DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (c6e2c29be888)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with SSL error.
# $errorMessage (String) - Error message corresponding to the type of error we are experiencing.
ssl-connection-error = { $hostname } адресіне байланысты орнату кезінде қате кетті. { $errorMessage }
# Variables:
# $error (string) - NSS error code string that specifies type of cert error. e.g. unknown issuer, invalid cert, etc.
cert-error-code-prefix = Қате коды: { $error }
psmerr-ssl-disabled = Қауіпсіз байланысты орнату мүмкін емес, SSL хаттамасы сөндірулі тұр.
psmerr-ssl2-disabled = Сервермен байланыс орнату мүмкін емес, өйткені ол ескі, қауіпсіз емес SSL хаттамасын қолдануда.
# This is a multi-line message.
psmerr-hostreusedissuerandserial =
    Сіз алған сертификат қате.  Сервер администраторымен не электронды пошта алушысымен хабарласып, келесі ақпаратты беріңіз:
    
    Сертификат нөмірі осы сертификат шығару орталығы шығарған басқа бір сертификаттың нөмірімен сәйкес болып тұр. Нөмірі ерекше жаңа сертификат алыңыз.
ssl-error-export-only-server = Қорғалған байланысты орнату сәтсіз аяқталды. Торап жоғары дәрежелі шифрлеуді қолдамайды.
ssl-error-us-only-server = Қорғалған байланысты орнату сәтсіз аяқталды. Торап сұраған жоғары дәрежелі шифрлеуге қолдау жоқ.
ssl-error-no-cypher-overlap = Қорғалған байланысты орнату сәтсіз аяқталды: шифрлеудің жалпы алгоритмдері жоқ.
ssl-error-no-certificate = Аутентификация үшін керек сертификат немесе кілт табылмады.
ssl-error-bad-certificate = Қорғалған байланысты орнату сәтсіз аяқталды: тораптың сертификаты қабылданбады.
ssl-error-bad-client = Серверге клиент жағынан қате мәліметтер түсті.
ssl-error-bad-server = Клиентке сервер жағынан қате мәліметтер түсті.
ssl-error-unsupported-certificate-type = Сертификаттың осы түріне қолдау жоқ.
ssl-error-unsupported-version = Торап сұраған қауіпсіздік хаттамасына қолдау жоқ.
ssl-error-wrong-certificate = Клиент аутентификациясы сәтсіз аяқталды: кілт дерекқорындағы жабық кілт сертификаттар дерекқорындағы ашык кілтке сәйкес келмейді.
ssl-error-bad-cert-domain = Қорғалған байланысты орнату сәтсіз аяқталды: сұраған домен аты сервер сертификатындағы көрсетілгенге сәйкес келмейді.
ssl-error-post-warning = Танылмаған SSL қате коды.
ssl-error-ssl2-disabled = Торап тек SSL хаттамасының 2 нұсқасын қолдайды, ал сізде ол өшірулі тұр.
ssl-error-bad-mac-read = SSL хабарламаны аутентификациялау коды қате жазбаны алды.
ssl-error-bad-mac-alert = SSL торабы хабарламаны аутентификациялау коды қате екенін хабарлады.
ssl-error-bad-cert-alert = SSL торабы сертификатыңызды растай алмайды (верификация).
ssl-error-revoked-cert-alert = SSL торабы сертификатыңызды кері шақырылған деп қабылдамады.
ssl-error-expired-cert-alert = SSL торабы сертификатыңызды мерзімі аяқталған деп қабылдамады.
ssl-error-ssl-disabled = Байланысү мүмкін емес: SSL сөндірулі тұр.
ssl-error-fortezza-pqg = Байланысты орнату мүмкін емес: SSL торабы басқа FORTEZZA доменде орналасқан.
ssl-error-unknown-cipher-suite = Белгісіз SSL шифрлер жинағы сұранған.
ssl-error-no-ciphers-supported = Бағдарламада бірде-бір шифрлер жинағы жоқ және қосылмаған.
ssl-error-bad-block-padding = SSL түзетілуі қате жазбасын алды.
ssl-error-rx-record-too-long = SSL ұзындығы максимал мүмкін шамадан үлкен жазбаны алды.
ssl-error-tx-record-too-long = SSL ұзындығы максимал мүмкін шамадан үлкен жазбаны жіберіп көрді.
ssl-error-rx-malformed-hello-request = SSL Hello Request байланысын орнату зақымдалған сұранымын алды.
ssl-error-rx-malformed-client-hello = SSL Client Hello байланысын орнату зақымдалған сұранымын алды.
