DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (1d6d0e92d804)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TITLE = Добредојдовте во волшебникот за инсталација на $(^NameDA)
MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT = Овој волшебник ќе ве води низ инсталацијата на $(^NameDA).\n\nСе препорачува да ги затворите сите други апликации пред да ја стартувате инсталацијата. Ова ќе овозможи да се надградат сите релевантни системски датотеки без да има потреба да се рестартира Вашиот компјутер.\n\n$_CLICK
MUI_TEXT_LICENSE_TITLE = Договор за лиценца на софтверот
MUI_TEXT_LICENSE_SUBTITLE = Прегледајте ги условите на лиценцата пред да го инсталирате $(^NameDA).
MUI_INNERTEXT_LICENSE_TOP = Стиснете на Page Down за да го видите остатокот од договорот.
MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_RADIOBUTTONS = Ако ги прифаќате условите од договорот, изберете ја првата опција подолу. Морате да го прифатите договорот за да го инсталирате $(^NameDA). $_CLICK
MUI_TEXT_COMPONENTS_TITLE = Избор на компоненти
MUI_TEXT_COMPONENTS_SUBTITLE = Одберете кои можности на $(^NameDA) сакате да ги инсталирате.
MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_TITLE = Опис
MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_INFO = Позиционирајте го глушецот над компонента за да го видите нејзиниот опис.
MUI_TEXT_DIRECTORY_TITLE = Избор на локација за инсталирање
MUI_TEXT_DIRECTORY_SUBTITLE = Одберете ја папката во која ќе се инсталира $(^NameDA).
MUI_TEXT_INSTALLING_TITLE = Инсталирање
MUI_TEXT_INSTALLING_SUBTITLE = Причекајте додека трае инсталацијата на $(^NameDA).
MUI_TEXT_FINISH_TITLE = Инсталацијата заврши
MUI_TEXT_FINISH_SUBTITLE = Инсталацијата заврши успешно.
MUI_TEXT_ABORT_TITLE = Инсталацијата е прекината
MUI_TEXT_ABORT_SUBTITLE = Инсталацијата не заврши успешно.
MUI_BUTTONTEXT_FINISH = Крај
MUI_TEXT_FINISH_INFO_TITLE = Волшебникот за инсталирање на $(^NameDA) заврши.
MUI_TEXT_FINISH_INFO_TEXT = $(^NameDA) е инсталиран на Вашиот компјутер.\n\nКликнете на „Крај“ за да го затворите волшебникот.
MUI_TEXT_FINISH_INFO_REBOOT = Вашиот компјутер мора да биде рестартиран за да заврши инсталацијата на $(^NameDA). Сакате да рестартирате сега?
MUI_TEXT_FINISH_REBOOTNOW = Рестартирај сега
MUI_TEXT_FINISH_REBOOTLATER = Ќе рестартирам подоцна
MUI_TEXT_STARTMENU_TITLE = Избор на папка од менито „Старт“
MUI_TEXT_STARTMENU_SUBTITLE = Изберете папка од менито Старт за кратенките на $(^NameDA).
MUI_INNERTEXT_STARTMENU_TOP = Изберете ја папката од менито Старт во која сакате да ги креирате кратенките за програмата. Можете да внесете име за да креирате нова папка.
MUI_TEXT_ABORTWARNING = Дали сте сигурини дека сакате да излезете од инсталацијта на $(^Name)?
MUI_UNTEXT_WELCOME_INFO_TITLE = Добредојдовте во волшебникот за бришење на $(^NameDA)
MUI_UNTEXT_WELCOME_INFO_TEXT = Овој волшебник ќе ве води низ бришењето на $(^NameDA).\n\nПред да започнете, осигурајте се дека $(^NameDA) не е вклучен.\n\n$_CLICK
MUI_UNTEXT_CONFIRM_TITLE = Бришење на $(^NameDA)
MUI_UNTEXT_CONFIRM_SUBTITLE = Отстранете го $(^NameDA) од Вашиот компјутер.
MUI_UNTEXT_UNINSTALLING_TITLE = Бришење
MUI_UNTEXT_UNINSTALLING_SUBTITLE = Причекајте додека трае бришењето на $(^NameDA).
MUI_UNTEXT_FINISH_TITLE = Бришењето заврши
MUI_UNTEXT_FINISH_SUBTITLE = Бришењето заврши успешно.
MUI_UNTEXT_ABORT_TITLE = Бришењето е прекинато
MUI_UNTEXT_ABORT_SUBTITLE = Бришењето не заврши успешно.
MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TITLE = Волшебникот за бришење на $(^NameDA) заврши
MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TEXT = $(^NameDA) е избришан од Вашиот компјутер.\n\nКликнете на „Крај“ за да го затворите овој волшебник.
MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_REBOOT = Вашиот компјутер мора да биде рестартиран за да заврши бришењето на $(^NameDA). Сакате да рестартирате сега?
MUI_UNTEXT_ABORTWARNING = Дали сте сигурни дека сакате да го напуштите бришењето на $(^Name)?