DXR will be turned off on Tuesday, December 29th. It will redirect to Searchfox.
See the announcement on Discourse.

DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (a40ccc85e6f0)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

ImageMapRectBoundsError=Attributten "coords" til mærket <area shape="rect"> har ikke formatet "left,top,right,bottom".
ImageMapCircleWrongNumberOfCoords=Attributten "coords" til <area shape="circle"> mærket er ikke i "center-x,center-y,radius" format.
ImageMapCircleNegativeRadius=Attributten "coords" til <area shape="circle"> mærket har en negativ radius.
ImageMapPolyWrongNumberOfCoords=Attributten "coords" til <area shape="poly"> mærket er ikke i "x1,y1,x2,y2 ..." format.
ImageMapPolyOddNumberOfCoords=Attributten "coords" til <area shape="poly"> mærket mangler det sidste "y" koordinat (det korrekte format er "x1,y1,x2,y2 ...").

TablePartRelPosWarning=Relativ placering af tabelrækker og -kolonner understøttes nu. Dette websted bør opdateres, da det er afhængigt af, at denne funktion ikke virker.
ScrollLinkedEffectFound2=Dette websted bruger tilsyneladende en scroll-afhængig positionseffekt. Dette virker muligvis ikke godt sammen med asynkron panorering; læs artiklen https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Performance/ScrollLinkedEffects for flere detaljer og deltag i debatten om relaterede værktøjer og funktioner!!

## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningContentTooLargeArea):
## %1$S is an integer value of the area of the frame
## %2$S is an integer value of the area of a limit based on the viewport size
CompositorAnimationWarningContentTooLargeArea=Animationen kan ikke afvikles på compositoren, da frame-arealet (%1$S) er for stort i forhold til viewport (større end %2$S)
## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningContentTooLarge2):
## (%1$S, %2$S) is a pair of integer values of the frame size
## (%3$S, %4$S) is a pair of integer values of a limit based on the viewport size
## (%5$S, %6$S) is a pair of integer values of an absolute limit
CompositorAnimationWarningContentTooLarge2=Animationen kan ikke afvikles på compositoren, da frame-størrelsen (%1$S, %2$S) er større end viewport (%3$S, %4$S) eller større end den maksimalt tilladte værdi (%5$S, %6$S)
## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningTransformBackfaceVisibilityHidden):
## 'backface-visibility: hidden' is a CSS property, don't translate it.
CompositorAnimationWarningTransformBackfaceVisibilityHidden=Animation af 'backface-visibility: hidden'-transformeringer kan ikke afvikles på compositoren
## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningTransformPreserve3D):
## 'transform-style: preserve-3d' is a CSS property, don't translate it.
CompositorAnimationWarningTransformPreserve3D=Animation af 'transform-style: preserve-3d'-transformeringer afvikles på compositoren
## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningTransformSVG,
##          CompositorAnimationWarningTransformWithGeometricProperties,
##          CompositorAnimationWarningTransformFrameInactive,
##          CompositorAnimationWarningOpacityFrameInactive):
## 'transform' and 'opacity' mean CSS property names, don't translate it.
CompositorAnimationWarningTransformSVG=Animation af 'transform' på elementer med SVG-transforms kan ikke afvikles på compositoren
CompositorAnimationWarningTransformWithGeometricProperties=Animationer af typen 'transform' kan ikke afvikles på compositoren, når geometriske egenskaber samtidig er animeret på det samme element
CompositorAnimationWarningTransformWithSyncGeometricAnimations=Animation af 'transform' kan ikke afvikles på compositoren, fordi den skulle have være synkroniseret med animationen af geometriske egenskaber som startede samtidig
CompositorAnimationWarningTransformFrameInactive=Animation kan ikke afvikles på compositoren, fordi framen ikke var markeret aktiv for 'transform'-animation
CompositorAnimationWarningOpacityFrameInactive=Animation kan ikke afvikles på compositoren, fordi framen ikke var markeret aktiv for 'opacity'-animation
CompositorAnimationWarningHasRenderingObserver=Animationen kan ikke afvikles på compositor, fordi elementet har rendering observers (-moz-element eller SVG-clipping/-masking)