DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (a175ec808407)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

MimeNotCss=Die stylvel %1$S is nie gelaai nie, omdat die MIME-soort, "%2$S", nie "text/css" is nie.
MimeNotCssWarn=Die stylvel %1$S is as CSS gelaai, al is die MIME-soort, "%2$S", nie "text/css" nie.

PEUnexpEOF2=Onverwagse einde van lêer terwyl vir %1$S gesoek.
PEParseRuleWSOnly=Witspasiealleen-string gegee om as reël ontleed te word.
PEDeclDropped=Deklarasie laat val.
PEDeclSkipped=Oorgeslaan na volgende deklarasie.
PEUnknownProperty=Onbekende eienskap '%1$S'.
PEValueParsingError=Fout in ontleedwaarde vir '%1$S'.
PEExpectEndValue=Einde van waarde verwag, maar '%1$S' gevind.
PERuleTrailing=Einde van waarde verwag, maar '%1$S' gevind.
PEUnknownAtRule=Nieherkende by-reël of kon nie by-reël '%1$S' ontleed nie.
PECharsetRuleEOF=karakstel-string in @charset-reël
PECharsetRuleNotString=Karakstel-string verwag, maar '%1$S' gevind.
PEGatherMediaEOF=einde van medialys in @import- of @media-reël
PEGatherMediaNotComma=‘,’ in medialys verwag, maar ‘%1$S’ gevind.
PEGatherMediaNotIdent=Identifiseerder in medialys verwag, maar '%1$S' gevind.
PEParseSourceSizeListNotComma=Einde van waarde verwag, maar '%1$S' gevind.
PEImportNotURI=URI in @import-reël verwag, maar '%1$S' gevind.
PEImportBadURI=Ongeldige URI in @import-reël: '%1$S'.
PEImportUnexpected=Onverwagse '%1$S' in @import gevind.
PEGroupRuleNestedAtRule=%1$S-reël nie toegelaat in @media- of @-moz-document-reël nie
PEMozDocRuleBadFunc2=url(), url-prefix(), domain() of regexp() in @-moz-document-reël verwag, maar ‘%1$S’ gevind.
PEMozDocRuleNotURI=URI in @-moz-document-reël verwag, maar '%1$S' gevind.
PEMozDocRuleNotString=String in regexp()-funksie van @-moz-document-reël verwag, maar '%1$S' gevind.
PEMozDocRuleEOF=volgende URI in @-moz-document-reël
PEAtNSPrefixEOF=naamspasie-voorvoegsel in @namespace-reël
PEAtNSURIEOF=naamspasie-URI in @namespace-reël
PEAtNSUnexpected=Onverwagse teken in @namespace: '%1$S'.
PEKeyframeNameEOF=naam van @keyframes-reël.
PEKeyframeBadName=Identifiseerder vir naam van @keyframes-reël verwag.
PEKeyframeBrace=Het opening { of @keyframes-reël verwag.
PESkipDeclBraceEOF=eind-} van deklarasieblok
PESkipRSBraceEOF=eind-} van ongeldige reëlstel
PEBadSelectorRSIgnored=Reëlstel geïgnoreer vanweë swak selektor.
PEBadSelectorKeyframeRuleIgnored=Sleutelraam-reël geïgnoreer vanweë swak selektor.
PESelectorListExtra=',' of '{' verwag, maar '%1$S' gevind.
PESelectorGroupNoSelector=Selektor verwag.
PESelectorGroupExtraCombinator=Hangende kombinator.
PECounterStyleBadBlockStart='{' aan @font-face-reël se begin verwag, maar '%1$S' gevind.
PECounterDescExpected=Fontbeskrywer verwag, maar '%1$S' gevind.
PEUnknownCounterDesc=Onbekende beskrywer '%1$S' in @font-face-reël.
PECounterExtendsNotIdent=Identifiseerder vir klasselektor verwag, maar '%1$S' gevind.