ssl-error-rx-malformed-server-hello = SSL Server Hello байланысын орнату зақымдалған сұранымын алды.
ssl-error-rx-malformed-certificate = SSL Certificate байланысын орнату зақымдалған сұранымын алды.
ssl-error-rx-malformed-server-key-exch = SSL Server Key Exchange байланысын орнату зақымдалған сұранымын алды.
ssl-error-rx-malformed-cert-request = SSL Certificate Request байланысын орнату зақымдалған сұранымын алды.
ssl-error-rx-malformed-hello-done = SSL Server Hello Done байланысын орнату зақымдалған сұранымын алды.
ssl-error-rx-malformed-cert-verify = SSL Certificate Verify байланысын орнату зақымдалған сұранымын алды.
ssl-error-rx-malformed-client-key-exch = SSL Client Key Exchange байланысын орнату зақымдалған сұранымын алды.
ssl-error-rx-malformed-finished = SSL Finished байланысын орнату зақымдалған сұранымын алды.
ssl-error-rx-malformed-change-cipher = SSL Change Cipher Spec зақымдалған жазбасын алды.
ssl-error-rx-malformed-alert = SSL Alert  зақымдалған жазбасын алды.
ssl-error-rx-malformed-handshake = SSL зақымдалған Handshake жазбасын алды.
ssl-error-rx-malformed-application-data = SSL зақымдалған Application Data жазбасын алды.
ssl-error-rx-unexpected-hello-request = SSL күтпеген Hello Request байланысын орнату сұранымын алды.
ssl-error-rx-unexpected-client-hello = SSL күтпеген Client Hello байланысын орнату сұранымын алды.
ssl-error-rx-unexpected-server-hello = SSL күтпеген Server Hello байланысын орнату сұранымын алды.
ssl-error-rx-unexpected-certificate = SSL күтпеген Certificate байланысын орнату сұранымын алды.
ssl-error-rx-unexpected-server-key-exch = SSL күтпеген Server Key Exchange байланысын орнату сұранымын алды.
ssl-error-rx-unexpected-cert-request = SSL күтпеген Certificate Request байланысын орнату сұранымын алды.
ssl-error-rx-unexpected-hello-done = SSL күтпеген Server Hello Done байланысын орнату сұранымын алды.
ssl-error-rx-unexpected-cert-verify = SSL күтпеген Certificate Verify байланысын орнату сұранымын алды.
ssl-error-rx-unexpected-client-key-exch = SSL күтпеген Client Key Exchange байланысын орнату сұранымын алды.
ssl-error-rx-unexpected-finished = SSL күтпеген Finished байланысын орнату сұранымын алды.
ssl-error-rx-unexpected-change-cipher = SSL күтпеген Change Cipher Spec жазбасын алды.
ssl-error-rx-unexpected-alert = SSL күтпеген Alert жазбасын алды.
ssl-error-rx-unexpected-handshake = SSL күтпеген Handshake жазбасын алды.
ssl-error-rx-unexpected-application-data = SSL күтпеген Application Data жазбасын алды.
ssl-error-rx-unknown-record-type = SSL құрамасы белгісіз жазбаны алды.
ssl-error-rx-unknown-handshake = SSL сәлем хабарламасына қоса белгісіз түрде хабарламаны алды.
ssl-error-rx-unknown-alert = SSL ескертудің белгісіз түрімен ескерту жазбасын алды.
ssl-error-close-notify-alert = SSL торабы бұл байланысты жапты.
ssl-error-handshake-unexpected-alert = SSL торабы байланысты орнатуға алынған сұранымды күтпеді.
ssl-error-decompression-failure-alert = SSL торабы өзі алған SSL жазбасын сәтті дешифрлей алмады.
ssl-error-handshake-failure-alert = SSL торабы алынған қауіпсіздік ақпаратты терістей не растай алмады.
ssl-error-illegal-parameter-alert = SSL торабы құрамасы қате болған соң байланыс орнату хабарламасын үзді.
ssl-error-unsupported-cert-alert = SSL торабы алынған сертификат түрін қолдамайды.
ssl-error-certificate-unknown-alert = SSL торабында алынған сертификатпен біраз мәселелер пайда болды.
ssl-error-generate-random-failure = SSL кездейсоқ сандарды генерациялауда қате кетті.
ssl-error-sign-hashes-failure = Сіздің сертификатыңызды растау үшін керек мәліметтерге сандық қолтаңба қою мүмкін емес.
ssl-error-extract-public-key-failure = SSL тораптың сертификатынан ашық кілтті тарқата алмады.
