DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (8c299723866e)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE (irc.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring an IRC account.
irc.usernameHint=надимак

# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*):
#  These will show in the account manager if the account is
#  disconnected because of an error.
connection.error.lost=Прекинута је веза са сервером
connection.error.timeOut=Веза је истекла
connection.error.invalidUsername=%S није дозвољено корисничко име
connection.error.invalidPassword=Неисправна лозинка за сервер
connection.error.passwordRequired=Потребна је лозинка

# LOCALIZATION NOTE (joinChat.*):
#  These show up on the join chat menu. An underscore is for the access key.
joinChat.channel=_Канал
joinChat.password=_Лозинка

# LOCALIZATION NOTE (options.*):
#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
#  account wizard windows.
options.server=Сервер
options.port=Порт
options.ssl=Користи SSL
options.encoding=Кодирање знакова
options.quitMessage=Порука напуштања
options.partMessage=Разлог напуштања
options.showServerTab=Прикажи поруке са сервера
options.alternateNicks=Алтернативни надимци

# LOCALIZATION NOTE (ctcp.version):
#  %1$S is the nickname of the user whose version was requested.
#  %2$S is the version response from the client.
ctcp.version=%1$S користи "%2$S".
# LOCALIZATION NOTE (ctcp.time):
#  %1$S is the nickname of the user whose time was requested.
#  %2$S is the time response.
ctcp.time=Време код %1$S је %2$S.

# LOCALZIATION NOTE (command.*):
#  These are the help messages for each command, the %S is the command name
#  Each command first gives the parameter it accepts and then a description of
#  the command.
command.action=%S <радња>: Радња која ће се извршити.
command.ban=%S <надимак!корисник@домаћин>: Забрани кориснике који се подударају са датим шаблоном.
command.ctcp=%S <надимак> <порука>: Шаље CTCP поруку том кориснику.
command.chanserv=%S <наредба>: Шаље наредбу на ChanServ.
command.deop=%S <надимак1>[,<надимак2>]*: Уклања својство оператера канала са некога. Морате бити оператер канала да бисте урадили ово.
command.devoice=%S <надимак1>[,<надимак2>]*: Уклања могућност говора некоме, спречавајући га да говори уколико је канал под надзором (+m). Морате бити оператер канала да бисте урадили ово.
command.invite2=%S <надимак>[ <надимак>]* [<канал>]: Позива једног или више корисника да приступе тренутном каналу, или да приступе наведеном каналу.
command.join=%S <соба1>[ <кључ1>][,<соба2>[ <кључ2>]]*: Приступа на један или више канала, по избору доставља кључ сваком каналу, уколико је потребно.
command.kick=%S <надимак> [<порука>]: Уклања некога са канала. Морате бити оператер канала да бисте урадили ово.
command.list=%S: Приказује списак соба за ћаскање, на мрежи. Упозорење, неки сервери вас могу дисконектовати када ово урадите.
command.memoserv=%S <наредба>: Шаље наредбу на MemoServ.
command.modeUser2=%S <надимак> [(+|-)<режим>]: Добави, постави или уклони кориснички режим.
command.modeChannel2=%S [<канал>] [(+|-)<нови режим> [<параметар>][,<параметар>]*]: Добави, постави или уклони режим канала.
command.msg=%S <надимак> <порука>: Шаље приватну поруку кориснику (уместо на канал).
command.nick=%S <нови надимак>: Мења ваш надимак.
command.nickserv=%S <наредба>: Шаље наредбу на NickServ.
command.notice=%S <мета> <порука>: Шаље обавештење кориснику или на канал.
command.op=%S <надимак1>[,<надимак2>]*: Даје својство оператера канала некоме. Морате бити оператер канала да бисте урадили ово.
command.operserv=%S <наредба>: Шаље наредбу на OperServ.
command.part=%S [порука]: Исписује поруку по избору и онда напушта тренутни канал.
command.ping=%S [<надимак>]: Испитује колико је успорење за корисника (или за сервер, уколико корисник није наведен).
command.quit=%S <порука>: Дисконектујте са сервера, са могућом поруком.
command.quote=%S <наредба>: Шаље сирову наредбу на сервер.
command.time=%S: Приказује тренутно локално време IRC сервера.
command.topic=%S [<нова тема>]: Подешавање теме овог канала.
command.umode=%S (+|-)<нови режим>: Подешава режим корисника.
command.version=%S <надимак>: Испитује које је издање клијента корисника.
command.voice=%S <надимак1>[,<надимак2>]*: Даје говор канала некоме. Морате бити оператер канала да бисте урадили ово.
command.whois2=%S [<надимак>]: Добави податке о кориснику.