PEClassSelEOF=klasnaam
PEClassSelNotIdent=Identifiseerder vir klasselektor verwag, maar '%1$S' gevind.
PECoordinatePair='n Heeltal verwag, maar '%1$S' gevind.
PETypeSelEOF=elementsoort
PETypeSelNotType=Elementnaam of '*' verwag, maar '%1$S' gevind.
PEUnknownNamespacePrefix=Onbekende naamspasie-voorvoegsel '%1$S'.
PEAttributeNameEOF=attribuutnaam
PEAttributeNameExpected=Identifiseerder vir attribuutnaam verwag, maar '%1$S' gevind.
PEAttributeNameOrNamespaceExpected=Attribuutnaam of naamspasie verwag, maar '%1$S' gevind.
PEAttSelNoBar='|' verwag, maar '%1$S' gevind.
PEAttSelInnerEOF=deel van attribuutselektor
PEAttSelUnexpected=Onverwagse teken in attribuutselektor: '%1$S'.
PEAttSelValueEOF=attribuutwaarde
PEAttSelCloseEOF=']' moet attribuutselektor afsluit
PEAttSelNoClose=']' verwag om attribuutselektor af te sluit, maar '%1$S' gevind.
PEAttSelBadValue=Identifiseerder of string vir waarde in attribuutselektor verwag, maar '%1$S' gevind.
PEPseudoSelEOF=naam van pseudoklas of pseudo-element
PEPseudoSelBadName=Identifiseerder vir pseudoklas of pseudo-element verwag, maar '%1$S' gevind.
PEPseudoSelNonFunc=Funksieteken vir niefunksie-pseudoklas of -pseudo-element, of anders om, tydens lees van '%1$S'.
PEPseudoSelNotPE=Pseudo-element verwag, maar '%1$S' gevind.
PEPseudoSelDoubleNot=Ontkenning-pseudoklas kan nie '%1$S' ontken word nie.
PEPseudoSelPEInNot=Pseudo-elemente kan nie '%1$S' ontken word nie.
PEPseudoSelNewStyleOnly=Hierdie pseudo-element moet in die "::"-vorm '%1$S' wees.
PEPseudoSelMultiplePE=Ekstra pseudo-element '%1$S'.
PEPseudoSelUnknown=Onbekende pseudoklas of pseudo-element '%1$S'.
PENegationEOF=selektor binne ontkenning
PENegationBadInner=Wangevormde eenvoudige selektor as ontkenning-pseudoklas-argument '%1$S'.
PENegationNoClose=Vermiste eind-')' in ontkenning-pseudoklas '%1$S'.
PENegationBadArg=Vermiste argument in ontkenning-pseudoklas '%1$S'.
PEPseudoClassArgEOF=argument aan pseudoklaskieser
PEPseudoClassArgNotIdent=Identifiseerder vir pseudoklas-parameter verwag, maar '%1$S' gevind.
PEPseudoClassArgNotNth=Deel van pseudoklas-argument verwag, maar '%1$S' gevind.
PEPseudoClassNoClose=Vermiste eind-')' in pseudoklas, het '%1$S' instede gevind.
PEPseudoClassNoArg=Vermiste argument in pseudoklas '%1$S'.
PESelectorEOF=selector
PEBadDeclBlockStart='{' verwag om deklarasieblok te begin, maar '%1$S' gevind.
PEColorEOF=kleur
PEColorNotColor=Kleur verwag, maar '%1$S' gevind.
PEColorComponentEOF=kleurkomponent
PEExpectedPercent='n Persentasie verwag, maar '%1$S' gevind.
PEExpectedInt='n Heeltal verwag, maar '%1$S' gevind.
PEExpectedNumberOrAngle='n Syfer of hoek verwag, maar ‘%1$S’ gevind.
PEExpectedNumberOrPercent='n Syfer of persentasie verwag, maar ‘%1$S’ gevind.
PEColorBadRGBContents='n Syfer of persentasie in rgb() verwag, maar '%1$S' gevind.