ssl-error-server-key-exchange-failure = SSL Server Key Exchange handshake өңдеу кезінде белгісіз қате кетті.
ssl-error-client-key-exchange-failure = SSL Client Key Exchange handshake  өңдеу кезінде белгісіз қате кетті.
ssl-error-encryption-failure = Таңдалған шифрлер жинағы үшін көптік ақпаратты шифрлеу алгоритмі сәтсіз.
ssl-error-decryption-failure = Таңдалған шифрлер жинағы үшін көптік ақпаратты шифрлеу алгоритмі сәтсіз.
ssl-error-socket-write-failure = Төменгі жатқан сокетке шифрленген ақпаратты жазу талабы сәтсіз аяқталды.
ssl-error-md5-digest-failure = MD5 digest функция қатесі.
ssl-error-sha-digest-failure = SHA-1 digest функция қатесі.
ssl-error-mac-computation-failure = MAC есептеу қатесі.
ssl-error-sym-key-context-failure = Симметриялы кілт контекстін жасау қатесі.
ssl-error-sym-key-unwrap-failure = Client Key Exchange хабарламасынан симметриялы кіллті тарқату қатесі.
ssl-error-pub-key-size-limit-exceeded = SSL сервері таңдалған шифрлер жинағымен ішкі қолдануға арналған ашық кіллті қолданып көрді.
ssl-error-iv-param-failure = PKCS11 кодын IV param-ға айналдыру қатесі.
ssl-error-init-cipher-suite-failure = Шифрлердің таңдалған жинағын іске қосу қатесі
ssl-error-session-key-gen-failure = Клиент SSL сессиясы үшін кілттерді генерациялай алмады.
ssl-error-no-server-key-for-alg = Серверде сұранған кілт алмасу алгоритмі үшін кілт жоқ.
ssl-error-token-insertion-removal = PKCS#11 токені операция жүріп жатқан кезде қосылды не сөндірілді.
ssl-error-token-slot-not-found = Сұранған операцияны жасау үшін бірде-бір PKCS#11 токені табылмады.
ssl-error-no-compression-overlap = Тораппен қауіпсіз байланысу мүмкін емес: жалпы сығу алгоритмдері табылмады.
ssl-error-handshake-not-completed = Жаңа SSL handshake жасау мүмкін емес, өйткені ағымдағы handshake әлі бітпеген.
ssl-error-bad-handshake-hash-value = Тораптан алынған handshakes hash мәндері қате.
ssl-error-cert-kea-mismatch = Ұсынылған сертификат таңдалған кілт алмасу алгоритмімен қолданыла алмайды.
ssl-error-no-trusted-ssl-client-ca = SSL клиентін анықтау үшін бірде-бір сертификаттау орталығы жоқ.
ssl-error-session-not-found = Клиенттің SSL сессиясының нөмірі (ID) сервердің сессия кэшінен табылмады.
ssl-error-decryption-failed-alert = Торап алынған SSL жазбасын дешифрлей алмайтынын хабарлады.
ssl-error-record-overflow-alert = Торап алынған SSL жазбасының ұзындығы рұқсат етілгеннен ұзын екенін хабарлады.
ssl-error-unknown-ca-alert = Торап сіздің сертификатыңызды шығарған CA білмейді және оларға сенбейді.
ssl-error-access-denied-alert = Торап дұрыс сертификатты алды, бірақ рұқсат жоқ.
ssl-error-decode-error-alert = Торап SSL байланыс орнату хабарламасын декодалай алмайды.
ssl-error-decrypt-error-alert = Торап қолтаңбаны тексеру кезінде немесе кілттермен алмасу кезінде қате кеткені туралы хабарлады.
ssl-error-export-restriction-alert = Торап жауаптары хабар алмасу ережелеріне сай емес.
ssl-error-protocol-version-alert = Торап жауаптарына немесе оның хаттамасына қолдау жоқ.
ssl-error-insufficient-security-alert = Сервер клиентте қолданылатын шифрден дәрежесі үлкен шифрлеуді сұрап тұр.
ssl-error-internal-error-alert = Торап жауаптары ішкі қате туралы хабарлайды.
ssl-error-user-canceled-alert = Торап пайдаланушысы байланыс орнату хабарын тоқтатқан.
ssl-error-no-renegotiation-alert = Торап SSL қауіпсіздік параметрлерін қайта қарауға рұқсат етпейді.
ssl-error-server-cache-not-configured = SSL серверінің кэші бапталмаған немесе бұл сокет үшін өшірілген.
ssl-error-unsupported-extension-alert = SSL торабы сұранған TLS hello кеңейтуін қолдамайды.
