w">
<!ENTITY button.close.label     "Dùin">