DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (1ab7006cd5d1)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE (irc.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring an IRC account.
irc.usernameHint=псевдоним

# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*):
#  These will show in the account manager if the account is
#  disconnected because of an error.
connection.error.lost=Загуби се връзката със сървъра
connection.error.timeOut=Времето за отговор на връзката изтече
connection.error.invalidUsername=%S е непозволенo потребителско име
connection.error.invalidPassword=Невалидна сървърна парола
connection.error.passwordRequired=Паролата е задължителна

# LOCALIZATION NOTE (joinChat.*):
#  These show up on the join chat menu. An underscore is for the access key.
joinChat.channel=_Канал
joinChat.password=_Парола

# LOCALIZATION NOTE (options.*):
#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
#  account wizard windows.
options.server=Сървър
options.port=Порт
options.ssl=Използване на SSL
options.encoding=Знаков набор
options.quitMessage=Съобщение при изход
options.partMessage=Съобщение при разделяне
options.showServerTab=Показване на съобщенията от сървъра
options.alternateNicks=Алтернативни псевдоними

# LOCALIZATION NOTE (ctcp.version):
#  %1$S is the nickname of the user whose version was requested.
#  %2$S is the version response from the client.
ctcp.version=%1$S използва „%2$S“.
# LOCALIZATION NOTE (ctcp.time):
#  %1$S is the nickname of the user whose time was requested.
#  %2$S is the time response.
ctcp.time=Времето на %1$S е %2$S.

# LOCALZIATION NOTE (command.*):
#  These are the help messages for each command, the %S is the command name
#  Each command first gives the parameter it accepts and then a description of
#  the command.
command.action=%S <действие>: Извършва действието.
command.ctcp=%S <псевдоним> <съобщение>: Изпращане съобщение CTCP до псевдоним.
command.chanserv=%S <команда>: Изпращане на команда до ChanServ.
command.deop=%S <псевдоним1>[,<псевдоним2>]*: Премахване на състояние на оператор на канал от някой. Трябва да сте оператор на канал, за да можете да правите това.
command.devoice=%S <псевдоним1>[,<псевдоним2>]*: Премахване на гласово състояние на канал от някой, предотвратявайки неговото говорене, ако каналът е модериран (+m). Трябва да сте оператор на канал, за да можете да правите това.
command.invite2=%S <псевдоним>[ <псевдоним>]* [<канал>]: Поканване на един или повече псевдонима да се присъединят към текущия ваш канал, или да се присъединят към зададен канал.
command.join=%S <стая1>[,<стая2>]* [<ключ1>[,<ключ2>]]*: Влизане в един или няколко канала с възможност за предоставяне на ключ за всеки от каналите, ако е нужно.
command.kick=%S <псевдоним> [<съобщение>]: Премахване на някой от канал. Трябва да сте оператор на канал, за да можете да правите това.
command.list=%S: Извеждане на списък на стаите за разговор в мрежата. Внимание: някои сървъри може да ви изключат при правене на това.
command.memoserv=%S <команда>: Изпращане на команда до MemoServ.
command.modeUser=%S (+|-)<нов режим> [<псевдоним>]: Задаване или премахване на режим на потребител.
command.modeChannel=%S <канал>[ (+|-)<нов режим> [<параметър>][,<параметър>]*]: Показване, задаване или премахване на режим на канал.
command.msg=%S <псевдоним> <съобщение>: Изпращане на лично съобщение до потребител (не на канал).
command.nick=%S <нов псевдоним>: Промяна на вашия псевдоним.
command.nickserv=%S <команда>: Изпращане на команда до NickServ.
command.notice=%S <цел> <съобщение>: Изпращане на уведомление до потребител или канал.
command.op=%S <съобщение1>[,<съобщение2>]*: Даване на статут на канал на оператор на някой. Трябва да сте оператор на канал, за да можете да правите това.
command.operserv=%S <команда>: Изпращане на команда до OperServ.
command.part=%S [съобщение]: Напускане на канал с възможност за допълнително съобщение.
command.ping=%S [<псевдоним>]: Питане колко е забавянето на потребител (или сървъра, ако няма зададен потребител).
command.quit=%S <съобщение>: Излизане от сървъра с възможност за допълнително съобщение.
command.quote=%S <команда>: Изпращане на необработена команда до сървъра.
command.time=%S: Показване на текущото локално време на сървъра на IRC.
command.topic=%S [<нова тема>]: Задаване на темата на този канал.
command.umode=%S (+|-)<нов режим>: Задаване или премахване на режим на потребител.
command.version=%S <псевдоним>: Поискване на версията на клиента на потребителя.
command.voice=%S <псевдоним1>[,<псевдоним2>]*: Даване на гласово състояние в канала на някой. Трябва да сте оператор на канал, за да можете да правите това.
command.whois2=%S [<псевдоним>]: Получаване на информация за потребител.