ssl-error-certificate-unobtainable-alert = SSL торабы сіздің сертификатыңызды көрсетілген URL адресінен жүктей алмады.
ssl-error-unrecognized-name-alert = SSL торабында көрсетілген DNS nаты үшін сертификат жоқ.
ssl-error-bad-cert-status-response-alert = SSL торабы оның сертификаты үшін OCSP жауабын ала алмады.
ssl-error-bad-cert-hash-value-alert = SSL торабы сертификаттың хеш сомасы қате екенін хабарлады.
ssl-error-rx-unexpected-new-session-ticket = SSL күтілмеген New Session Ticket handshake хабарламасын алды.
ssl-error-rx-malformed-new-session-ticket = SSL қате New Session Ticket handshake хабарламасын алды.
ssl-error-decompression-failure = SSL тарқатуға келмейтін сығылған жазбаны алды.
ssl-error-renegotiation-not-allowed = Бұл SSL сокетінде сөйлесуді қайта бастауға рұқсат жоқ.
ssl-error-unsafe-negotiation = Торап ескіше түрдегі (сындыруға келетін) handshake хабарламасын жіберген.
ssl-error-rx-unexpected-uncompressed-record = SSL күтілмеген сығылмаған жазбаны алды.
ssl-error-weak-server-ephemeral-dh-key = SSL әлсіз эфемерді Diffie-Hellman кіштін Server Key Exchange қол алысу хабарламасы кезінде алды.
ssl-error-next-protocol-data-invalid = SSL NPN кеңейтуінің қате мәліметін алды.
ssl-error-feature-not-supported-for-ssl2 = SSL мүмкіндігіне SSL 2.0 байланыстары үшін қолдау жоқ.
ssl-error-feature-not-supported-for-servers = SSL мүмкіндігі серверлер үшін қолдау жоқ.
ssl-error-feature-not-supported-for-clients = SSL мүмкіндігі клиенттер үшін қолдау жоқ.
ssl-error-invalid-version-range = SSL нұсқалар ауқымы қате.
ssl-error-cipher-disallowed-for-version = SSL торабы таңдалған хаттама нұсқасы үшін рұқсат етілмеген шифрларды таңдады.
ssl-error-rx-malformed-hello-verify-request = SSL жарамсыз Hello Verify Request handshake сұранымын алды.
ssl-error-rx-unexpected-hello-verify-request = SSL күтпеген Hello Verify Request handshake сұранымын алды.
ssl-error-feature-not-supported-for-version = SSL мүмкіндігіне хаттама нұсқасында қолдау жоқ.
ssl-error-rx-unexpected-cert-status = SSL күтпеген Certificate Request байланысын орнату сұранымын алды.
ssl-error-unsupported-hash-algorithm = TLS торабы қолданатын хэш алгоритміне қолдау жоқ.
ssl-error-digest-failure = Дайджест функциясы сәтсіз аяқталды.
ssl-error-incorrect-signature-algorithm = Цифрлы қолтаңбасы бар элементінің қолтаңба алгоритмі дұрыс емес.
ssl-error-next-protocol-no-callback = Келесі хаттаманы орнату кеңейтуі іске қосылған, бірақ, кері шақыру қолданғанға дейін өшірілді.
ssl-error-next-protocol-no-protocol = Клиент ALPN кеңейтуінде жазылған хаттамалардың ешбіреуін сервер қолдамайды.
ssl-error-inappropriate-fallback-alert = Сервер байланысты орнату сұранымын тайдырды, өйткені клиенттің сұраған TLS нұсқасы сервер қолдайтын нұсқасынан кіші болып тұр.
ssl-error-weak-server-cert-key = Сервер сертификаты публикалық кілті тым әлсіз болып тұрған сертификатты ұсынған.
ssl-error-rx-short-dtls-read = DTLS жазбасы үшін буферде орын жеткіліксіз.
ssl-error-no-supported-signature-algorithm = Бірде-бір қолдауы бар TLS қолтаңба алгоритмі бапталмаған.
ssl-error-unsupported-signature-algorithm = Торап қолдауы жоқ қолтаңба және хэш алгоритмдер жұбын қолданған.
ssl-error-missing-extended-master-secret = Торап жарамды extended_master_secret кеңейтусіз жалғастыру талабын жасаған.
ssl-error-unexpected-extended-master-secret = Торап күтілмеген extended_master_secret кеңейтуімен жалғастыру талабын жасаған.
sec-error-io = Қауіпсіз авторизация кезінде Е/Ш қатесі кеткен.
