DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (8c299723866e)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE (connection.*)
#  These will be displayed in the account manager in order to show the progress
#  of the connection.
#  (These will be displayed in account.connection.progress from
#  accounts.properties, which adds … at the end, so do not include
#  periods at the end of these messages.)
connection.initializingStream=Покрећем ток
connection.initializingEncryption=Покрећем шифровање
connection.authenticating=Потврда идентитета у току
connection.gettingResource=Добављам ресурс
connection.downloadingRoster=Преузимам списак са контактима
connection.srvLookup=Тражим SRV запис

# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*)
#  These will show in the account manager if an error occurs during the
#  connection attempt.
connection.error.invalidUsername=Неисправно корисничко име (ваше корисничко треба имати „@“ знак)
connection.error.failedToCreateASocket=Не могу да направим сокет (да ли сте ван мреже?)
connection.error.serverClosedConnection=Сервер је затворио везу
connection.error.resetByPeer=Веза је прекинута од стране вршњака
connection.error.timedOut=Веза је истекла
connection.error.receivedUnexpectedData=Добио сам неочекиване податке
connection.error.incorrectResponse=Добио сам неисправан одговор
connection.error.startTLSRequired=Сервер захтева шифровану везу али сте је ви искључили
connection.error.startTLSNotSupported=Сервер не подржава шифровану везу али сте ви подесили да то буде обавезно
connection.error.failedToStartTLS=Нисам успео да покренем шифровање
connection.error.noAuthMec=Сервер не нуди било какав начин потврде идентитета
connection.error.noCompatibleAuthMec=Ниједан од понуђених начина потврде идентитета које је сервер понудио нису подржани
connection.error.notSendingPasswordInClear=Сервер подржава само начин потврде идентитета где се лозинка шаље нешифрована
connection.error.authenticationFailure=Неуспех приликом потврђивања идентитета
connection.error.notAuthorized=Нисте овлашћени (да ли сте унели нетачну лозинку?)
connection.error.failedToGetAResource=Неуспех приликом добављања ресурса
connection.error.failedMaxResourceLimit=Постоји превише истовремених повезивања са разних места на овај налог.
connection.error.failedResourceNotValid=Ресурс није исправан.
connection.error.XMPPNotSupported=Овај сервер не подржава XMPP

# LOCALIZATION NOTE (conversation.error.notDelivered):
#  This is displayed in a conversation as an error message when a message
#  the user has sent wasn't delivered.
#  %S is replaced by the text of the message that wasn't delivered.
conversation.error.notDelivered=Ова порука није могла бити достављена: %S
#  This is displayed in a conversation as an error message when joining a MUC
#  fails.
#  %S is the name of the MUC.
conversation.error.joinFailed=Не могу да приступим: %S
#  This is displayed in a conversation as an error message when the user is
#  banned from a room.
#  %S is the name of the MUC room.
conversation.error.joinForbidden=Не могу да приступим %S зато што сте избачени из ове собе.
conversation.error.joinFailedNotAuthorized=Потребно је да се региструјете: Нисте овлашћени да приступите овој соби.
conversation.error.creationFailedNotAllowed=Приступ ограничен: Није вам дозвољено да правите собе.
#  This is displayed in a conversation as an error message when remote server
#  is not found.
#  %S is the name of MUC room.
conversation.error.joinFailedRemoteServerNotFound=Не могу да приступим соби %S зато што је сервер на којем се она налази недоступан.
conversation.error.changeTopicFailedNotAuthorized=Нисте овлашћени да поставите тему ове собе.
#  This is displayed in a conversation as an error message when the user sends
#  a message to a room that he is not in.
#  %1$S is the name of MUC room.
#  %2$S is the text of the message that wasn't delivered.
conversation.error.sendFailedAsNotInRoom=Порука се не може послати у %1$S зато што више нисте у соби: %2$S
#  This is displayed in a conversation as an error message when the user sends
#  a message to a room that the recipient is not in.
#  %1$S is the jid of the recipient.
#  %2$S is the text of the message that wasn't delivered.
conversation.error.sendFailedAsRecipientNotInRoom=Порука се не може послати у %1$S зато што прималац више није у соби: %2$S
#  These are displayed in a conversation as a system error message.
conversation.error.remoteServerNotFound=Не могу да допрем до сервера примаоца
conversation.error.unknownSendError=Догодила се непозната грешка приликом слања ове поруке.
#  %S is the name of the message recipient.
conversation.error.sendServiceUnavailable=Тренутно није могуће слати поруке на %S.
#  %S is the nick of participant that is not in room.
conversation.error.nickNotInRoom=%S није у соби.
conversation.error.banCommandAnonymousRoom=Не можете избацити учеснике из анонимних соба. Пробајте са /kick
conversation.error.banKickCommandNotAllowed=Немате довољно овлашћења да бисте избацили овог учесника из собе.
conversation.error.banKickCommandConflict=Не можете избацити себе из собе.
conversation.error.changeNickFailedConflict=Не могу да променим ваш надимак у %S јер се тај надимак већ користи.
conversation.error.changeNickFailedNotAcceptable=Не могу да променим ваш надимак у %S јер су надимци закључани у овој соби.
conversation.error.inviteFailedForbidden=Немате потребна овлашћења да бисте позивали кориснике у ову собу.
#  %S is the jid of user that is invited.
conversation.error.failedJIDNotFound=Не могу да досегнем %S.
#  %S is the jid that is invalid.
conversation.error.invalidJID=%S је неисправан jid (Jabber идентификатори морају бити у формату korisnik@domen).
conversation.error.commandFailedNotInRoom=Морате поново приступити соби да бисте могли да користите ову наредбу.
#  %S is the name of the recipient.
conversation.error.resourceNotAvailable=Морате први проговорити јер је %S можда повезан преко више клијената.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.error.version.*):
#  %S is the name of the recipient.
conversation.error.version.unknown=Клијент примаоца %S не подржава упите о издању софтвера.

# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
#  These are the titles of lines of information that will appear in
#  the tooltip showing details about a contact or conversation.
# LOCALIZATION NOTE (tooltip.status):
#  %S will be replaced by the XMPP resource identifier
tooltip.status=Стање (%S)
tooltip.statusNoResource=Стање
tooltip.subscription=Претплата
tooltip.fullName=Пуно име
tooltip.nickname=Надимак
tooltip.email=Е-пошта
tooltip.birthday=Рођендан
tooltip.userName=Корисничко име
tooltip.title=Наслов
tooltip.organization=Организација
tooltip.locality=Локација
tooltip.country=Држава
tooltip.telephone=Број телефона

# LOCALIZATION NOTE (chatRoomField.*):
#  These are the name of fields displayed in the 'Join Chat' dialog
#  for XMPP accounts.
#  The _ character won't be displayed; it indicates the next
#  character of the string should be used as the access key for this
#  field.
chatRoomField.room=_Соба
chatRoomField.server=_Сервер
chatRoomField.nick=_Надимак
chatRoomField.password=_Лозинка

# LOCALIZATION NOTE (conversation.muc.*):
#  These are displayed as a system message when a chatroom invitation is
#  received.
#  %1$S is the inviter.
#  %2$S is the room.
#  %3$S is the reason which is a message provided by the person sending the
#  invitation.
conversation.muc.invitationWithReason2=%1$S вас је позвао да приступите соби %2$S: %3$S
#  %3$S is the password of the room.
#  %4$S is the reason which is a message provided by the person sending the
#  invitation.
conversation.muc.invitationWithReason2.password=%1$S вас је позвао да приступите соби %2$S са лозинком %3$S: %4$S
conversation.muc.invitationWithoutReason=%1$S вас је позвао да приступите соби %2$S
#  %3$S is the password of the room.
conversation.muc.invitationWithoutReason.password=%1$S вас је позвао да приступите соби %2$S са лозинком %3$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.muc.join):
#  This is displayed as a system message when a participant joins room.
#  %S is the nick of the participant.
conversation.message.join=%S је ушао у собу.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.muc.rejoined):
#  This is displayed as a system message when a participant rejoins room after
#  parting it.
conversation.message.rejoined=Поново сте ушли у собу.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.parted.*):
#  These are displayed as a system message when a participant parts a room.
#  %S is the part message supplied by the user.
conversation.message.parted.you=Напустили сте собу.
conversation.message.parted.you.reason=Напустили сте собу: %S
#  %1$S is the participant that is leaving.
#  %2$S is the part message supplied by the participant.
conversation.message.parted=%1$S је напустио собу.
conversation.message.parted.reason=%1$S је напустио собу: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.invitationDeclined*):
#  %1$S is the invitee that declined the invitation.
#  %2$S is the decline message supplied by the invitee.
conversation.message.invitationDeclined=%1$S је одбио вашу позивницу.
conversation.message.invitationDeclined.reason=%1$S је одбио вашу позивницу: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.banned.*):
#  These are displayed as a system message when a participant is banned from
#  a room.
#  %1$S is the participant that is banned.
#  %2$S is the reason.
#  %3$S is the person who is banning.
conversation.message.banned=%1$S је забрањен улазак у собу.
conversation.message.banned.reason=%1$S је забрањен улазак у собу: %2$S
#  %1$S is the person who is banning.
#  %2$S is the participant that is banned.
#  %3$S is the reason.
conversation.message.banned.actor=%1$S је забранио кориснику %2$S улазак у собу.
conversation.message.banned.actor.reason=%1$S је забранио кориснику %2$S улазак у собу: %3$S
conversation.message.banned.you=Забрањен вам је улазак у собу.
#  %1$S is the reason.
conversation.message.banned.you.reason=Забрањен вам је улазак у собу: %1$S
#  %1$S is the person who is banning.
#  %2$S is the reason.
conversation.message.banned.you.actor=%1$S вам је забранио улазак у собу.
conversation.message.banned.you.actor.reason=%1$S вам је забранио улазак у собу: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.kicked.*):
#  These are displayed as a system message when a participant is kicked from
#  a room.
#  %1$S is the participant that is kicked.
#  %2$S is the reason.
conversation.message.kicked=%1$S је избачен из собе.
conversation.message.kicked.reason=%1$S је избачен из собе: %2$S
#  %1$S is the person who is kicking.
#  %2$S is the participant that is kicked.
#  %3$S is the reason.
conversation.message.kicked.actor=%1$S је избацио корисника %2$S из собе.
conversation.message.kicked.actor.reason=%1$S је избацио корисника %2$S из собе: %3$S
conversation.message.kicked.you=Избачени сте из собе.
#  %1$S is the reason.
conversation.message.kicked.you.reason=Избачени сте из собе: %1$S
#  %1$S is the person who is kicking.
#  %2$S is the reason.
conversation.message.kicked.you.actor=%1$S вас је избацио из собе.
conversation.message.kicked.you.actor.reason=%1$S вас је избацио из собе: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.removedNonMember.*):
#  These are displayed as a system message when a participant is removed from
#  a room because the room has been changed to members-only.
#  %1$S is the participant that is removed.
#  %2$S is the person who changed the room configuration.
conversation.message.removedNonMember=%1$S је уклоњен из собе јер је приступ соби промењен и подешен само за чланове.
conversation.message.removedNonMember.actor=%1$S је уклоњен из собе јер је %2$S подесио собу само за чланове.
conversation.message.removedNonMember.you=Уклоњени сте из собе јер је подешена за приступ само члановима.
#  %1$S is the person who changed the room configuration.
conversation.message.removedNonMember.you.actor=Уклоњени сте из собе јер је %1$S подесио собу само за чланове.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.MUCShutdown):
#  These are displayed as a system message when a participant is removed from
#  a room because of a system shutdown.
conversation.message.mucShutdown=Уклоњени сте из собе због гашења система.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.version*):
#  %1$S is the name of the user whose version was requested.
#  %2$S is the client name response from the client.
#  %3$S is the client version response from the client.
#  %4$S is the operating system(OS) response from the client.
conversation.message.version=Корисник %1$S користи клијент „%2$S %3$S“.
conversation.message.versionWithOS=Корисник %1$S користи клијент „%2$S %3$S“ на систему %4$S.

