DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (e39172b61627)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

## Signature Information strings
SINoneLabel=Tá an teachtaireacht gan síniú digiteach
SINone=Níl síniú digiteach an tseoltóra ar an teachtaireacht seo. Gan síniú digiteach, d'fhéadfaí go bhfuil an duine a sheol teachtaireacht ag ligean air go bhfuil an seoladh rphoist seo aige. Is féidir freisin gur athraíodh an teachtaireacht agus í ar an aistear thar an líonra. Is beag seans, áfach, gur tharla ceachtar den dá rud sin.
SIValidLabel=Tá an teachtaireacht sínithe
SIValid=Tá síniú digiteach bailí sa teachtaireacht seo. Níor athraíodh an teachtaireacht ón am a sheoladh í.
SIInvalidLabel=Níl an síniú digiteach bailí
SIInvalidHeader=Tá síniú digiteach sa teachtaireacht seo ach tá an síniú neamhbhailí.
SIContentAltered=Ní chuireann síniú agus inneachar na teachtaireachta le chéile i gceart. Ní ceart duit muinín a chur i mbailíocht na teachtaireachta seo go dtí go mbeidh a hinneachar fíoraithe agat leis an seoltóir.
SIExpired=Is cosúil go bhfuil an teastas a síníodh an teachtaireacht leis as dáta. Féach chuige go bhfuil clog do ríomhaire socraithe i gceart.
SIRevoked=Síníodh an teachtaireacht le teastas cúlghairthe. Ní ceart duit muinín a chur i mbailíocht na teachtaireachta seo go dtí go mbeidh a hinneachar fíoraithe agat leis an seoltóir.
SINotYetValid=Is cosúil nach bhfuil an teastas lena shíníodh an teachtaireacht bhailí go fóill. Féach chuige go bhfuil clog do ríomhaire socraithe i gceart.
SIUnknownCA=Ní aithnítear an t-údarás teastas a d'eisigh an teastas lena shíníodh an teachtaireacht.
SIUntrustedCA=D'eisigh údarás teastas nach bhfuil muinín agat as le haghaidh teastais den chineál seo an teastas lena shíníodh an teachtaireacht.
SIExpiredCA=D'eisigh údarás teastas a bhfuil a theastas féin as dáta an teastas lena shíníodh an teachtaireacht. Féach chuige go bhfuil clog do ríomhaire socraithe i gceart.
SIRevokedCA=D'eisigh údarás teastas a bhfuil a theastas féin cúlghairthe an teastas lena shíníodh an teachtaireacht. Ní ceart duit muinín a chur i mbailíocht na teachtaireachta seo go dtí go mbeidh a hinneachar fíoraithe agat leis an seoltóir.
SINotYetValidCA=D'eisigh údarás teastas nach bhfuil a theastas féin bailí fós an teastas lena shíníodh an teachtaireacht. Féach chuige go bhfuil clog do ríomhaire socraithe i gceart.
SIInvalidCipher=Síníodh an teachtaireacht le neart criptithe nach dtacaíonn an leagan seo de do bhogearra leis.
SIClueless=Tá fadhbanna nach fios cad iad sa síniú digiteach seo. Ní ceart duit muinín a chur i mbailíocht na teachtaireachta seo go dtí go mbeidh a hinneachar fíoraithe agat leis an seoltóir.
SIPartiallyValidLabel=Tá an teachtaireacht sínithe
SIPartiallyValidHeader=Cé go bhfuil an síniú digiteach bailí, ní fios an ionann iad an seoltóir agus an sínitheoir.
SIHeaderMismatch=Ní ionann an seoladh ríomhphoist i dteastas an tsínitheora agus an seoladh ríomhphoist a úsáideadh chun an teachtaireacht seo a sheoladh. Féach ar shonraí an teastais sínithe chun sínitheoir na teachtaireachta a fháil amach.
SICertWithoutAddress=Níl seoladh ríomhphoist sa teastas a úsáideadh chun an teachtaireacht a shíniú. Féach ar shonraí an teastais sínithe chun sínitheoir na teachtaireachta a fháil amach.

## Encryption Information strings
EINoneLabel2=Níl an Teachtaireacht Criptithe
EINone=Níor criptíodh an teachtaireacht seo roimh í a sheoladh. Is féidir le daoine eile faisnéis gan criptiúchán a sheoltar thar an Idirlíon a fheiceáil agus í ar an aistear.
EIValidLabel=Tá an teachtaireacht criptithe
EIValid=Criptíodh an teachtaireacht seo roimh í a sheoladh chugat. De bharr criptiúcháin, tá sé an-deacair do dhaoine faisnéis a léamh gan cead agus í á traschur tríd an líonra.
EIInvalidLabel=Ní féidir an teachtaireacht a dhíchriptiú
EIInvalidHeader=Criptíodh an teachtaireacht seo roimh í a sheoladh chugat, ach ní féidir í a dhíchriptiú.
EIContentAltered=De réir dealraimh, athraíodh ábhair na teachtaireachta le linn í a tharchur.
EIClueless=Tá fadhbanna nach fios cad iad sa teachtaireacht chriptithe seo.