sec-error-library-failure = қауіпсіздік жинақ қатесі.
sec-error-bad-data = қауіпсіздік жинақ қатесі: қате мәліметтер алынды.
sec-error-output-len = қауіпсіздік жинақ қатесі: нәтиженің ұзындығы қате.
sec-error-input-len = қауіпсіздік жинағының енгізілген мәліметтер ұзындығы қате.
sec-error-invalid-args = қауіпсіздік жинақ қатесі: аргументтер қате.
sec-error-invalid-algorithm = қауіпсіздік жинақ қатесі: алгоритм қате.
sec-error-invalid-ava = қауіпсіздік жинақ қатесі: AVA қате.
sec-error-invalid-time = Уақыт мәні пішімі қате.
sec-error-bad-der = қауіпсіздік жинақ қатесі: қате пішімделген DER-кодталудағы хабарлама.
sec-error-bad-signature = Торап сертификатының қолтаңбасы қате.
sec-error-expired-certificate = Торап сертификатының мерзімі біткен.
sec-error-revoked-certificate = Торап сертификаты қайта шақырылды.
sec-error-unknown-issuer = Торап сертификатының шығарушысы анықталмады.
sec-error-bad-key = Тораптың ашық кілті қате.
sec-error-bad-password = Енгізілген пароль қате.
sec-error-retry-password = Жаңа пароль қате енгізілді. Қайталап көріңіз.
sec-error-no-nodelock = қауіпсіздік жинақ қатесі: nodelock жоқ.
sec-error-bad-database = қауіпсіздік жинақ қатесі: дерекқор қате.
sec-error-no-memory = қауіпсіздік жинақ қатесі: жады бөлу қатесі.
sec-error-untrusted-issuer = Пайдаланушы торап сертификатын шағарушысына сенбейді.
sec-error-untrusted-cert = Пайдаланушы торап сертификатына сенбейді.
sec-error-duplicate-cert = Бұл сертификат сіздің мәліметтер қорыңызда бар болып тұр.
sec-error-duplicate-cert-name = Жүктеліп алынған сертификат аты бар болып тұрған біреуіне сәйкес.
sec-error-adding-cert = Серификатты қорыңызға қосу қатемен аяқталды.
sec-error-filing-key = Осы сертификат үшін кілтті қайта толтырғанда қате кетті.
sec-error-no-key = Осы сертификат үшін жеке кілт кілт дерекқорынан табылмады.
sec-error-cert-valid = Бұл сертификат дұрыс.
sec-error-cert-not-valid = Бұл сертификат дұрыс емес.
sec-error-cert-no-response = Сертификаттар жинағы: Жауап жоқ.
sec-error-expired-issuer-certificate = Сертификатты шығарушының сертификат мерзімі біткен. Өзіңіздің жүйе уақытын тексеріңіз.
sec-error-crl-expired = Осы сертификат үшін CRL мерзімі біткен. Оны жаңартыңыз, немесе жүйеңіздің уақытын тексеріңіз.
sec-error-crl-bad-signature = Осы сертификат үшін CRL қолтаңбасы қате.
sec-error-crl-invalid = Жаңа CRL пішімі қате.
sec-error-extension-value-invalid = Сертификат кеңейтілуі қате.
sec-error-extension-not-found = Сертификат кеңейтілуі табылмады.
sec-error-ca-cert-invalid = Шығарушы сертификаты қате.
sec-error-path-len-constraint-invalid = Сертификат жолының бөгеті қате.
sec-error-cert-usages-invalid = Сертификатты қолдану жолдары қате.
sec-internal-only = **ТЕК ішкі модуль**
sec-error-invalid-key = Кілт сұранған операцияны қолдамайды.
sec-error-unknown-critical-extension = Сертификат ішінде белгісіз маңызды кеңейту бар.
sec-error-old-crl = Жаңа CRL ағымдағы нұсқажан кейін шыққан емес.
sec-error-no-email-cert = Шифрленбеген немесе қолтаңба қойылмаған: сізде әлі электронды пошта сертификаты жоқ.
sec-error-no-recipient-certs-query = Шифрленбеген: сізде алушылардың әрқайсысы үшін сертификат жоқ.
sec-error-not-a-recipient = Декодалау мүмкін емес: сіз алушы емессіз, немесе сәйкес келетін сертификат не кілт табылмады.
sec-error-pkcs7-keyalg-mismatch = Декодалау мүмкін емес: кілт шіфрлеу алгоритмі сіздің сертификатыңызға сәйкес келмейді.
