DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# This file is in the UTF-8 encoding
[Strings]
# LOCALIZATION NOTE (isRTL):
# Leave this entry empty unless your language requires right-to-left layout,
# for example like Arabic, Hebrew, Persian. If your language needs RTL, please
# use the untranslated English word "yes" as value
isRTL=
CrashReporterTitle=Доклад за срив
# LOCALIZATION NOTE (CrashReporterVendorTitle): %s is replaced with the vendor name.  (i.e. "Mozilla")
CrashReporterVendorTitle=Доклад за срив на %s
# LOCALIZATION NOTE (CrashReporterErrorText): %s is replaced with another string containing detailed information.
CrashReporterErrorText=Възникна проблем и програмата се срина.\n\nЗа съжаление доклад за срива не беше изпратен.\n\nПодробности: %s
# LOCALIZATION NOTE (CrashReporterProductErrorText2): The first %s is replaced with the product name (i.e. "Firefox"), the second is replaced with another string containing detailed information.  These two substitutions can not be reordered!
CrashReporterProductErrorText2=Възникна проблем и %s се срина.\n\nЗа съжаление доклад за срива не беше изпратен.\n\nПодробности: %s
CrashReporterSorry=Съжаляваме
# LOCALIZATION NOTE (CrashReporterDescriptionText2): The %s is replaced with the product name.
CrashReporterDescriptionText2=Възникна проблем и %s се срина.\n\nЗа да ни помогнете да диагностицираме и отстраним този проблем, може да ни изпратите доклад за срива.
CrashReporterDefault=Това приложение се пуска след срив, за да докладва за проблема на създателя. То не бива да бъде пускано самостаятелно.
Details=Подробности…
ViewReportTitle=Съдържание на доклада
CommentGrayText=Добавяне на коментар (коментарите са общодостъпни)
ExtraReportInfo=Докладът също така съдържа техническа информация за състоянието на приложението в момента на срива.
# LOCALIZATION NOTE (CheckSendReport): The %s is replaced with the vendor name.
CheckSendReport=Разкажете на %s за срива, така че нещата да бъдат поправени
CheckIncludeURL=Включително адреса на посетената страница
CheckAllowEmail=Разрешаване на %s да се свързва с мен по повод този доклад
EmailGrayText=Въведете адреса на своята ел. поща
ReportPreSubmit2=Вашият доклад за срив ще бъде изпратен преди затваряне или рестартиране.
ReportDuringSubmit2=Изпращане на вашия доклад…
ReportSubmitSuccess=Докладът е успешно изпратен!
ReportSubmitFailed=Имаше проблем при изпращане на вашия доклад.
ReportResubmit=Повторно изпращане на неуспешно изпратените доклади…
# LOCALIZATION NOTE (Quit2): The %s is replaced with the product name.
Quit2=Изход от %s
# LOCALIZATION NOTE (Restart): The %s is replaced with the product name.
Restart=Рестартиране на %s
Ok=Добре
Close=Затваряне

# LOCALIZATION NOTE (CrashID): The %s is replaced with the Crash ID from the server, which is a string like abc12345-6789-0abc-def1-23456abcdef1
CrashID=ID на срив: %s
# LOCALIZATION NOTE (CrashDetailsURL): The %s is replaced with a URL that the user can visit to view the crash details.
CrashDetailsURL=Може да видите подробностите за този срив на %s
ErrorBadArguments=Приложението подаде невалиден аргумент.
ErrorExtraFileExists=Приложението не остави файла си с данни.
ErrorExtraFileRead=Файлът с данни от приложението не може да бъде прочетен.
ErrorExtraFileMove=Файлът с данни от приложението не може да бъде преместен.
ErrorDumpFileExists=Приложението не остави описателен файл на срива.
ErrorDumpFileMove=Описателният файл на срива не може да бъде преместен.
ErrorNoProductName=Приложението не се представи.
ErrorNoServerURL=Приложението не даде сървър за докладване на сривове.
ErrorNoSettingsPath=Настройките на Доклад за срив не можаха да бъдат намерени.
ErrorCreateDumpDir=Временна папка за описателните файлове не можа да бъде създадена.
# LOCALIZATION NOTE (ErrorEndOfLife): The %s is replaced with the product name.
ErrorEndOfLife=Използваната от вас версия на %s е вече неподдържана. Доклади за сривове на тази версия вече не се приемат. Моля, помислете за обновяване до поддържана версия.