DXR will be turned off on Tuesday, December 29th. It will redirect to Searchfox.
See the announcement on Discourse.

DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (a40ccc85e6f0)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Encoding warnings and errors
EncNoDeclarationFrame=Tegnkodningen for et dokument i en frame er ikke deklareret. Dokumentet kan se anderledes ud, hvis det vises uden for en frame.
EncNoDeclarationPlain=Tegnkodningen for tekstdokumentet er ikke deklareret. Dokumentet vil vises med forkerte tegn i visse browserkonfigurationer, hvis dokumentet indeholder tegn uden for US-ASCII. Tegnkodningen for filen skal deklareres i transfer-protokollen, eller filen skal bruge et byte order mark som tegnkodningssignatur.
EncNoDeclaration=Tegnkodningen for HTML-dokumentet er ikke deklareret. Dokumentet vil vises med forkerte tegn i visse browserkonfigurationer, hvis dokumentet indeholder tegn uden for US-ASCII. Tegnkodningen for filen skal deklareres i dokumentet eller i transfer-protokollen.
EncLateMetaFrame=Tegnkodningsdeklarationen for HTML-dokumentet i en ramme blev ikke fundet ved scanning af de første 1024 bytes af filen. Hvis dokumentet vises uden en ramme, vil siden genindlæses automatisk. Tegnkodningsdeklarationen skal flyttes til inden for de første 1024 bytes af filen.
EncLateMeta=Tegnkodningsdeklarationen for HTML-dokumentet blev ikke fundet ved scanning af de første 1024 bytes af filen. Hvis siden vises i en browser med en anden konfiguration, vil den genindlæses automatisk. Tegnkodningsdeklarationen skal flyttes til inden for de første 1024 bytes af filen.
EncLateMetaReload=Siden blev genindlæst, fordi tegnkodningsdeklarationen for HTML-dokumentet ikke blev fundet ved scanning af de første 1024 bytes af filen. Tegnkodningsdeklarationen skal flyttes til inden for de første 1024 bytes af filen.
EncLateMetaTooLate=Tegnkodningsdeklarationen for dokumentet blev fundet for sent til at have en effekt. Tegnkodningsdeklarationen skal flyttes til inden for de første 1024 bytes af filen.
EncMetaUnsupported=Den deklarerede tegnkodning for HTML-dokumentet er ikke understøttet, så deklarationen blev derfor ignoreret.
EncProtocolUnsupported=Den deklarerede tegnkodning i transfer-protokollen er ikke understøttet, så deklarationen blev derfor ignoreret.
EncBomlessUtf16=Fandt UTF-16-kodet Basic Latin tekst uden et byte order mark og uden en deklaration i transfer-protokollen. At kode dette indhold i UTF-16 er ineffektivt, og tegnkodningen skulle under alle omstændigheder være deklareret.
EncMetaUtf16=Et meta-tag blev brugt til at deklarere tegnkodningen som UTF-16. Dette blev fortolket som en UTF-8-deklaration i stedet.
EncMetaUserDefined=Et meta-tag blev brugt til at angive tegnkodning som x-user-defined. Dette blev fortolket som en angivelse af windows-1252 af hensyn til kompatibilitet med bevidst forkerte fonte. Dette websted bør skifte til Unicode-tegnkodning.

# The bulk of the messages in this file are derived from
# http://hg.mozilla.org/projects/htmlparser/file/1f633cef7de7/src/nu/validator/htmlparser/impl/ErrorReportingTokenizer.java
# which is available under the MIT license.

# Tokenizer errors
errGarbageAfterLtSlash=Ugyldigt indhold efter "</".
errLtSlashGt=Så "</>". Sandsynlige årsager: ikke-indkodet "<" (indkod som "&lt;") eller fejlindtastet slut-tag.
errCharRefLacksSemicolon=Tegnreference blev ikke afsluttet med semikolon.
errNoDigitsInNCR=Ingen cifre i nummereisk tegnreference.
errGtInSystemId=">" i system-identifikator.
errGtInPublicId=">" i public-identifikator.
errNamelessDoctype=Unavngiven doctype.
errConsecutiveHyphens=Sammenhængende bindestreger afsluttede ikke en kommentar. "--" er ikke tilladt i en kommentar, men fx "- -" er.
errPrematureEndOfComment=For tidlig afslutning af kommentar. Brug "-->" til at afslutte en kommentar.
errBogusComment=Ugyldig kommentar.
errUnquotedAttributeLt="<" i en ikke-citeret attributværdi. Sandsynlig årsag: manglende ">" umiddelbart før.
errUnquotedAttributeGrave="`" i en ikke-citeret attributværdi. Sandsynlig årsag: det forkerte tegn bruges som citationstegn.
