DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (a40ccc85e6f0)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

MimeNotCss=Stilarket %1$S blev ikke indlæst, fordi dets MIME type, "%2$S", ikke er "text/css".
MimeNotCssWarn=Stilarket %1$S blev indlæst, på trods af at dets MIME type, "%2$S", ikke er "text/css".

PEUnexpEOF2=Afslutning af filen blev uventet nået under søgning efter %1$S.
PEParseRuleWSOnly=En streng, kun indeholdende blanke tegn, blev givet som regel til tolkning.
PEDeclDropped=Erklæring droppet.
PEDeclSkipped=Skippet til næste erklæring.
PEUnknownProperty=Ukendt egenskab '%1$S'.
PEValueParsingError=Fejl i fortolkningen af værdien for '%1$S'.
PEExpectEndValue=Forventede 'end of value' men fandt '%1$S'.
PERuleTrailing=Forventede 'end of rule' men fandt '%1$S'.
PESkipAtRuleEOF2=afslutning af at-regel
PEUnknownAtRule=Ugenkendelig at-regel eller fejl under tolkning af at-regel '%1$S'.
PECharsetRuleEOF=tegnkodningsstreng i @charset-regel
PECharsetRuleNotString=Forventede tegnkodningsstreng men fandt i stedet '%1$S'.
PEGatherMediaEOF=afslutning af media-liste i @import- eller @media-regel
PEGatherMediaNotComma=Forventede ',' i media-liste, men fandt '%1$S'.
PEGatherMediaNotIdent=Forventede 'identifier' i media-liste men fandt '%1$S'.
PEGatherMediaReservedMediaType=Forventede en media-type men fandt det reserverede ord '%1$S'.
PEParseSourceSizeListEOF=værdien for længden af den matchende mediebetingelse
PEParseSourceSizeListNotComma=Forventede ',' efter værdien men fandt '%1$S'
PEImportNotURI=Forventede URI i @import-regel men fandt '%1$S'.
PEImportBadURI=Ugyldig URI i @import-regel: '%1$S'.
PEImportUnexpected=Fandt uventet '%1$S' i @import.
PEGroupRuleEOF2=afslutning af @media, @supports eller @-moz-document-regel
PEGroupRuleNestedAtRule=%1$S regel ikke tilladt i en @media eller @-moz-document-regel.
PEMozDocRuleBadFunc2=Forventede url(), url-prefix(), domain() eller regexp() i @-moz-document-regel men fandt '%1$S'.
PEMozDocRuleNotURI=Forventede URI i @-moz-document-regel men fandt '%1$S'.
PEMozDocRuleNotString=Forventede en streng i @-moz-document-reglens regexp() funktion, men fandt '%1$S'.
PEMozDocRuleEOF=næste URI i @-moz-document-regel
PEAtNSPrefixEOF=namespace præfiks i @namespace-regel.
PEAtNSURIEOF=namespace URI i @namespace-regel.
PEAtNSUnexpected=Uventet token i @namespace: '%1$S'.
PEKeyframeNameEOF=navn på @keyframes-regel.
PEKeyframeBadName=Forventede 'identifier' for navn på @keyframes-regel.
PEKeyframeBrace=Forventede start-{ på @keyframes-regel.
PESkipDeclBraceEOF=afsluttende } af erklæringsblok.
PESkipRSBraceEOF=afsluttende } af ugyldig regelsæt.
PEBadSelectorRSIgnored=Regelsæt ignoreret pga. ugyldig selector.
PEBadSelectorKeyframeRuleIgnored=Keyframe regel ignoreret pga. ugyldig selector.
PESelectorListExtraEOF=',' eller '{'
PESelectorListExtra=Forventede ',' eller '{', men fandt '%1$S'.
PESelectorGroupNoSelector=Selector forventet.
PESelectorGroupExtraCombinator=Dinglende combinator.
PECounterStyleNotIdent=Forventede identifikator for navnet på reglen @counter-style.
PECounterStyleBadName=Navnet på reglen @counter-style må ikke være '%1$S'.
