DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (a175ec808407)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

UnexpectedElement=Onverwagse <%1$S>-element.
# LOCALIZATION NOTE: do not localize key=“%S” modifiers=“%S” id=“%S”
GTK2Conflict2=Sleutelgebeurtenis nie op GTK2 beskikbaar nie: sleutel=“%S” wysigers=“%S” id=“%S”
WinConflict2=Sleutelgebeurtenis nie op sekere sleutelborduitlegte beskikbaar nie: sleutel=“%S” wysigers=“%S” id=“%S”
TooDeepBindingRecursion=Die XBL-binding “%S” word reeds deur te veel voorouer-elemente gebruik; word nié toegepas nie om oneindige rekursie te voorkom.
CircularExtendsBinding=Om die XBL-binding “%S” uit te brei met “%S” kan daartoe lei dit hy homself uitbrei
# LOCALIZATION NOTE: do not localize <handler command="…">
CommandNotInChrome=Die gebruik van <handler command="…"> word nie buite chroom toegelaat nie.
MalformedXBL = 'n XBL-lêer is wangevorm. Is die XBL-naamruimte op die bindings-etiket vergeet?
InvalidExtendsBinding=Kan nie “%S” uitbrei nie. Moet oor die algemeen nie etiketname uitbrei nie.
MissingIdAttr = 'n “id”-attribuut word op die binding-etiket vermis.