errUnquotedAttributeQuote=Citationstegn i en ikke-citeret attributværdi. Sandsynlige årsager: attributter, som smelter sammen, eller en URL-adresse i en ikke-citeret attributværdi.
errUnquotedAttributeEquals="=" i en ikke-citeret attributværdi. Sandsynlige årsager: attributter, som smelter sammen, eller en URL-adresse i en ikke-citeret attributværdi.
errSlashNotFollowedByGt=En skråstreg blev ikke umiddelbart efterfulgt af ">".
errNoSpaceBetweenAttributes=Intet mellemrum mellem attributter.
errUnquotedAttributeStartLt="<" i begyndelsen af en ikke-citeret attributværdi. Sandsynlig årsag: manglende ">" umiddelbart før
errUnquotedAttributeStartGrave="`" i begyndelsen af en ikke-citeret attributværdi. Sandsynlig årsag: det forkerte tegn bruges som citationstegn.
errUnquotedAttributeStartEquals="=" i begyndelsen af en ikke-citeret attributværdi. Sandsynlig årsag: duplikeret lighedstegn.
errAttributeValueMissing=Attributten mangler en værdi.
errBadCharBeforeAttributeNameLt=Så "<", da et attributnavn var ventet. Sandsynlig årsag: manglende ">" umiddelbart før.
errEqualsSignBeforeAttributeName=Så "=", da et attributnavn var ventet. Sandsynlig årsag: manglende attributnavn.
errBadCharAfterLt=Ugyldigt tegn efter "<". Sandsynlig årsag: ikke-indkodet "<". Prøv at indkode tegnet som "&lt;".
errLtGt=Så "<>". Sandsynlige årsager: ikke-indkodet "<" (indkod som "&lt;") eller fejlindtastet start-tag.
errProcessingInstruction=Så "<?". Sandsynlig årsag: Forsøg på at bruge en XML processing-instruktion i HTML. (XML processing-instruktioner er ikke understøttet i HTML.)
errUnescapedAmpersandInterpretedAsCharacterReference=Strengen efter "&" blev fortolket som en tegnreference. ("&" skulle sandsynligvis have været indkodet som "&amp;".)
errNotSemicolonTerminated=Navngiven tegnreference var ikke afsluttet med semikolon. (Eller "&" skulle have været indkodet som "&amp;".)
errNoNamedCharacterMatch="&" startede ikke en tegnreference. ("&" skulle sandsynligvis have været indkodet som "&amp;".)
errQuoteBeforeAttributeName=Så et citationstegn da et attributnavn var ventet. Sandsynlig årsag: manglende "=" umiddelbart før.
errLtInAttributeName="<" i attributnavn. Sandsynlig årsag: manglende ">" umiddelbart før.
errQuoteInAttributeName=Citationstegn i attributnavn. Sandsynlig årsag: tilhørende tidligere citationstegn mangler.
errExpectedPublicId=Forventede en public-identifikator, men doctypen sluttede.
errBogusDoctype=Ugyldig doctype.
maybeErrAttributesOnEndTag=Slut-tag har attributter.
maybeErrSlashInEndTag=Ugyldigt "/" i slutningen af et slut-tag.
errNcrNonCharacter=Tegnreference giver et ikke-tegn.
errNcrSurrogate=Tegnreference giver en surrogate.
errNcrControlChar=Tegnreference giver et kontroltegn.
errNcrCr=En nummerisk tegnreference gav carriage return.
errNcrInC1Range=En numerisk tegnreference gav et C1-kontroltegn.
errEofInPublicId=Filen sluttede i en public-identifikator.
errEofInComment=Filen sluttede i en kommentar.
errEofInDoctype=Filen sluttede i en doctype.
errEofInAttributeValue=Filen sluttede i en attributværdi. Ignorerer tag.
errEofInAttributeName=Filen sluttede i et attributnavn. Ignorerer tag.
errEofWithoutGt=Filen skuttede uden tagget blev afsluttet med ">". Ignorerer tag.
errEofInTagName=Filen sluttede i et tag-navn. Ignorerer tag.
errEofInEndTag=Filen sluttede i et slut-tag. Ignorerer tag.
errEofAfterLt=Filen sluttede efter "<".
errNcrOutOfRange=Tegnreference uden for den tilladte Unikode-sekvens.
errNcrUnassigned=Tegnreference giver et permanent ikke-tildelt code point.
errDuplicateAttribute=Dobbelt attribut.
errEofInSystemId=Filen skuttede i en system-identifikator.
errExpectedSystemId=Gav en system-identifikator, men doctypen sluttede.
errMissingSpaceBeforeDoctypeName=Manglende mellemrum før doctype-navn.
errHyphenHyphenBang=Fandt "--!" i kommentar.
errNcrZero=Tegnreference giver nul.
errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote=Manglende mellemrum mellem doctype "SYSTEM" og citationstegnet.
errNoSpaceBetweenPublicAndSystemIds=Manglende mellemrum mellem doctype public og identifikatorer.
errNoSpaceBetweenDoctypePublicKeywordAndQuote=Manglende mellemrum mellem doctype "PUBLIC" og citationstegnet.

