DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (d263959f877f)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

protections-panel-sendreportview-error = Есепті жіберу кезінде қате орын алды. Кейінірек қайталап көріңіз.
# A link shown when ETP is disabled for a site. Opens the breakage report subview when clicked.
protections-panel-sitefixedsendreport-label = Сайт жөнделген ба? Хабарламаны жіберу

## These strings are used to define the different levels of
## Enhanced Tracking Protection.

protections-popup-footer-protection-label-strict = Қатаң
  .label = Қатаң
protections-popup-footer-protection-label-custom = Таңдауыңызша
  .label = Таңдауыңызша
protections-popup-footer-protection-label-standard = Қалыпты
  .label = Қалыпты

##

# The text a screen reader speaks when focused on the info button.
protections-panel-etp-more-info =
  .aria-label = Бақылаудан кеңейтілген қорғаныс туралы көбірек ақпарат
protections-panel-etp-on-header = Бақылаудан кеңейтілген қорғаныс бұл сайт үшін іске қосылған
protections-panel-etp-off-header = Бақылаудан кеңейтілген қорғаныс бұл сайт үшін іске қосылмаған
# The link to be clicked to open the sub-panel view
protections-panel-site-not-working = Сайт жұмыс істемей тұр ма?
# The heading/title of the sub-panel view
protections-panel-site-not-working-view =
  .title = Сайт жұмыс істемей тұр ма?

## The "Allowed" header also includes a "Why?" link that, when hovered, shows
## a tooltip explaining why these items were not blocked in the page.

protections-panel-not-blocking-why-label = Неге?
protections-panel-not-blocking-why-etp-on-tooltip = Бұларды бұғаттау кейбір веб-сайттардың элементтерін бұзуы мүмкін. Трекерлерсіз кейбір батырмалар, формалар және кіру өрістері жұмыс істемеуі мүмкін.
protections-panel-not-blocking-why-etp-off-tooltip = Бұл сайттағы барлық трекерлер жүктелген, себебі қорғаныс сөндірілген.

##

protections-panel-no-trackers-found = Бұл бетте { -brand-short-name } үшін белгілі трекерлер табылмады.
protections-panel-content-blocking-tracking-protection = Бақылайтын құрама
protections-panel-content-blocking-socialblock = Әлеуметтік желілер трекерлері
protections-panel-content-blocking-cryptominers-label = Криптомайнерлер
protections-panel-content-blocking-fingerprinters-label = Баспаны жинаушылар

## In the protections panel, Content Blocking category items are in three sections:
##  "Blocked" for categories being blocked in the current page,
##  "Allowed" for categories detected but not blocked in the current page, and
##  "None Detected" for categories not detected in the current page.
##  These strings are used in the header labels of each of these sections.

protections-panel-blocking-label = Блокталған
protections-panel-not-blocking-label = Рұқсат етілген
protections-panel-not-found-label = Ешнәрсе табылмады

##

protections-panel-settings-label = Қорғаныс баптаулары
protections-panel-showreport-label = Есептемені көрсету
# This should match the "appmenuitem-protection-dashboard-title" string in browser/appmenu.ftl.
protections-panel-protectionsdashboard-label = Қорғаныс панелі

## In the Site Not Working? view, we suggest turning off protections if
## the user is experiencing issues with any of a variety of functionality.

# The header of the list
protections-panel-site-not-working-view-header = Келесімен мәселелер болса, қорғанысты сөндіріңіз:
# The list items, shown in a <ul>
protections-panel-site-not-working-view-issue-list-login-fields = Кіру өрістері
protections-panel-site-not-working-view-issue-list-forms = Формалар
protections-panel-site-not-working-view-issue-list-payments = Төлемдер
protections-panel-site-not-working-view-issue-list-comments = Түсіндірмелер
protections-panel-site-not-working-view-issue-list-videos = Видеолар
protections-panel-site-not-working-view-send-report = Есептемені жіберу

##

protections-panel-cross-site-tracking-cookies = Бұл cookie файлдары Интернетте не істегеніңіз туралы мәліметтер жинау үшін сайттан сайтқа соңыңыздан еріп жүреді. Оларды жарнама берушілер мен аналитикалық компаниялар сияқты үшінші тараптар орнатады.
protections-panel-cryptominers = Криптомайнерлер жүйеңіздің есептеу қуатын цифрлық валютаны алу үшін қолданады. Криптомайнерлік скрипттер батареяны отырғызып, компьютерді тежейді және қуат шығындарын көбейтеді.
protections-panel-fingerprinters = Цифрлық баспаны жинаушылар сіздің профиліңізді жасау үшін браузер мен компьютерден параметрлерді жинайды. Бұл цифрлық саусақ ізін қолдана отырып, олар сізді әртүрлі веб-сайттар бойынша қадағалай алады.
protections-panel-tracking-content = Веб-сайттар бақылау кодымен сыртқы жарнама, видео және басқа құраманы жүктей алады. Бақылайтын құраманы бұғаттау сайттардың жылдамдау жүктелуіне көмектеседі, бірақ, кейбір батырмалар, формалар және кіру өрістері жасамауы мүмкін.
protections-panel-social-media-trackers = Әлеуметтік желілер басқа веб-сайттарға сіз желіде не жасайтынын, қарайтынын және көретінін бақылау үшін трекерлерді орнатады. Бұл әлеуметтік желі компанияларына сіз әлеуметтік желі профилінде қалдырған ақпараттан бөлек сіз туралы көбірек білуге мүмкін етеді.
protections-panel-content-blocking-manage-settings =
  .label = Қорғаныс баптауларын басқару
  .accesskey = с
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view =
  .title = Сынған сайт туралы хабарлау
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description = Кейбір трекерлерді бұғаттау кейбір веб-сайттармен мәселелерді туғызуы мүмкін. Осындай мәселелерді хабарлау арқылы { -brand-short-name } өнімін әркім үшін жақсырақ қылуға көмектеседі. Бұл есепті жіберу URL және браузеріңіз ақпаратын Mozilla-ға жібереді. <label data-l10n-name="learn-more">Көбірек білу</label>
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-collection-url = URL
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-collection-url-label =
  .aria-label = URL
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-collection-comments = Қосымша: Мәселені сипаттаңыз
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-collection-comments-label =
  .aria-label = Қосымша: Мәселені сипаттаңыз
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-cancel =
  .label = Бас тарту
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-send-report =
  .label = Есептемені жіберу