DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (a40ccc85e6f0)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

UnexpectedElement=Uventet <%1$S> element.

# LOCALIZATION NOTE: do not localize key="%S" modifiers="%S" id="%S"
GTK2Conflict2=Key event ikke til rådighed på GTK2: key="%S" modifiers="%S" id="%S"
WinConflict2=Key event ikke til rådighed på nogle tastaturlayouts: key="%S" modifiers="%S" id="%S"
TooDeepBindingRecursion=XBL bindingen "%S" bruges allerede af for mange forudgående elementer og vil ikke blive blive brugt efterfølgende for at forhindre uendlige rekursion.
CircularExtendsBinding=At udvide XBL bindingen "%S" med "%S" ville føre til at bindingen vil blive udvidet med sig selv
# LOCALIZATION NOTE: do not localize <handler command="…">
CommandNotInChrome=Brug af <handler command="…"> er ikke tilladt uden for chrome.
MalformedXBL = En XBL er ikke velformet. Har du glemt XBL namespace eller bindings tag?
InvalidExtendsBinding=Udvidelse af "%S" er ugyldig. Overordnet bør du ikke udvide tag navne.
MissingIdAttr = En "id" attribut mangler på det bindende tag.