DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (1d6d0e92d804)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
REG_APP_DESC = ${BrandShortName} е самостојен планер изграден од истата технологија како и познатиот прелистувач Firefox. Лесен е за користење и Ви овозможува да бидете во тек со сите Ваши состаноци и задачи.
OPTIONAL_COMPONENTS_TITLE = Избор на незадолжителни компоненти
OPTIONAL_COMPONENTS_SUBTITLE = Изберете кои можности на $(^NameDA) сакате да ги инсталирате.
OPTIONAL_COMPONENTS_LABEL = Опционални компоненти:
APP_DESC = Потребни датотеки за апликацијата ${BrandShortName}
DOMI_TITLE = DOM Inspector
DOMI_TEXT = Ја испитува структурата и својствата на прозорецот и неговата содржина.
QFA_TITLE = Агент за контрола на квалитет
QFA_TEXT = Испраќа информации за уривањето на програмата до Мозила.
OPTIONS = $(^NameDA) &Опции
SAFE_MODE = Безбеден режим
OPTIONS_PAGE_TITLE = Тип на инсталација
OPTIONS_PAGE_SUBTITLE = Одберете опции за инсталација
SHORTCUTS_PAGE_TITLE = Поврзување на кратенки
SHORTCUTS_PAGE_SUBTITLE = Креирај икони за програмата
SURVEY_TEXT = Кажете ни што мисли&те за ${BrandShortName}
LAUNCH_TEXT = &Стартувај го ${BrandFullName} веднаш
WARN_APP_RUNNING_INSTALL = ${BrandFullName} мора да биде затворен за да продолжи инсталацијата.\n\nКликнете на „Во ред“ за автоматски да излезете од ${BrandFullName} и да продолжите.
WARN_APP_RUNNING_UNINSTALL = ${BrandFullName} мора да биде затворен за да продолжи бришењето.\n\nКликнете на „Во ред“ за автоматски да излезете од ${BrandFullName} и да продолжите.
CREATE_ICONS_DESC = Креирај икони за ${BrandShortName}:
ICONS_DESKTOP = На мојата &работна површина
ICONS_STARTMENU = Во папката за програми во менито &Старт
ICONS_QUICKLAUNCH = Во лентата за бр&зо стартување
WARN_WRITE_ACCESS = Немате право да запишувате во инсталациониот директориум.\n\nКликнете на „Во ред“ за да изберете друг директориум.
WARN_DISK_SPACE = Нема доволно простор на дискот за да инсталирате на оваа локација.\n\nКликнете на „Во ред“ за да изберете друга локација.
STATUS_INSTALL_APP = Инсталирање на ${BrandShortName}…
STATUS_INSTALL_LANG = Инсталирање на јазичните датотеки (${AB_CD})…
STATUS_INSTALL_OPTIONAL = Инсталирање на опционалните компоненти…
STATUS_UNINSTALL_MAIN = Бришење на ${BrandShortName}…
STATUS_CLEANUP = Чистење…
OPTIONS_SUMMARY = Одберете го типот на инсталација и потоа кликнете „Напред“.
OPTION_STANDARD_DESC = ${BrandShortName} ќе биде инсталиран со вообичаените опции.
OPTION_STANDARD_RADIO = &Стандарден
OPTION_COMPLETE_DESC = ${BrandShortName} ќе биде инсталиран со сите достапни опции.
OPTION_COMPLETE_RADIO = Цел&осен
OPTION_CUSTOM_DESC = Можете да изберете поединечни опции за инсталирање. Ова е препорачливо за искусни корисници.
OPTION_CUSTOM_RADIO = &Сопствен