PECounterStyleBadBlockStart=Forventede '{' i starten af reglen @counter-style men fandt '%1$S'.
PECounterStyleEOF=afsluttende '}' i blokken @counter-style
PECounterDescExpected=Forventede tællerbeskrivelse men fandt '%1$S'.
PEUnknownCounterDesc=Ukendt deskriptor, '%1$S', i reglen @counter-style.
PECounterExtendsNotIdent=Forventede identifikator for extends-systemet men fandt '%1$S'.
PECounterASWeight=Hver vægt i beskrivelsen af additive-symboler skal være mindre end den foregående vægt.
PEClassSelEOF=klassenavn.
PEClassSelNotIdent=Forventede identifier for klasse-selector, men fandt '%1$S'.
PECoordinatePair=Forventede koordinatsæt, men fandt '%1$S'.
PETypeSelEOF=elementtype
PETypeSelNotType=Forventede element navn eller '*', men fandt '%1$S'.
PEUnknownNamespacePrefix=Ukendt namespace-præfiks '%1$S'.
PEAttributeNameEOF=attributnavn
PEAttributeNameExpected=Forventede identifier til attributnavn, men fandt '%1$S'.
PEAttributeNameOrNamespaceExpected=Forventede attributnavn eller namespace, men fandt '%1$S'.
PEAttSelNoBar=Forventede '|', men fandt '%1$S'.
PEAttSelInnerEOF=del af attribut-selector
PEAttSelUnexpected=Uventet token i attribut-selector: '%1$S'.
PEAttSelValueEOF=attributværdi
PEAttSelCloseEOF=']' for at afsutte attribut-selector
PEAttSelNoClose=Forventede ']' for at afslutte attribut-selector, men fandt '%1$S'.
PEAttSelBadValue=Forventede identifier eller streng til værdi i attribut-selector, men fandt '%1$S'.
PEPseudoSelEOF=navn på pseudoklasse eller pseudoelement
PEPseudoSelBadName=Forventede identifier til pseudoklasse eller pseudoelement, men fandt '%1$S'.
PEPseudoSelNonFunc=Funktions token for non-funktionel pseudoklasse eller pseudoelement, eller omvendt, under indlæsning af '%1$S'.
PEPseudoSelNotPE=Forventede pseudoelement, men fandt '%1$S'.
PEPseudoSelDoubleNot=Negation pseudoklasse kan ikke blive negated '%1$S'.
PEPseudoSelPEInNot=Pseudoelementer kan ikke blive negated '%1$S'.
PEPseudoSelNewStyleOnly=Dette pseudoelement skal anvende formen "::" form: '%1$S'.
PEPseudoSelEndOrUserActionPC=Forventede afslutning af selector eller en brugerhandling-pseudoklasse efter pseudoelement men fandt '%1$S'.
PEPseudoSelNoUserActionPC=Forventede afslutning af selector efter pseudoelement, som ikke understøtter brugerhandling-pseudoklasser, men fandt '%1$S'.
PEPseudoSelMultiplePE=Ekstra pseudoelement '%1$S'.
PEPseudoSelUnknown=Ukendt pseudoklasse eller pseudoelement '%1$S'.
PENegationEOF=selector inde i negation
PENegationBadInner=Fejlformatteret simpel selector som negation pseudoklasse argument '%1$S'.
PENegationNoClose=Manglende afsluttende ')' i negation pseudoklasse '%1$S'.
PENegationBadArg=Manglende argument i negation pseudoklasse '%1$S'.
PEPseudoClassArgEOF=argument til pseudoklasse selector
PEPseudoClassArgNotIdent=Forventede identifier for pseudoklasse parameter men fandt '%1$S'.
PEPseudoClassArgNotNth=Forventede del af argument til pseudoklasse men fandt '%1$S'.
PEPseudoClassNoClose=Manglende afsluttende ')' i pseudoklasse, fandt '%1$S' istedet.
PEPseudoClassNoArg=Manglende argument i pseudoklasse '%1$S'.