# LOCALIZATION NOTE (message.*):
#  These are shown as system messages in the conversation.
#  %1$S is the nick and %2$S is the nick and host of the user who joined.
message.join=%1$S [%2$S] је приступио соби.
message.rejoined=Поново сте приступили соби.
#  %1$S is the nick of who kicked you.
#  %2$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
message.kicked.you=Избацио вас је %1$S%2$S.
#  %1$S is the nick that is kicked, %2$S the nick of the person who kicked
#  %1$S. %3$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
message.kicked=%1$S је избачен од стране %2$S%3$S.
#  %S is the kick message
message.kicked.reason=: %S
#  %1$S is the new mode, %2$S is the nickname of the user whose mode
#  was changed, and %3$S is who set the mode.
message.usermode=Режим %1$S за %2$S подесио %3$S.
#  %1$S is the new channel mode and %2$S is who set the mode.
message.channelmode=Режим канала %1$S подесио %2$S.
#  %S is the user's mode.
message.yourmode=Ваш режим је %S.
#  Could not change the nickname. %S is the user's nick.
message.nick.fail=Није могуће искористити жељени надимак. Ваш надимак остаје %S.
#  The parameter is the message.parted.reason, if a part message is given.
message.parted.you=Напустили сте собу (Разлог %1$S).
#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.parted.reason, if a part message is given.
message.parted=%1$S је напустио собу (Разлог %2$S).
#  %S is the part message supplied by the user.
message.parted.reason=: %S
#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.quit2 if a quit message is given.
message.quit=%1$S је напустио собу (Порука %2$S).
#  The parameter is the quit message given by the user.
message.quit2=: %S
#  %1$S is the nickname of the user that invited us, %2$S is the conversation
#  name.
message.inviteReceived=%1$S вас је позвао на %2$S.
#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
#  they were invited to.
message.invited=%1$S је успешно позван на %2$S.
#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
#  they were invited to but are already in
message.alreadyInChannel=%1$S је већ на каналу %2$S.
#  %S is the nickname of the user who was summoned.
message.summoned=%S је призван.
#  %S is the nickname of the user whose WHOIS information follows this message.
message.whois=WHOIS подаци за %S:
#  %1$S is the nickname of the (offline) user whose WHOWAS information follows this message.
message.whowas=%1$S је ван мреже. WHOWAS подаци за %1$S:
#  %1$S is the entry description (from tooltip.*), %2$S is its value.
message.whoisEntry=\ua0\ua0\ua0\ua0%1$S: %2$S
#  %S is the nickname that is not known to the server.
message.unknownNick=%S је непознат надимак.
#  %1$S is the nickname of the user who changed the mode and %2$S is the new
#  channel key (password).
message.channelKeyAdded=%1$S је променио лозинку канала у %2$S.
message.channelKeyRemoved=%S је уклонио лозинку канала.
#  This will be followed by a list of ban masks.
message.banMasks=Корисници који се повезују са ових места не смеју да приступају на %S:
message.noBanMasks=Нема забрањених места за %S.
message.banMaskAdded=Корисници који се повезују из места која се поклапају са %1$S су избачени од стране корисника %2$S.
message.banMaskRemoved=Корисници који се повезују из места која се поклапају са %1$S више нису избачени од стране корисника %2$S.
# LOCALIZATION NOTE (message.ping): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
#  %1$S is the nickname of the user or the server that was pinged.
#  #2 is the delay (in milliseconds).
message.ping=Пинг одговор од %1$S за #2 милисекунду.;Пинг одговор од %1$S за #2 милисекунде.;Пинг одговор од %1$S за #2 милисекунди.


# LOCALIZATION NOTE (error.*):
#  These are shown as error messages in the conversation or server tab.
#  %S is the channel name.
error.noChannel=Не постоји канал: %S.
error.tooManyChannels=Не могу да приступим каналу %S; већ сте приступили на сувише канала.
#  %1$S is your new nick, %2$S is the kill message from the server.
error.nickCollision=Надимак се већ користи, мењам надимак у %1$S [%2$S].
error.erroneousNickname=%S није дозвољено као надимак.
error.banned=Избачени сте са овог сервера.
error.bannedSoon=Ускоро ћете бити избачени са овог сервера.
error.mode.wrongUser=Не можете мењати режиме другим корисницима.
#  %S is the nickname or channel name that isn't available.
error.noSuchNick=%S није на мрежи.
error.wasNoSuchNick=Не постоји надимак: %S
error.noSuchChannel=Не постоји канал: %S.
error.unavailable=%S је привремено недоступан.
#  %S is the channel name.
error.channelBanned=Избачени сте са %S.
error.cannotSendToChannel=Не можете слати поруке кориснику %S.
error.channelFull=Канал %S је пун.
error.inviteOnly=Морате бити позвани да бисте приступили каналу %S.
error.nonUniqueTarget=%S није јединствен корисник@машина или кратко име или сте покушали да приступите на сувише канала одједном.
error.notChannelOp=Нисте оператер канала на %S.
error.notChannelOwner=Ви нисте власник канала %S.
error.wrongKey=Не могу да приступим каналу %S, неисправна лозинка за канал.
error.sendMessageFailed=Догодила се грешка приликом слања ваше последње поруке. Покушајте поново након што се веза поново успостави.
#  %1$S is the channel the user tried to join, %2$S is the channel
#  he was forwarded to.
error.channelForward=Не можете приступити каналу %1$S, аутоматски сте преусмерени на %2$S.
#  %S is the mode that the user tried to set but was not recognized
#  by the server as a valid mode.
error.unknownMode='%S' није исправан кориснички режим на овом серверу.

# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
#  These are the descriptions given in a tooltip with information received
#  from a whois response.
#  The human readable ("realname") description of the user.
tooltip.realname=Име
tooltip.server=Повезан(а) на
#  The username and hostname that the user connects from (usually based on the
#  reverse DNS of the user's IP, but often mangled by the server to
#  protect users).
tooltip.connectedFrom=Повезан са
tooltip.registered=Регистрован
tooltip.registeredAs=Регистрован као
tooltip.secure=Користи безбедну везу
# The away message of the user
tooltip.away=Одустан/на
tooltip.ircOp=IRC оператер
tooltip.bot=Бот
tooltip.lastActivity=Последња активност
# %S is the timespan elapsed since the last activity.
tooltip.timespan=пре %S
tooltip.channels=Тренутно на

#  %1$S is the server name, %2$S is some generic server information (usually a
#  location or the date the user was last seen).
tooltip.serverValue=%1$S (%2$S)

# LOCALIZATION NOTE (yes, no):
# These are used to turn true/false values into a yes/no response.
yes=Да
no=Не