DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (e51ad5a34392)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

#ResolvingHost=Looking up
#ConnectedTo=Connected to 
#ConnectingTo=Connecting to 
#SendingRequestTo=Sending request to 
#TransferringDataFrom=Transferring data from 

3=%1$S se pyta…
4=Zwězane z %1$S…
5=Sćelo se napšašowanje na %1$S…
6=Pśenosuju so daty wót %1$S…
7=Zwězujo se z %1$S…
8=%1$S docytane\u0020
9=%1$S dopisane
10=Caka se na %1$S…
11=%1$S pytane…
12=Pódaśe ruki TLS se z %1$S wuwjedujo…
13=Pódaśe ruki TLS jo se za %1$S skóńcyło…

27=Transakcija FTP se zachopina…
28=Transakcija FTP jo so skóńcyła

UnsupportedFTPServer=Serwer FTP %1$S njepódpěra se tuchylu.
RepostFormData=Toś ten webbok pósrědnja se k nowej adresy. By wy rady formularne daty, kótarež sćo zapisał, k nowej adresy pósłał?

# Directory listing strings
DirTitle=Indeks wót %1$S
DirGoUp=Do zarědnika wušeje rowniny
ShowHidden=Schowane objekty pokazaś
DirColName=
DirColSize=Wjelikosć
DirColMTime=Slědna změna
DirFileLabel=Dataja:\u0020

PhishingAuth=Cośo rowno k "%1$S" woglědaś. Toś to sedło by mógło wopytaś, wam nabarwiś, až by wy k drugemu sedłoju woglědał. Buźćo wjelgin wobglědniwy.
PhishingAuthAccept=Rozměju a budu wjelgin wobglědniwy
SuperfluousAuth=Cośo se pla sedła "%1$S" z wužywarskim mjenim "%2$S" pśizjawiś, ale websedło njetrjeba awtentifiakciju. To by mógło wopyt byś, was toriś.\n\nJo "%1$S" sedło, kótarež cośo se woglědaś?
AutomaticAuth=Cośo se rowno pla sedła "%1$S" z wužywarskim mjenim "%2$S" pśizjawiś.

TrackingUriBlocked=Resursa na "%1$S" jo se blokěrowała, dokulaž slědowański šćit jo zmóžnjony.
UnsafeUriBlocked=Resursa na “%1$S” jo se pśez wěste pśeglědowanje zablokěrowała.

# LOCALIZATION NOTE (APIDeprecationWarning):
# %1$S is the deprecated API; %2$S is the API function that should be used.
APIDeprecationWarning=Warnowanje: '%1$S' jo zestarjony, pšosym wužywajśo '%2$S'

# LOCALIZATION NOTE (nsICookieManagerDeprecated): don't localize originAttributes.
# %1$S is the deprecated API; %2$S is the interface suffix that the given deprecated API belongs to.
nsICookieManagerAPIDeprecated=“%1$S” jo se změnił. Aktualizěrujśo swój kod a pśepódajśo korektne originAttributes. Dalšne informacije na MDN: https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Tech/XPCOM/Reference/Interface/nsICookieManager%2$S