DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (1ab7006cd5d1)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE (connection.*)
#  These will be displayed in the account manager in order to show the progress
#  of the connection.
#  (These will be displayed in account.connection.progress from
#  accounts.properties, which adds … at the end, so do not include
#  periods at the end of these messages.)
connection.initializingStream=Инициализиране на потока
connection.initializingEncryption=Инициализиране на шифроването
connection.authenticating=Удостоверяване
connection.gettingResource=Взимане на ресурс
connection.downloadingRoster=Изтегляне на списъка с контакти
connection.srvLookup=Търсене на запис SRV

# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*)
#  These will show in the account manager if an error occurs during the
#  connection attempt.
connection.error.invalidUsername=Невалидно потребителско име (трябва да съдържа „@“)
connection.error.failedToCreateASocket=Грешка при създаването на гнездо (свързани ли сте с Интернет?)
connection.error.serverClosedConnection=Сървърът затвори връзката
connection.error.resetByPeer=Връзката е прекъсната от другата страна
connection.error.timedOut=Времето за изчакване при свързване изтече
connection.error.receivedUnexpectedData=Получени са неочаквани данни
connection.error.incorrectResponse=Получен е неочакван отговор
connection.error.startTLSRequired=Сървърът изисква шифроване, но вие сте го изключили
connection.error.startTLSNotSupported=Сървърът не поддържа шифроване, но вашите настройки го изискват
connection.error.failedToStartTLS=Грешка при започване на шифроването
connection.error.noAuthMec=Сървърът не предложи удостоверяващи механизми\u0020
connection.error.noCompatibleAuthMec=Не се поддържа никой от предложените от сървъра удостоверяващи механизми
connection.error.notSendingPasswordInClear=Сървърът поддържа само удостоверяване с изпращане на парола като чист текст
connection.error.authenticationFailure=Грешка при удостоверяване
connection.error.notAuthorized=Няма удостоверяване (дали сте въвели грешна парола?)
connection.error.failedToGetAResource=Грешка при взимане на ресурс
connection.error.failedMaxResourceLimit=Тази сметка е свързана от твърде много места едновременно.
connection.error.failedResourceNotValid=Ресурсът е невалиден.
connection.error.XMPPNotSupported=Този сървър не поддържа XMPP

# LOCALIZATION NOTE (conversation.error.notDelivered):
#  This is displayed in a conversation as an error message when a message
#  the user has sent wasn't delivered.
#  %S is replaced by the text of the message that wasn't delivered.
conversation.error.notDelivered=Това съобщение не може да бъде доставено: %S
#  This is displayed in a conversation as an error message when joining a MUC
#  fails.
#  %S is the name of the MUC.
conversation.error.joinFailed=Неуспешно присъединяване: %S
#  This is displayed in a conversation as an error message when the user is
#  banned from a room.
#  %S is the name of the MUC room.
conversation.error.joinForbidden=Не можете да се присъедините към %S, понеже ви е забранено да влизате в тази стая.
conversation.error.joinFailedNotAuthorized=Изискване на регистрация: нямате права да се присъедините към стаята.
conversation.error.creationFailedNotAllowed=Ограничен достъп: не ви е позволено да създавате стаи.
#  This is displayed in a conversation as an error message when remote server
#  is not found.
#  %S is the name of MUC room.
conversation.error.joinFailedRemoteServerNotFound=Присъединяването към стаята %S не е възможно, сървъра на който се намира е недостъпен.
conversation.error.changeTopicFailedNotAuthorized=Нямате право да пускате тема в тази стая.
#  This is displayed in a conversation as an error message when the user sends
#  a message to a room that he is not in.
#  %1$S is the name of MUC room.
#  %2$S is the text of the message that wasn't delivered.
conversation.error.sendFailedAsNotInRoom=Съобщението не може да бъде изпратено до %1$S понеже вече не сте в стаята: %2$S
#  This is displayed in a conversation as an error message when the user sends
#  a message to a room that the recipient is not in.
#  %1$S is the jid of the recipient.
#  %2$S is the text of the message that wasn't delivered.
conversation.error.sendFailedAsRecipientNotInRoom=Съобщението не може да бъде изпратено до %1$S понеже той напусна стаята: %2$S
#  These are displayed in a conversation as a system error message.
conversation.error.remoteServerNotFound=Няма връзка със сървъра на получателя.
conversation.error.unknownSendError=Възникна неизвестна грешка при изпращане на съобщението.
#  %S is the name of the message recipient.
conversation.error.sendServiceUnavailable=В момента е невъзможно да се изпрати съобщение до %S.
#  %S is the nick of participant that is not in room.
conversation.error.nickNotInRoom=%S не е в стаята.
conversation.error.banCommandAnonymousRoom=Не можете да забраните участници от анонимни стаи. Опитайте с /kick.
conversation.error.banKickCommandNotAllowed=Нямате необходимите права, за да премахнете този участник от стаята.
conversation.error.banKickCommandConflict=За съжаление не можете да се премахнете сам от стаята.
conversation.error.changeNickFailedConflict=Не можете да промените вашия псевдоним на %S, понеже той вече е зает.
conversation.error.changeNickFailedNotAcceptable=Не можете да промените вашият псевдоним на %S, понеже в тази стая всички псевдоними са заключени.
conversation.error.inviteFailedForbidden=Не притежавате необходимите права да каните потребители в тази стая.
#  %S is the jid of user that is invited.
conversation.error.failedJIDNotFound=%S е недостъпен.
#  %S is the jid that is invalid.
conversation.error.invalidJID=%S е неправилен jid (идентификаторите на Jabber трябва да са във формат user@domain).
conversation.error.commandFailedNotInRoom=Трябва да влезете в стаята отново, за да можете да използвате тази команда.
#  %S is the name of the recipient.
conversation.error.resourceNotAvailable=Трябва първи да кажете нещо, защото %S може да използва повече от един клиент.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.error.version.*):
#  %S is the name of the recipient.
conversation.error.version.unknown=Клиентът на %S не поддържа запитване за версията на софтуера.

# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
#  These are the titles of lines of information that will appear in
#  the tooltip showing details about a contact or conversation.
# LOCALIZATION NOTE (tooltip.status):
#  %S will be replaced by the XMPP resource identifier
tooltip.status=Състояние (%S)
tooltip.statusNoResource=Състояние
tooltip.subscription=Абонаменти
tooltip.fullName=Трите имена
tooltip.nickname=Псевдоним
tooltip.email=Е-поща
tooltip.birthday=Рожден ден
tooltip.userName=Потребителско име
tooltip.title=Титла
tooltip.organization=Организация
tooltip.locality=Област
tooltip.country=Държава

# LOCALIZATION NOTE (chatRoomField.*):
#  These are the name of fields displayed in the 'Join Chat' dialog
#  for XMPP accounts.
#  The _ character won't be displayed; it indicates the next
#  character of the string should be used as the access key for this
#  field.
chatRoomField.room=_Стая
chatRoomField.server=_Сървър
chatRoomField.nick=_Псевдоним
chatRoomField.password=_Парола

# LOCALIZATION NOTE (conversation.muc.*):
#  These are displayed as a system message when a chatroom invitation is
#  received.
#  %1$S is the inviter.
#  %2$S is the room.
#  %3$S is the reason which is a message provided by the person sending the
#  invitation.
conversation.muc.invitationWithReason2=%1$S ви е поканил в %2$S: %3$S
#  %3$S is the password of the room.
#  %4$S is the reason which is a message provided by the person sending the
#  invitation.
conversation.muc.invitationWithReason2.password=%1$S ви е поканил да се присъедините към %2$S с парола %3$S: %4$S
conversation.muc.invitationWithoutReason=%1$S ви е поканил в %2$S
#  %3$S is the password of the room.
conversation.muc.invitationWithoutReason.password=%1$S ви е поканил да се присъедините към %2$S с парола %3$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.muc.join):
#  This is displayed as a system message when a participant joins room.
#  %S is the nick of the participant.
conversation.message.join=%S влезе в стаята.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.muc.rejoined):
#  This is displayed as a system message when a participant rejoins room after
#  parting it.
conversation.message.rejoined=Влязохте отново в стаята.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.parted.*):
#  These are displayed as a system message when a participant parts a room.
#  %S is the part message supplied by the user.
conversation.message.parted.you=Излязохте от стаята.
conversation.message.parted.you.reason=Излязохте от стаята: %S
#  %1$S is the participant that is leaving.
#  %2$S is the part message supplied by the participant.
conversation.message.parted=%1$S излезе от стаята.
conversation.message.parted.reason=%1$S излезе от стаята: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.invitationDeclined*):
#  %1$S is the invitee that declined the invitation.
#  %2$S is the decline message supplied by the invitee.
conversation.message.invitationDeclined=%1$S отказа вашата покана.
conversation.message.invitationDeclined.reason=%1$S отказа вашата покана: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.banned.*):
#  These are displayed as a system message when a participant is banned from
#  a room.
#  %1$S is the participant that is banned.
#  %2$S is the reason.
#  %3$S is the person who is banning.
conversation.message.banned=На %1$S му е било забранено да влиза в стаята.
conversation.message.banned.reason=На %1$S му е било забранено да влиза в стаята: %2$S
#  %1$S is the person who is banning.
#  %2$S is the participant that is banned.
#  %3$S is the reason.
conversation.message.banned.actor=%1$S е забранил на %2$S да влиза в стаята.
conversation.message.banned.actor.reason=%1$S е забранил на %2$S да влиза в стаята: %3$S
conversation.message.banned.you=Забранено ви е да влизате стаята.
#  %1$S is the reason.
conversation.message.banned.you.reason=Забранено ви е да влизате стаята: %1$S
#  %1$S is the person who is banning.
#  %2$S is the reason.
conversation.message.banned.you.actor=%1$S ви забрани да влизате в стаята.
conversation.message.banned.you.actor.reason=%1$S ви забрани да влизате в стаята: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.kicked.*):
#  These are displayed as a system message when a participant is kicked from
#  a room.
#  %1$S is the participant that is kicked.
#  %2$S is the reason.
conversation.message.kicked=%1$S е бил изгонен от стаята.
conversation.message.kicked.reason=%1$S е бил изгонен от стаята: %2$S
#  %1$S is the person who is kicking.
#  %2$S is the participant that is kicked.
#  %3$S is the reason.
conversation.message.kicked.actor=%1$S е изгонил %2$S от стаята.
conversation.message.kicked.actor.reason=%1$S е изгонил %2$S от стаята: %3$S
conversation.message.kicked.you=Изгониха ви от стаята.
#  %1$S is the reason.
conversation.message.kicked.you.reason=Изгониха ви от стаята: %1$S
#  %1$S is the person who is kicking.
#  %2$S is the reason.
conversation.message.kicked.you.actor=%1$S ви е изгонил от стаята.
conversation.message.kicked.you.actor.reason=%1$S ви е изгонил от стаята: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.removedNonMember.*):
#  These are displayed as a system message when a participant is removed from
#  a room because the room has been changed to members-only.
#  %1$S is the participant that is removed.
#  %2$S is the person who changed the room configuration.
conversation.message.removedNonMember=%1$S е бил премахнат от стаята, понеже нейното състояние беше променено на само за членове.
conversation.message.removedNonMember.actor=%1$S е бил премахнат от стаята, понеже %2$S я е променил на само за членове.
conversation.message.removedNonMember.you=Вие сте премахнат от стаята, понеже нейното състояние е променено на само за членове.
#  %1$S is the person who changed the room configuration.
conversation.message.removedNonMember.you.actor=Вие сте премахнат от стаята, понеже %1$S я е променил на само за членове.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.MUCShutdown):
#  These are displayed as a system message when a participant is removed from
#  a room because of a system shutdown.
conversation.message.mucShutdown=Вие сте премахнат от стаята поради срив в системата.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.version*):
#  %1$S is the name of the user whose version was requested.
#  %2$S is the client name response from the client.
#  %3$S is the client version response from the client.
#  %4$S is the operating system(OS) response from the client.
conversation.message.version=%1$S използва "%2$S %3$S".
conversation.message.versionWithOS=%1$S използва "%2$S %3$S" на %4$S.

