DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (88e683252bdd)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
# This file is in the UTF-8 encoding. It is *not*
# a Java .properties file and does *not* use \escapes

#define Welcome_Title $ProductName$ सेटअप

#define Welcome_MessageWelcome %s मा स्वागत छ!

#define Welcome_Message0 तपाईँ %s २ अल्फा १ स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ ।

#define Welcome_Message1 तपाईँलाई यो सेटअप कार्यक्रम चलाउनु अघि सबै विन्डोज कार्यक्रमहरू अन्त्य गर्न जोडदार सिफारिस गरिन्छ ।

#define Welcome_Message2 सेटअप अन्त्य गर्न 'रद्द गर्नुहोस्' बटन क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले चलाउनुभएको कुनै कार्यक्रम बन्द गर्नुहोस् । सेटअप कार्यक्रम जारी राख्न 'पछिल्लो' बटन क्लिक गर्नुहोस् ।

#define Welcome_Message3 %s २ अल्फा १ लाई निरन्तर रूपमा स्थापना जारी राख्न 'पछिल्लो' बटन क्लिक गर्नुहोस् ।

#define License_Title सफ्टवेयर इजाजतपत्र सम्झौता

#define License_SubTitle यो सफ्टवेयर प्रयोग गर्नका लागि सर्त र अवस्था ।

#define License_Message0 कृपया निम्न इजाजतपत्र सम्झौता पढ्नुहोस् । यो सम्झौताको बाँकी भाग हेर्न स्क्रोलपट्टी प्रयोग गर्नुहोस् ।

#define License_Accept म इजाजतपत्र सम्झौताको सर्तहरू स्वीकार गर्छु

#define License_Decline म इजाजतपत्र सम्झौताको सर्तहरू स्वीकार गर्दिन

#define Type_Title सेटअप प्रकार

#define Type_SubTitle सेटअप विकल्प रोज्नुहोस् ।

#define Type_Message0 तपाईँले रूचाउनु भएको सेटअपको प्रकार रोज्नुहोस्, र 'पछिल्लो' बटन क्लिक गर्नुहोस् ।

#define Standard_Short मानक

#define Standard_Long थन्डरबर्ड धेरै साझा विकल्पहरूसँग स्थापना गरिनेछ ।

#define Custom_Short अनुकूल

#define Custom_Long तपाईँले स्थापना गर्नका लागि व्यक्तिगत विकल्पहरू पनि रोज्न सक्नुहुन्छ । अनुभवी प्रयोगकर्ताका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

#define Select_Title अवयव चयन गर्नुहोस्

#define Select_SubTitle अतिरिक्त अवयव जसले $ProductName$ विस्तार गर्दछ ।

#define Select_Message0 तपाईँले स्थापना गर्न चाहनुभएको अतिरिक्त अवयवहरू रोज्नुहोस्, त्यसपछि 'पछिल्लो' बटन क्लिक गर्नुहोस् ।

#define Path_Title फोल्डर स्थापना गर्नुहोस्

#define Path_SubTitle $ProductName$ कहाँ स्थापना गरिनेछ ।

#define Path_Message0 $ProductName$ निम्न फोल्डरमा स्थापना गरिनेछ :

#define Integration_Title सेटअप सर्टकट

#define Integration_SubTitle कार्यक्रम प्रतिमाहरू सिर्जना गर्दछ

#define Integration_Message0 $ProductShortName$ का लागि प्रतिमा सिर्जना गर्दछ:

#define Integration_Desktop मेरो डेस्कटपमा

#define Integration_StartMenu मेरो सुरुआत मेनु कार्यक्रम फोल्डरमा

#define Integration_QuickLaunch मेरो द्रुत थालनीपट्टीमा

#define SelectFolder_Title $ProductName$ सेटअप - कार्यक्रम फोल्डर चयन गर्नुहोस्

#define SelectFolder_Message0 सेटअपले तल सूचीकृत कार्यक्रम फोल्डरमा कार्यक्रम प्रतिमाहरू थप्नेछ । तपाईँले नयाँ फोल्डर नाम टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, वा अवस्थित फोल्डर सूचीबाट एउटा चयन गर्न सक्नुहुन्छ । जारी राख्न 'पछिल्लो ' बटन क्लिक गर्नुहोस् ।