sec-error-pkcs7-bad-signature = Қолтаңба верификация қатесі: қолтаңба қоюшы табылмады, немесе олар өте көп, немесе алынған мәлімет дұрыс емес не зақымдалған.
sec-error-unsupported-keyalg = Кілт алгоритмі белгісіз, немесе оған қолдау жоқ.
sec-error-decryption-disallowed = Декодалау мүмкін емес: шифрлеу қолданып тұрған алгоритміне не кілт ұзындығына рұқсат жоқ.
xp-sec-fortezza-bad-card = Fortezza card дұрыс жасалмады. Оны алып тастап, шығарушысына қайтарыңыз.
xp-sec-fortezza-no-card = Бірде-бір Fortezza картасы табылмады
xp-sec-fortezza-none-selected = Бірде-бір Fortezza картасы ерекшеленбеді
xp-sec-fortezza-more-info = Көбірек білу үшін personality таңдаңыз
xp-sec-fortezza-person-not-found = Personality табылмады
xp-sec-fortezza-no-more-info = Осы Personality туралы ақпарат жоқ
xp-sec-fortezza-bad-pin = Pin қате
xp-sec-fortezza-person-error = Fortezza personalities іске қосу мүмкін емес.
sec-error-no-krl = Осы сайт сертификаты үшін бірде-бір KRL табылмады.
sec-error-krl-expired = Осы сайт сертификатының KRL мерзімі өткен.
sec-error-krl-bad-signature = Осы сайт сертификатының KRL қолтаңбасы қате.
sec-error-revoked-key = Осы сайт сертификатының кілті қайта шақырылған.
sec-error-krl-invalid = Жаңа KRL пішімі қате.
sec-error-need-random = қауіпсіздік жинағы: кездейсоқ мәліметтер керек.
sec-error-no-module = қауіпсіздік жинағы: сұраған операцияны орындайтын модуль жоқ.
sec-error-no-token = Қауіпсіздік картасы немесе токен жоқ, іске қосылмаған немесе өшірілген.
sec-error-read-only = қауіпсіздік жинағы: деррекқор тек оқу үшін қалпында.
sec-error-no-slot-selected = Бірде-бір слот не токен таңдалмаған.
sec-error-cert-nickname-collision = Қысқаша аты сәйкес келетін сертификат бар болып тұр.
sec-error-key-nickname-collision = Қысқаша аты сәйкес келетін кілтр болып тұр.
sec-error-safe-not-created = қауіпсіз объектті жасау қатесі
sec-error-baggage-not-created = багаж объектін жасау қатесі
xp-java-remove-principal-error = Principal өшіру мүмкін емес
xp-java-delete-privilege-error = Privilege өшіру мүмкін емес
xp-java-cert-not-exists-error = Осы principal сертификаты жоқ
sec-error-bad-export-algorithm = Керек алгоритмге рұқсат жоқ.
sec-error-exporting-certificates = Сертфикаттарды экспорттау сәтсіз аяқталды.
sec-error-importing-certificates = Сертфикаттарды импорттау сәтсіз аяқталды.
sec-error-pkcs12-decoding-pfx = Импорттау мүмкін емес. Декодтау қатесі. Файл дұрыс емес.
sec-error-pkcs12-invalid-mac = Импорттау мүмкін емес. MAC қате. Пароль қате не файл зақымданған.
sec-error-pkcs12-unsupported-mac-algorithm = Импорттау мүмкін емес. MAC алгоритміне қолдау жоқ.
sec-error-pkcs12-unsupported-transport-mode = Импорттау мүмкін емес. Тек паролдің бүтіндігін тексеру мен жекелік режимдеріне қолдау бар.
sec-error-pkcs12-corrupt-pfx-structure = Импорттау мүмкін емес. Файл құрамасы зақымдалған.
sec-error-pkcs12-unsupported-pbe-algorithm = Импорттау мүмкін емес. Шифрлеу алгоритміне қолдау жоқ.
sec-error-pkcs12-unsupported-version = Импорттау мүмкін емес. Файл нұсқасына қолдау жоқ.
sec-error-pkcs12-privacy-password-incorrect = Импорттау мүмкін емес. Жекелік паролі қате.
sec-error-pkcs12-cert-collision = Импорттау мүмкін емес. Ондай никнейм дерекқорда бар болып тұр.
sec-error-user-cancelled = Пайдаланушы Бас тарту тандаған.
sec-error-pkcs12-duplicate-data = Импортталмады, дерекқорда бар болып тұр.
sec-error-message-send-aborted = Хабарлама жіберілмеді.
sec-error-inadequate-key-usage = Сұранған операция үшін сертификат кілтін қолдану сәйкес келмейді.