# LOCALIZATION NOTE (options.*):
#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
#  account wizard windows.
options.resource=Ресурс
options.priority=Приоритет
options.connectionSecurity=Безопасност на връзката
options.connectionSecurity.requireEncryption=Изискване на шифроване
options.connectionSecurity.opportunisticTLS=Шифроване, ако е налично
options.connectionSecurity.allowUnencryptedAuth=Позволяване паролата да се изпраща нешифрована
options.connectServer=Сървър
options.connectPort=Порт
options.domain=Домейн

# LOCALIZATION NOTE (*.protocolName)
# This name is used whenever the name of the protocol is shown.
gtalk.protocolName=Google Talk
odnoklassniki.protocolName=Odnoklassniki

# LOCALIZATION NOTE (gtalk.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring a Google Talk account.
gtalk.usernameHint=адрес на ел. поща

# LOCALIZATION NOTE (odnoklassniki.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring a Odnoklassniki account.
odnoklassniki.usernameHint=Идентификатор на профила

# LOCALZIATION NOTE (command.*):
# These are the help messages for each command.
command.join3=%S [<стая>[@<сървър>][/<псевдоним>]] [<парола>]: Влезте в стая, с възможност да зададете различен сървър, псевдоним или парола за стаята.
command.part2=%S [<съобщение>]: Напускане на стаята с възможност за допълнително съобщение.
command.topic=%S [<нова тема>]: Задаване на темата на тази стая.
command.ban=%S <псевдоним>[<съобщение>]: Забраняване на някого да влиза в стаята. Вие трябва да сте администратор на стаята.
command.kick=%S <псевдоним>[<съобщение>]: Премахване на някого от стаята. Вие трябва да сте модератор на стаята.
command.invite=%S <покана>[<съобщение>]: Покана към потребител да влезе в текущата стая с възможност за съобщение.
command.inviteto=%S<стая покана>[<парола>]: Поканете вашия събеседник да се присъедините към стая; с парола ако е необходима.
command.me=%S <действие>: Извършване на действието.
command.nick=%S <нов псевдоним>: Промяна на вашия псевдоним.
command.msg=%S <псевдоним> <съобщение>: Изпращане на лично съобщение до присъстващ в стаята.
command.version=%S: Заявка за информация относно клиента на вашия събеседник.