#define Advanced_Title $ProductName$ सेटअप - उन्नत सेटिङ

#define Advanced_Message0 यदि तपाईँको इन्टरनेट जडानलाई प्रोक्सी सर्भरको आवश्यक पर्दछ भने, तपाईँको सर्भर नाम र पोर्ट जानकारी प्रविष्ट गर्नुहोस् । यदि तपाईँको इन्टरनेट जडानलाई प्रोक्सी सर्भरको आवश्यक्ता पर्दैन भने, फाँट खाली छोड्नुहोस् ।

#define Install_Title सारांश

#define Install_SubTitle $ProductName$ को स्थापना सुरु गर्न तयार हुनुहोस् ।

#define Install_MessageInstall सेटअपले अहिले निम्न अवयवहरू स्थापना गर्नेछ:

#define Install_MessageDownload सेटअपले अहिले डाउनलोड गर्नेछ र निम्न अवयवहरू स्थापना गर्नेछ:

#define Install_Message0 जारी राख्न 'पछिल्लो' बटन क्लिक गर्नुहोस् ।

#define Downloading_Title डाउनलोड गर्दैछ

#define Downloading_SubTitle आवश्यक अवयव डाउनलोड गर्दैछ...

#define Downloading_Blurb सेटअपले $ProductName$ स्थापना गर्न आवश्यक फाइल डाउनलोड गर्दैछ ।

#define Downloading_FileName हालै डाउनलोड भइहेको:

#define Downloading_Time बाँकी समय:

#define Installing_Title स्थापना गर्दै

#define Installing_SubTitle $ProductName$ स्थापना गर्दैछ...

#define Installing_Blurb सेटअपले अनुप्रयोग फाइलहरू स्थापना गर्दैछ ।

#define Installing_Status फाइल तयार गर्दै:

#define Installing_Component हालै स्थापना भइरहेको:

#define Success_Title पूरै स्थापना गर्नुहोस्

#define Success_Header पूरै स्थापना गर्नुहोस्

#define Success_Message0 %s सफलतापूर्वक स्थापना भयो ।

#define Success_Message1 सेटअप पूरा गर्न 'समाप्त' बटन क्लिक गर्नुहोस् ।

#define Success_Launch %s अहिले थालनी गर्नुहोस् ।

#define Check_Message $ProductName$ को डाउनलोड सफल भयो । $ProductNameInternal$ स्थापनासँग प्रक्रिया गर्न बन्द गरिनुपर्छ । $ProductNameInternal$ लाई स्वचालित रूपमा अन्त्य गर्न र स्थापना सुरु गर्न 'ठीक छ' बटन क्लिक गर्नुहोस् ।

#define Check_FullMessage स्थापनासँग प्रक्रिया गर्न $ProductNameInternal$ बन्द गरिनुपर्छ । $ProductNameInternal$ लाई स्वचालित रूपमा अन्त्य गर्न र स्थापना सुरु गर्न 'ठीक छ' बटन क्लिक गर्नुहोस् ।

#define Check_Wait $ProductNameInternal$ बन्द गर्दैछ ।  कृपया प्रतिक्षा गर्नुहोस्...

#define Component_XPCOM क्रस प्लेटफर्म सीओएम

#define Component_Mail $ProductName$

#define Component_Offline अफलाइन समर्थन

#define Component_Offline_Long $ProductName$ पत्रमा अफलाइन समर्थन थप्दछ ।

#define Component_RSS आरएसएस समर्थन

#define Component_RSS_Long $ProductName$ मा आरएसएस समर्थन थप्दछ ।

#define Component_QFA गुणस्तर पृष्ठपोषण अभिकर्ता

#define Component_QFA_Long $ProductName$ क्रस सूचना प्रतिवेदन गर्नका लागि