PEColorComponentBadTerm='%2$S' verwag, maar '%1$S' gevind.
PEExpectedComma=',' verwag, maar '%1$S' gevind.
PEColorSaturationEOF=versadiging
PEColorLightnessEOF=ligtheid
PEColorOpacityEOF=ondeursigtigheid in kleurwaarde
PEExpectedNumber='n Syfer verwag, maar '%1$S' gevind.
PEExpectedPosition=<position> verwag, maar '%1$S' gevind.
PEExpectedRadius='|' verwag, maar '%1$S' gevind.
PEExpectedCloseParen=')' verwag, maar '%1$S' gevind.
PEDeclEndEOF=';' of '}' om deklarasie af te sluit
PEParseDeclarationNoColon=':' verwag, maar '%1$S' gevind.
PEParseDeclarationDeclExpected=Deklarasie verwag, maar '%1$S' gevind.
PEEndOfDeclEOF=einde van deklarasie
PEImportantEOF=belangrik
PEExpectedImportant='belangrik' verwag, maar '%1$S' gevind.
PEBadDeclEnd=';' verwag om deklarasie af te sluit, maar '%1$S' gevind.
PEBadDeclOrRuleEnd2=';' of '}' verwag om deklarasie af te sluit, maar '%1$S' gevind.
PEInaccessibleProperty2=Kan nie waarde vir interne eienskap spesifiseer nie.
PECommentEOF=einde van opmerking
SEUnterminatedString=Ongeslote string '%1$S' gevind.
PEFontDescExpected=Fontbeskrywer verwag, maar '%1$S' gevind.
PEUnknownFontDesc=Onbekende beskrywer '%1$S' in @font-face-reël.
PEMQExpectedExpressionStart='(' aan medianavraaguitdrukking se begin verwag, maar '%1$S' gevind.
PEMQExpressionEOF=inhoud van medianavraaguitdrukking
PEMQExpectedFeatureName=Mediakenmerknaam verwag, maar '%1$S' gevind.
PEMQExpectedFeatureNameEnd=':' of ')' ná mediakenmerknaam verwag, maar '%1$S' gevind.
PEMQNoMinMaxWithoutValue=Mediakenmerke met min- of maks- moet 'n waarde hê.
PEMQExpectedFeatureValue=Ongeldige waarde vir mediakenmerk gevind.
PEBadFontBlockStart='{' aan @font-face-reël se begin verwag, maar '%1$S' gevind.
PEBadFontBlockEnd='}' aan @font-face-reël se einde verwag, maar '%1$S' gevind.
PEAnonBoxNotAlone=Het nie anonieme kassie verwag nie.
PEFFVBlockStart='}' aan @font-face-reël se einde verwag, maar '%1$S' gevind.
PEFFVValueSetStart='}' aan @font-face-reël se einde verwag, maar '%1$S' gevind.
PEFFVNoFamily='}' aan @font-face-reël se einde verwag, maar '%1$S' gevind.
PEFFVUnexpectedBlockEnd='}' aan @font-face-reël se einde verwag, maar '%1$S' gevind.
PEFFVExpectedIdent='n Syfer verwag, maar '%1$S' gevind.
PEFFVValueDefinitionTrailing=Einde van waarde verwag, maar '%1$S' gevind.
PESupportsConditionInParensEOF=‘)’
PESupportsGroupRuleStart='{' aan @font-face-reël se begin verwag, maar '%1$S' gevind.
PEExpectedNoneOrURL=',' of '{' verwag, maar '%1$S' gevind.
PEVariableEmpty=Einde van waarde verwag, maar '%1$S' gevind.
# LOCALIZATION NOTE(PEValueWithVariablesParsingErrorInValue): %1$S is replaced
# with the property name and %2$S is replaced with the property value.
PEExpectedVariableName=Identifiseerder vir attribuutnaam verwag, maar '%1$S' gevind.