PEPseudoClassNotUserAction=Forventede afslutning af selector eller en brugerhandling-pseudoklasse efter pseudoelement men fandt '%1$S'.
PESelectorEOF=selector
PEBadDeclBlockStart=Forventede '{' til at begynde erklæringsblok, men fandt '%1$S'.
PEColorEOF=farve
PEColorNotColor=Forventede farve, men fandt '%1$S'.
PEColorComponentEOF=Farve komponent
PEExpectedPercent=Forventede en procentdel, men fandt '%1$S'.
PEExpectedInt=Forventede et heltal, men fandt '%1$S'.
PEExpectedNumberOrAngle=Forventede et tal eller en vinkel men fandt ‘%1$S’.
PEExpectedNumberOrPercent=Forventede et tal eller en procentdel men fandt ‘%1$S’.
PEColorBadRGBContents=Forventede et tal eller procent i rgb(), men fandt '%1$S'.
PEColorComponentBadTerm=Forventede '%2$S', men fandt '%1$S'.
PEExpectedComma=Forventede ',', men fandt '%1$S'.
PEColorSaturationEOF=mætning
PEColorLightnessEOF=lysniveau
PEColorOpacityEOF=uigennemsigtighed i farveværdi
PEExpectedNumber=Forventede et nummer, men fandt '%1$S'.
PEPositionEOF=<position>
PEExpectedPosition=Forventede <position>, men fandt '%1$S'.
PEExpectedRadius=Forventede radius, men fandt '%1$S'.
PEExpectedCloseParen=Forventede ')', men fandt '%1$S'.
PEDeclEndEOF=';' eller '}' for at afslutte erklæring
PEParseDeclarationNoColon=Forventede ':', men fandt '%1$S'.
PEParseDeclarationDeclExpected=Forventede erklæring, men fandt '%1$S'.
PEEndOfDeclEOF=afslutning af erklæring
PEImportantEOF=important
PEExpectedImportant=Forventede 'important', men fandt '%1$S'.
PEBadDeclEnd=Forventede ';' for at afslutte erklæring, men fandt '%1$S'.
PEBadDeclOrRuleEnd2=Forventede ';' eller '}' for at afslutte erklæring, men fandt '%1$S'.
PEInaccessibleProperty2=Kan ikke angive værdi for intern egenskab.
PECommentEOF=afslutning af kommentar
SEUnterminatedString=Fandt ulukket streng '%1$S'.
PEFontDescExpected=Forventede font deskriptor men fandt '%1$S'.
PEUnknownFontDesc=Ukendt deskriptor '%1$S' i @font-face regel.
PEMQExpectedExpressionStart=Forventede at starte medieforespørgsel med '(' men fandt '%1$S'.
PEMQExpressionEOF=indhold af medieforespørgsel
PEMQExpectedFeatureName=Forventede media feature name men fandt '%1$S'.
PEMQExpectedFeatureNameEnd=Forventede ':' eller ')' efter media feature name men fandt '%1$S'.
PEMQNoMinMaxWithoutValue=Media features med min- eller max- skal have en værdi.
PEMQExpectedFeatureValue=Fandt ugyldig værdi for media feature.
PEBadFontBlockStart=Forventede '{' til at starte @font-face regel men fandt '%1$S'.
PEBadFontBlockEnd=Forventede '}' til at afslutte @font-face regel men fandt '%1$S'.
PEAnonBoxNotAlone=Forventede ikke anonym boks.
PEFFVUnexpectedEOF=Uventet afslutning af @font-feature-values regel.
PEFFVBlockStart=Forventede '{' til at starte @font-feature-values regel men fandt '%1$S'.
PEFFVValueSetStart=Forventede '{' til at starte feature value set men fandt '%1$S'.
PEFFVNoFamily=Forventede font family-liste til @font-feature-values regel men fandt '%1$S'.
PEFFVUnexpectedBlockEnd=Forventede '}' til at afslutte @font-feature-values regel men fandt '%1$S'.
PEFFVUnknownFontVariantPropValue=Ukendt værdi for font-variant '%1$S'.
PEFFVExpectedIdent=Forventede identifier men fandt '%1$S'.
