DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (7efc8d95d212)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

malformedURI=URL ga se ya kgonthe le gona e ka se hlahlelwe.
fileNotFound=Faele ya %S ga e hwetšwe. Hle lekola lefelo gomme o leke gape.
dnsNotFound=%S ga se e hwetšwe. Hle lekola leina gomme o leke gape.
connectionFailure=Kgokaganyo e gannwe ge go lekwa go ikgokaganya le %S.
netInterrupt=Kgokaganyo go %S e emišitšwe go sa letelwa. Tsebišo e nngwe e ka no ba e fetišitšwe.
netTimeout=Tiro e fedile ge go lekwa go ikgokaganya le %S.
redirectLoop=Nako ya tšhupetšo gape ya URL e fetišitšwe.  Ga e kgone go hlahlela letlakala leo le kgopetšwego.  Se se ka ba se hlotšwe ke dikhukhi tšeo di thibetšwego.
confirmRepostPrompt=Go bontšha letlakala le, tirišo e swanetše go romela tshedimošo yeo e tla bušeletšago tiro efe goba efe (bjalo ka nyako goba kgonthišetšo ya otara) yeo e dirilwego pejana.
resendButton.label=Romela gape
unknownSocketType=Tokumente ye e ka se bontšhwe ka ntle ga ge o lokela selaolatšhireletšo sa botho (PSM). Laolla le go lokela PSM gomme o leke gape, goba o ikgokaganye le molaodi wa tshepedišo ya gago.
netReset=Tokumente ye ga e na tshedimošo.
notCached=Tokumente ye ga e sa hwetšagala.
netOffline=Tokumente ye e ka se bontšhwe ge o se mogaleng. Go ya mogaleng, swayolla Šoma o se mogaleng go tšwa go lenaneong la dikagare tša Faele.
isprinting=Tokumente e ka se fetoge ge go gatišwa goba go tebelelo pele ya kgatišo.
deniedPortAccess=Phihlelelo ya nomoro ya photo yeo e filwego e šitišitšwe go šoma ka mabaka a tšhireletšo.
proxyResolveFailure=Seabi sa kemedi seo o se beakantšego ga se hwetšwe. Hle lekola dipeakanyo tša kemedi gomme o leke gape.
proxyConnectFailure=Kgokaganyo e gannwe ge go lekwa go ikgokaganya le seabi sa kemedi seo o se beakantšego. Hle lekola dipeakanyo tša kemedi gomme o leke gape.
contentEncodingError=Letlakala leo o lekago go le lebelela le ka se laetšwe ka gobane le diriša mohuta wo o sa šomego goba wo o sa thekgwego wa kitlano.
unsafeContentType=Letlakala leo o lekago go le lebelela le ka se laetšwe ka gobane le ka gare ga mohuta wa faele wo o ka bago o sa bolokega gore o ka bulwa. Hle ikgokaganye le beng ba wepesate gore o ba tsebiše ka bothata bjo.
externalProtocolTitle=Kgopelo ya protokole ya ka ntle
externalProtocolPrompt=Tirišo ya ka ntle e swanetše go hlongwa go swara %1$S: dilomaganyo.\n\n\nLomaganyo e kgopetšwego:\n\n%2$S\n\nTirišo: %3$S\n\n\nGe e le gore o be o sa letela kgopelo ye e ka ba e le maiteko a go diriša mafokodi ka go lenaneo le lengwe. Khansela kgopelo ye ka ntle le ge o na le bonnete bja gore ga e kotsi.\n
#LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
externalProtocolUnknown=<Sa tsebjego>
externalProtocolChkMsg=Gopola kgetho ya ka ya dilomaganyo ka moka tša mohuta wo.
externalProtocolLaunchBtn=Hloma tirišo
malwareBlocked=Saete go %S e begilwe e le saete ya go hlasela gomme e thibetšwe go ya ka dikganyogo tša gago tša tšhireletšo.
remoteXUL=Letlakala le le diriša thekinolotši yeo e sa thekgwego yeo e se sa hwetšagalago ka tirelwa.