# LOCALIZATION NOTE (message.*):
#  These are shown as system messages in the conversation.
#  %1$S is the nick and %2$S is the nick and host of the user who joined.
message.join=%1$S [%2$S] влезе в стаята.
message.rejoined=Влязохте отново в стаята.
#  %1$S is the nick of who kicked you.
#  %2$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
message.kicked.you=Изритан сте от %1$S%2$S.
#  %1$S is the nick that is kicked, %2$S the nick of the person who kicked
#  %1$S. %3$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
message.kicked=%1$S е изритан от %2$S%3$S.
#  %S is the kick message
message.kicked.reason=: %S
#  %1$S is the new mode, %2$S is the nickname of the user whose mode
#  was changed, and %3$S is who set the mode.
message.usermode=%3$S зададе режим %1$S за %2$S.
#  %1$S is the new channel mode and %2$S is who set the mode.
message.channelmode=%2$S зададе режим на канала %1$S.
#  %S is the user's mode.
message.yourmode=Вашият режим е %S.
#  Could not change the nickname. %S is the user's nick.
message.nick.fail=Желаният прякор не може да се използва. Вашият прякор си остава %S.
#  The parameter is the message.parted.reason, if a part message is given.
message.parted.you=Излязохте от стаята (Излизане%1$S).
#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.parted.reason, if a part message is given.
message.parted=%1$S излезе от стаята (Излизане%2$S).
#  %S is the part message supplied by the user.
message.parted.reason=: %S
#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.quit2 if a quit message is given.
message.quit=%1$S излезе от стаята (Изход%2$S).
#  The parameter is the quit message given by the user.
message.quit2=: %S
#  %1$S is the nickname of the user that invited us, %2$S is the conversation
#  name.
message.inviteReceived=%1$S ви покани в %2$S.
#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
#  they were invited to.
message.invited=%1$S е успешно поканен в %2$S.
#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
#  they were invited to but are already in
message.alreadyInChannel=%1$S вече е в %2$S.
#  %S is the nickname of the user who was summoned.
message.summoned=%S е извикан.
#  %S is the nickname of the user whose WHOIS information follows this message.
message.whois=WHOIS информация за %S:
#  %1$S is the nickname of the (offline) user whose WHOWAS information follows this message.
message.whowas=%1$S не е на линия. WHOWAS информация за %1$S:
#  %1$S is the entry description (from tooltip.*), %2$S is its value.
message.whoisEntry=਀a0਀a0%1$S: %2$S
#  %S is the nickname that is not known to the server.
message.unknownNick=%S е неизвестен псевдоним.
#  %1$S is the nickname of the user who changed the mode and %2$S is the new
#  channel key (password).
message.channelKeyAdded=%1$S промени паролата на канала на %2$S.
message.channelKeyRemoved=%S премахна паролата на канала.
#  This will be followed by a list of ban masks.
message.banMasks=Потребителите, свързани през следните местоположения, са блокирани за %S:
message.noBanMasks=Няма блокирани местоположения за %S.
message.banMaskAdded=Потребителите, свързани през местоположения, съвпадащи с %1$S, са блокирани от %2$S.
message.banMaskRemoved=Потребителите, свързани през местоположения, съвпадащи с %1$S, вече не са блокирани от %2$S.
# LOCALIZATION NOTE (message.ping): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
#  %1$S is the nickname of the user or the server that was pinged.
#  #2 is the delay (in milliseconds).
message.ping=Получен отговор на пинг от %1$S за #2 милисекунди.;Получен отговор на пинг от %1$S за #2 милисекунди.


# LOCALIZATION NOTE (error.*):
#  These are shown as error messages in the conversation or server tab.
#  %S is the channel name.
error.noChannel=Няма такъв канал: %S.
error.tooManyChannels=Не може да се присъедините към %S; вече сте в твърде много канали.
#  %1$S is your new nick, %2$S is the kill message from the server.
error.nickCollision=Псевдонимът вече се използва, смяна на %1$S [%2$S].
error.erroneousNickname=%S не е позволен прякор.
error.banned=Забранен сте на сървъра.
error.bannedSoon=Скоро ще сте забранен на сървъра.
error.mode.wrongUser=Не можете да променяте режимите на другите потребители.
#  %S is the nickname or channel name that isn't available.
error.noSuchNick=%S не е на линия.
error.wasNoSuchNick=Няма такъв псевдоним: %S
error.noSuchChannel=Няма такъв канал: %S.
error.unavailable=%S е временно недостъпен(-на).
#  %S is the channel name.
error.channelBanned=Получихте забрана за участие в %S.
error.cannotSendToChannel=Не може да изпращате съобщения до %S.
error.channelFull=Каналът %S е пълен.
error.inviteOnly=Трябва да сте поканен, за да се присъедините към %S.
error.nonUniqueTarget=%S не е уникален потребител@хост или кратко име или се опитвате да влезете в твърде много канали едновременно.
error.notChannelOp=Не сте оператор на канал в %S.
error.notChannelOwner=Не сте собственик на канал в %S.
error.wrongKey=Не може да се свържете с %S, невалидна парола за канал.
error.sendMessageFailed=Грешка при изпращане на последното ви съобщение. Моля, опитайте отново, когато връзката се възстанови.
#  %1$S is the channel the user tried to join, %2$S is the channel
#  he was forwarded to.
error.channelForward=Не можете да се включите в %1$S и бяхте пренасочени атоматично към %2$S.
#  %S is the mode that the user tried to set but was not recognized
#  by the server as a valid mode.
error.unknownMode=„%S“ не е валиден потребителски режим на този сървър.

# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
#  These are the descriptions given in a tooltip with information received
#  from a whois response.
#  The human readable ("realname") description of the user.
tooltip.realname=Име
tooltip.server=Свързан към
#  The username and hostname that the user connects from (usually based on the
#  reverse DNS of the user's IP, but often mangled by the server to
#  protect users).
tooltip.connectedFrom=Свързан чрез
tooltip.registered=Регистриран
tooltip.registeredAs=Регистриран като
tooltip.secure=Използване на сигурна връзка
# The away message of the user
tooltip.away=Далеч
tooltip.ircOp=Оператор
tooltip.bot=Бот
tooltip.lastActivity=Последна активност
# %S is the timespan elapsed since the last activity.
tooltip.timespan=преди %S
tooltip.channels=Сега е в

#  %1$S is the server name, %2$S is some generic server information (usually a
#  location or the date the user was last seen).
tooltip.serverValue=%1$S (%2$S)

# LOCALIZATION NOTE (yes, no):
# These are used to turn true/false values into a yes/no response.
yes=Да
no=Не