PEFFVExpectedValue=Forventede en værdi med et ikke-negativt heltal men fandt '%1$S'.
PEFFVTooManyValues=For mange værdier til funktionstypen '%1$S'.
PEFFVGenericInFamilyList=Family-listen må ikke indeholde generiske font family-navne.
PEFFVValueDefinitionTrailing=Forventede afslutning af value-definition men fandt '%1$S'.
PEBadDirValue=Forventede 'ltr' eller 'rtl' i retningsselektoren men fandt '%1$S'.
PESupportsConditionStartEOF2='not', '(' eller funktion
PESupportsConditionInParensEOF=')'
PESupportsConditionNotEOF='not'
PESupportsWhitespaceRequired=Forventede blanke tegn efter 'not', 'and' eller 'or'.
PESupportsConditionExpectedOpenParenOrFunction=Forventede '(' eller funktion ved fortolkningen af supports-betingelse men fandt'%1$S'.
PESupportsConditionExpectedCloseParen=Forventede ')' i @supports-betingelse men fandt '%1$S'.
PESupportsConditionExpectedStart2=Forventede 'not', '(', eller funktion ved fortolkningen af supports-betingelse men fandt'%1$S'.
PESupportsConditionExpectedNot=Forventede 'not' i @supports-betingelse men fandt '%1$S'.
PESupportsGroupRuleStart=Forventede '{' til at starte @supports-regel men fandt '%1$S'.
PEFilterEOF=filter
PEExpectedNoneOrURL=Forventede 'none' eller en URL men fandt '%1$S'.
PEExpectedNoneOrURLOrFilterFunction=Forventede 'none', en URL eller en filterfunktion men fandt '%1$S'.
PEExpectedNonnegativeNP=Forventede et positivt tal eller en procentsats.
PEFilterFunctionArgumentsParsingError=Fejl i fortolkningen af argumenter i filterfunktionen.
PEVariableEOF=variabel
PEVariableEmpty=Forventede værdi af variabel men fandt '%1$S'.
# LOCALIZATION NOTE(PEValueWithVariablesParsingErrorInValue): %1$S is replaced
# with the property name and %2$S is replaced with the property value.
PEValueWithVariablesParsingErrorInValue=Fejl i fortolkningen af værdien for '%1$S' efter udskiftning af variabler. Den genererede værdi var '%2$S'.
PEValueWithVariablesFallbackInherit=Bruger i stedet 'inherit'.
PEValueWithVariablesFallbackInitial=Bruger i stedet 'initial'.
PEInvalidVariableReference=Egenskab indeholdt reference til ugyldig variabel.
PEInvalidVariableTokenFallback=Fandt ugyldigt token '%1$S' på det øverste niveau af variablens fallback-reference.
PEExpectedVariableNameEOF=identifikator for variabelnavn
PEExpectedVariableName=Forventede identifikator for variabelnavn men fandt '%1$S'.
PEExpectedVariableFallback=Forventede fallback for variabelreference efter ','.
PEExpectedVariableCommaOrCloseParen=Forventede ',' eller ')' efter variabelnavnet i variabelreferencen men fandt '%1$S'.
PESubgridNotSupported=Understøttelse for 'subgrid' i CSS-gitteret er ikke aktiveret.
PEMoreThanOneGridRepeatAutoFillInNameList=Kun én repeat(auto-fill, …) er tilladt i subgrid-navnelisten.
PEMoreThanOneGridRepeatAutoFillFitInTrackList=Kun én repeat(auto-fill, …) eller (auto-fit, …) er tilladt i en track-liste.
PEMoreThanOneGridRepeatTrackSize=Kun ét track-størrelse er tilladt inden i en repeat(auto-fit/auto-fill, …).

TooLargeDashedRadius=Radius på border er for stor til at kunne bruge 'dashed' (grænsen er 100000px). Bruger i stedet 'solid'.
TooLargeDottedRadius=Radius på border er for stor til at kunne bruge 'dotted' (grænsen er 100000px). Bruger i stedet 'solid'.