DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (765ae8d7a531)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

#ResolvingHost=Looking up
#ConnectedTo=Connected to 
#ConnectingTo=Connecting to 
#SendingRequestTo=Sending request to 
#TransferringDataFrom=Transferring data from 

3=Търсене на %1$S…
4=Свързване с %1$S…
5=Заявка до %1$S…
6=Прехвърляне на данни от %1$S…
7=Свързване с %1$S…
8=Прочетен е %1$S\u0020
9=Записан е %1$S
10=Изчакване на %1$S…
11=Търсене на %1$S…
12=Здрависване по TLS с %1$S…
13=Здрависването по TLS с %1$S завършено…

27=Започва FTP прехвърляне…
28=FTP прехвърлянето завърши

UnsupportedFTPServer=В момента FTP сървърът %1$S не се поддържа.
RepostFormData=Тази страница е пренасочена към ново място. Бихте ли желали данните от попълнения формуляр да бъдат изпратени натам?

# Directory listing strings
DirTitle=Индекс на %1$S
DirGoUp=Нагоре към по-горната директорията
ShowHidden=Показване на скритите обекти
DirColName=Име
DirColSize=Размер
DirColMTime=Последна промяна
DirFileLabel=Файл: 

PhishingAuth=На път сте да посетите „%1$S“. Тази страница може би се опитва да се представи за друга. Бъдете много внимателни.
PhishingAuthAccept=Наясно съм и ще внимавам много
SuperfluousAuth=На път сте да се впишете в „%1$S“ с потребителско име „%2$S“, но там не се изисква удостоверяване. Това може да е опит за измама.\n\n„%1$S“ ли е страницата, която желаете да посетите?
AutomaticAuth=На път сте да се впишете в „%1$S“ с потребителско име „%2$S“.

TrackingUriBlocked=Ресурсът с адрес „%1$S“ беше блокиран, защото е включена защита от проследяване.
UnsafeUriBlocked=Ресурсът с адрес „%1$S“ беше блокиран от поверителното сърфиране.

# LOCALIZATION NOTE (APIDeprecationWarning):
# %1$S is the deprecated API; %2$S is the API function that should be used.
APIDeprecationWarning=Предупреждение: „%1$S“ е изведено от употреба, моля използвайте „%2$S“

# LOCALIZATION NOTE (nsICookieManagerDeprecated): don't localize originAttributes.
# %1$S is the deprecated API; %2$S is the interface suffix that the given deprecated API belongs to.
nsICookieManagerAPIDeprecated=Има промяна в „%1$S“. Обновете кода си като подавате правилните originAttributes. Прочетете повече в MDN на: https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Tech/XPCOM/Reference/Interface/nsICookieManager%2$S