# Tree builder errors
errStrayStartTag2=Løsrevent start-tag "%1$S".
errStrayEndTag=Løsrevent slut-tag "%1$S".
errUnclosedElements=Så slut-tag "%1$S", men der var åbne elementer.
errUnclosedElementsImplied=Implicit slut-tag "%1$S", men der var åbne elementer.
errUnclosedElementsCell=En tabelcelle blev lukket implicit, men der var åbne elementer.
errStrayDoctype=Køsreven doctype.
errAlmostStandardsDoctype=Almost standards mode doctype. Forventede "<!DOCTYPE html>".
errQuirkyDoctype=Quriks mode doctype. Forventede "<!DOCTYPE html>".
errNonSpaceInTrailer=Ikke-mellemrumstegn i slutningen.
errNonSpaceAfterFrameset=Ikke-mellemrum efter "frameset".
errNonSpaceInFrameset=Ikke-mellemrum i "frameset".
errNonSpaceAfterBody=Ikke-mellemrum efter body.
errNonSpaceInColgroupInFragment=Ikke-mellemrum i "colgroup" ved parsing af fragment.
errNonSpaceInNoscriptInHead=Ikke-mellemrum i "noscript" i "head".
errFooBetweenHeadAndBody="%1$S"-element mellem "head" og "body".
errStartTagWithoutDoctype=Start-tag uden en doctype først. Forventede "<!DOCTYPE html>".
errNoSelectInTableScope=Ingen "select" i tabel-scope.
errStartSelectWhereEndSelectExpected="select" start-tag hvor slut-tag var forventet.
errStartTagWithSelectOpen="%1$S" start-tag med "select" åben.
errBadStartTagInHead2=Ugyldigt start-tag "%1$S" i "head".
errImage=Så start-tag "image".
errFooSeenWhenFooOpen=Så et "%1$S"-start-tag, men et element af samme type var alerede åbent.
errHeadingWhenHeadingOpen=Overskrift kan ikke være barn af en anden overskrift.
errFramesetStart=Så "frameset" start-tag.
errNoCellToClose=Ingen celle at lukke.
errStartTagInTable=Så start-tag "%1$S" i "table".
errFormWhenFormOpen=Så start-tag "form", men der var allerede et aktivt "form"-element. Indlejrede formularer er ikke tilladt. Ignorer dette tag.
errTableSeenWhileTableOpen=Så start-tag "table", men den forrige "table" er stadig åben.
errStartTagInTableBody="%1$S" start-tag i tabel.
errEndTagSeenWithoutDoctype=Så slut-tag uden en doctype først. Forventede "<!DOCTYPE html>".
errEndTagAfterBody=Så et slut-tag efter "body" er afsluttet.
errEndTagSeenWithSelectOpen="%1$S" slut-tag med åben "select".
errGarbageInColgroup=Ugyldigt indhold i "colgroup".
errEndTagBr=Slut-tag "br".
errNoElementToCloseButEndTagSeen=Intet "%1$S"-element i scope, men så "%1$S" slut-tag.
errHtmlStartTagInForeignContext=HTML start-tag "%1$S" i en fremmed namespace-kontekst.
errTableClosedWhileCaptionOpen="table" lukket, men "caption" var stadig åben.
errNoTableRowToClose=Ingen tabelrække at lukke.
errNonSpaceInTable=Malplaceret ikke-mellemrum i en tabel.
errUnclosedChildrenInRuby=Uafsluttede børn i "ruby".
errStartTagSeenWithoutRuby=Så start-tag "%1$S" uden et åbent "ruby"-element.
errSelfClosing=Selv-lukkende syntaks ("/>") brugt på et ikke-void HTML-element. Ignorerer skråstregen og fortolker som et start-tag.
errNoCheckUnclosedElementsOnStack=Uafsluttede elementer på stakken.
errEndTagDidNotMatchCurrentOpenElement=Slut-tag "%1$S" matchede ikke navnet på det nuværende åbne element ("%2$S").
errEndTagViolatesNestingRules=Slut-tag "%1$S" bryder nesting-regler.
errEndWithUnclosedElements=Så et slut-tag for "%1$S", men der var åbne elementer.