DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (832db7ca3946)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

#ResolvingHost=Looking up
#ConnectedTo=Connected to 
#ConnectingTo=Connecting to 
#SendingRequestTo=Sending request to 
#TransferringDataFrom=Transferring data from 

3=Ukufuna i-%1$S…
4=Ixhumeke ku-%1$S…
5=Ukuthumela isicelo ku-%1$S…
6=Ukuthumela ukwaziswa kusuka ku-%1$S…
7=Ixhumeka ku-%1$S…
8=Funda i-%1$S\u0020
9=Kubhale i-%1$S
10=Kulindelwe i-%1$S…
11=Ifune i-%1$S…

27=Kuqalwa isivumelwano se-FTP…
28=Kuqedwe isivumelwano se-FTP

UnsupportedFTPServer=Iseva ye-FTP %1$S ayisekelwa okwamanje.
RepostFormData=Leli khasi lewebhu liqondiswa endaweni entsha. Ungathanda yini ukuphinde uthumele ukwaziswa okubhale efomini endaweni entsha?

# Directory listing strings
DirTitle=Uhlu lwezihloko ze-%1$S
DirGoUp=Khuphuka uye encwadini yohlu esezingeni eliphezulu
ShowHidden=Bonisa izinto ezifihlakele
DirColName=Igama
DirColSize=Ubungako
DirColMTime=Igcine ukulungiswa
DirFileLabel=Ifayela:\u0020

PhishingAuth=Usuzovakashela i-"%1$S". Le ngosi ingase izame ukukuphamba ukuze ucabange ukuthi uvakashela ingosi ehlukile. Qaphela kakhulu.
PhishingAuthAccept=Ngiyaqonda futhi ngizoqaphela kakhulu
SuperfluousAuth=Usuzongena engosini ethi "%1$S" usebenzisa igama elithi "%2$S", kodwa lengosi ayisidingi isiqinisekiso. Lona kungase kube umzamo wokukuphamba.\n\nLe ngosi "%1$S" yiyo yini ofuna ukuyivakashela?
AutomaticAuth=Usuzongena engosini ethi "%1$S" usebenzisa igama elithi "%2$S".


# LOCALIZATION NOTE (APIDeprecationWarning):
# %1$S is the deprecated API; %2$S is the API function that should be used.

# LOCALIZATION NOTE (nsICookieManagerDeprecated): don't localize originAttributes.
# %1$S is the deprecated API; %2$S is the interface suffix that the given deprecated API belongs to.