# LOCALIZATION NOTE (options.*):
#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
#  account wizard windows.
options.resource=Ресурс
options.priority=Првенство
options.connectionSecurity=Безбедност везе
options.connectionSecurity.requireEncryption=Захтевај шифровање
options.connectionSecurity.opportunisticTLS=Користи шифровање ако је доступно
options.connectionSecurity.allowUnencryptedAuth=Дозволи слање нешифроване лозинке
options.connectServer=Сервер
options.connectPort=Порт
options.domain=Домен

# LOCALIZATION NOTE (*.protocolName)
# This name is used whenever the name of the protocol is shown.
gtalk.protocolName=Google Talk
odnoklassniki.protocolName=Odnoklassniki

# LOCALIZATION NOTE (gtalk.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring a Google Talk account.
gtalk.usernameHint=мејл адреса

# LOCALIZATION NOTE (odnoklassniki.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring a Odnoklassniki account.
odnoklassniki.usernameHint=ИБ профила

# LOCALZIATION NOTE (command.*):
# These are the help messages for each command.
command.join3=%S [<соба>[@<сервер>][/<надимак>]] [<лозинка>]: Приступите соби, по избору користећи други сервер, или надимак, или лозинку собе.
command.part2=%S [<порука>]: Напустите тренутну собу са необавезном поруком.
command.topic=%S [<нова тема>]: Поставља тему ове собе.
command.ban=%S <надимак>[<порука>]: Забрањује некоме улазак у собу. Морате бити администратор собе да бисте урадили ово.
command.kick=%S <надимак>[<порука>]: Уклања некога из собе. Морате бити администратор собе да бисте урадили ово.
command.invite=%S <jid>[<порука>]: Позива корисника да приступи тренутној соби са поруком по избору.
command.inviteto=%S <ИБ собе>[<лозинка>]: Позива вашег саговорника да приступи соби, заједно са лозинком, уколико је потребна.
command.me=%S <радња коју треба извршити>: Извршава неку радњу.
command.nick=%S <нови надимак>: Мења ваш надимак.
command.msg=%S <надимак> <порука>: Шаље приватну поруку учеснику у соби.
command.version=%S: Тражи податке о клијенту који ваш саговорник користи.