DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

malformedURI=Хаяг зөв биш бөгөөд дуудаж чадсангүй.
fileNotFound=%S файл олдсонгүй. Байрлалыг шалгаад дахин оролдоно уу.
dnsNotFound=%S олдсонгүй. Хаягийг шалгаад дахин оролдоно уу.
connectionFailure=%S-тай холболт хийхийг оролдож байх үед холболт салгагдсан.
netInterrupt=%S -рүү холбогдсон холболт санамсаргүй тасарлаа. Зарим өгөгдөл дамжуулагдсан байж магадгүй.
netTimeout=%S холболт тогтоохыг оролдож байх үед цаг дууссан.
redirectLoop=Энэ хаягийн дамжуулалтын хязгаар дууссан байна. Шаардсан хуудсыг дуудах боломжгүй. Энэ нь күүкийг хааснаас болсон байж магадгүй.
confirmRepostPrompt=Энэ хуудсыг харуулахын тулд өмнө нь %S-р илгээгдсэн мэдээллүүд дахин илгээгдэх ёстой. Энэ үед өмнө нь үйлдсэн үйлдэл (хайлт хийсэн эсвэл хүснэгт бөглөж илгээсэн гэх мэт) дахин хийгдэх болно.
resendButton.label=Дахин илгээ
unknownSocketType=Та Хувийн Нууцлалын Зохицуулагчийг (ХНЗ) суулгахаас нааш энэ хуудсыг харуулах боломжгүй. ХНЗ-г татаж аваад суулгаж дахин оролдох эсвэл сүлжээ хариуцагчтайгаа холбоо барина уу.
netReset=Энэ хуудсанд ямар ч өгөгдөл алга байна.
notCached=Энэ мэдээллийг харах боломжгүй байна.
netOffline=Салангид үед энэ хуудсыг харуулах боломжгүй.
isprinting=Энэ хуудас Хэвлэгдэж байх үед юм уу Хэвлэх харагдацанд байх үед өөрчлөгдөж чадахгүй.
deniedPortAccess=Нууцлалын шалтгаанаар өгөгдсөн портын дугаар луу хандах боломжгүй.
proxyResolveFailure=Таны тохируулсан прокси сервер олдсонгүй. Прокси серверийн тохируулгыг шалгаад дахин оролдоно уу.
proxyConnectFailure=Таны тохируулсан прокси сервер лүү холбогдох оролдлого татгалзагдлаа. Прокси серверийн тохируулгыг шалгаад дахин оролдоно уу.
externalProtocolTitle=Гадаад протоколын хүсэлт
#LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
externalProtocolUnknown=<Үл мэдэгдсэн>
externalProtocolChkMsg=Энэ төрлийн бүх холбоосонд миний сонголтыг сануул.
externalProtocolLaunchBtn=Програмыг ажиллуул
remoteXUL=Энэ хуудас хэвийн горимонд дэмждэггүй технологи ашиглаж байна.