sec-error-inadequate-cert-type = Сертификат түрі қолдануға бекітілмеген.
sec-error-cert-addr-mismatch = Қолтаңба қойылатын сертификаттың адрес мәні хабарламадағы адресіне сәйкес келмейді.
sec-error-pkcs12-unable-to-import-key = Импорттау мүмкін емес. Жеке кілтті импорттау қатемен аяқталды.
sec-error-pkcs12-importing-cert-chain = Импорттау мүмкін емес. Сертификаттар тобын импортау кезінде қате кетті.
sec-error-pkcs12-unable-to-locate-object-by-name = Импорттау мүмкін емес. Никнейм арқылы сертификатты не кілтті табу мүмкін емес.
sec-error-pkcs12-unable-to-export-key = Экспорттау мүмкін емес. Жеке кілтті табу және экспорттау мүмкін емес.
sec-error-pkcs12-unable-to-write = Экспорттау мүмкін емес. Экспортталатын файлға жазу мүмкін емес.
sec-error-pkcs12-unable-to-read = Импорттау мүмкін емес. Импортталатын файлды оқу мүмкін емес.
sec-error-pkcs12-key-database-not-initialized = Экспорт мүмкін емес. Кілттер дерекқоры зақымдалған немесе өшірілген.
sec-error-keygen-fail = Ашық/жеке кілттер жұбын жасау мүмкін емес.
sec-error-invalid-password = Енгізілген пароль қате. Басқасын енгізіңіз.
sec-error-retry-old-password = Ескі пароль қате енгізілді. Қайталап көріңіз.
sec-error-bad-nickname = Сертификаттың қысқаша аты қолданылуда.
sec-error-not-fortezza-issuer = FORTEZZA тбының торабы FORTEZZA-емес сертификатқа ие.
sec-error-cannot-move-sensitive-key = Сезгіш кілт керек болған кезде слот ішіне ауыстырылмайды.
sec-error-js-invalid-module-name = Модульдің аты қате.
sec-error-js-invalid-dll = Модульдің аты/орналасқан жері қате көрсетілген.
sec-error-js-add-mod-failure = Модульді қосу мүмкін емес
sec-error-js-del-mod-failure = Модульді өшіру мүмкін емес
sec-error-old-krl = Жаңа KRL ағымдағы нұсқадан кеш емес.
sec-error-ckl-conflict = Жаңа CKL шығарушысы ағымдағы CKL шығарушысынан басқа. Ағымдағы CKL өшіріңіз.
sec-error-cert-not-in-name-space = Осы сертификат үшін CA өз атымен сертификаттарды растауға құқығы жоқ.
sec-error-krl-not-yet-valid = Осы сертификат үшін кілтерді қайта шақыру тізімінің мерзімі әлі басталмады.
sec-error-crl-not-yet-valid = Осы сертификат үшін сертификаттарда қайта шақыру тізімінің мерзімі әлі басталмады.
sec-error-unknown-cert = Сұралған сертификат табылмады.
sec-error-unknown-signer = Қолтаңба қоюшысының сертификатын табу мүмкін емес.
sec-error-cert-bad-access-location = Осы сертификаттар күйі серверінің мекен-жай пішімі қате.
sec-error-ocsp-unknown-response-type = OCSP жауабы толығымен декодаланбайды; оның түрі белгісіз.
sec-error-ocsp-bad-http-response = OCSP-сервері  күтпеген/қате HTTP мәліметтерін қайтарды.
sec-error-ocsp-malformed-request = OCSP-сервері сұранымды зақымдалған не дұрыс пішімделмеген деп санады.
sec-error-ocsp-server-error = OCSP-сервері өзінің ішкі қатесі туралы хабарлайды.
sec-error-ocsp-try-server-later = OCSP-сервері кейінірек қайталап көруді ұсынады.
sec-error-ocsp-request-needs-sig = OCSP сервері бұл сұраным үшін қолтаңба сұрайды.
sec-error-ocsp-unauthorized-request = OCSP сервері бұл сұранымды авторизацияланбаған деп үзді.
sec-error-ocsp-unknown-response-status = OCSP сервері түсініксіз күйді қайтарды.
sec-error-ocsp-unknown-cert = OCSP серверінің бұл сертификат үшін ақпарат жоқ.
sec-error-ocsp-not-enabled = Осы операцияны жалғастыру алдында OCSP қосуыңыз керек.
sec-error-ocsp-no-default-responder = Осы операцияны жалғастырар алдында негізгі OCSP серверді таңдауыңыз керек.
sec-error-ocsp-malformed-response = OCSP сервері қайтарған жауап зақымдалған, немесе дұрыс құрылмаған.
sec-error-ocsp-unauthorized-response = OCSP жауабын қайтарған осы сертификатты растауға құқығы жоқ.
sec-error-ocsp-future-response = OCSP жауабы қазір істемейді (оның уақыты әлі келмеді).
sec-error-ocsp-old-response = OCSP жауабы ішнде мерзімі аяқталған ақпараты бар.
sec-error-digest-not-found = Қолтаңаба қойылған хабарламада CMS немесе PKCS #7 Digest табылмады.
sec-error-unsupported-message-type = CMS немесе PKCS #7 хабарлама түріне қолдау жоқ.
sec-error-module-stuck = PKCS #11 модулін өшіру мүмкін емес, өйткені ол әлі қолдануда.
sec-error-bad-template = ASN.1 мәліметтерін декодалау қатесі. Көрсетілген шаблон табылмады.
sec-error-crl-not-found = Сәйкес CRL табылмады.
sec-error-reused-issuer-and-serial = Сіз қазір бар болып тұрған сертификаттың сериялық нөмірі мен шығарушысы сәйкес келетін бір сертификатты импорттауды таңдадыңыз, бірақ ол сол сертификат емес.
sec-error-busy = NSS өшіру мүмкін емес. Кейбір объектілер әлі қолданылуда.
sec-error-extra-input = DER-кодаланған хабарламада қолданылмайтын қосымша ақпарат бар.
sec-error-unsupported-elliptic-curve = Эллиптикалық қисыққа қолдау жоқ.
sec-error-unsupported-ec-point-form = Эллиптикалық қисық нүктесінің пішіміне қолдау жоқ.
sec-error-unrecognized-oid = Анықталмаған Object Identifier.
sec-error-ocsp-invalid-signing-cert = OCSP жауабындағы OCSP қолтаңба сертификаты қате.
sec-error-revoked-certificate-crl = Осы сертификат шығарушысының сертификаттарды қайта шақыру тізімінде қайта шақырылған.
sec-error-revoked-certificate-ocsp = Шығарушының OCSP сервері сертификат қайта шақырылған деп хабарлады.
sec-error-crl-invalid-version = Шығарушының сертификаттарды қайта шақыру тізімінің сериялық нөмірі белгісіз.
sec-error-crl-v1-critical-extension = Шығарушының сертификаттарды V1 қайта шақыру тізімінің ішінде маңызды кеңейту бар.
sec-error-crl-unknown-critical-extension = Шығарушының сертификаттарды V2 қайта шақыру тізімінің ішінде белгісіз маңызды кеңейту бар.
sec-error-unknown-object-type = Ұсынылған объект түрі белгісіз.
sec-error-incompatible-pkcs11 = PKCS #11 драйвері спецификацияны бұзып тұр.
sec-error-no-event = Қазір жаңа слот оқиғалары жоқ.
sec-error-crl-already-exists = CRL бар болып тұр.
sec-error-not-initialized = NSS инициализацияланбаған.
sec-error-token-not-logged-in = PKCS#11 токені қосылмаған себебінен операция қатемен аяқталды.
sec-error-ocsp-responder-cert-invalid = OCSP серверінің бапталған сертификаты қате.
sec-error-ocsp-bad-signature = OCSP жауабының қолтаңбасы қате.
sec-error-out-of-search-limits = Сертификатты растау іздеулер саны шектен асты
sec-error-invalid-policy-mapping = Policy mapping ішінде anypolicy тұр
sec-error-policy-validation-failed = Сертификаттар тізбергі policy validation өтпеді
sec-error-unknown-aia-location-type = Сертификаттың AIA кеңейтуінде белісіз орналасу түрі
sec-error-bad-http-response = Сервер қате HTTP жауабын қайтарған
sec-error-bad-ldap-response = Сервер қате LDAP жауабын қайтарған
sec-error-failed-to-encode-data = Мәліметті ASN1 декодерімен декодалау сәтсіз
sec-error-bad-info-access-location = Сертификат кеңейтуінде ақпарат рұқсаты орналасуы қате
sec-error-libpkix-internal = Libpkix сертификатты растау кезінде ішкі қатеге жолыққан.
sec-error-pkcs11-general-error = PKCS #11 модулі CKR_GENERAL_ERROR қайтарған, яғни, жөнделмейтін қате орын алды.
sec-error-pkcs11-function-failed = PKCS #11 модулі CKR_FUNCTION_FAILED қайтарған, яғни, сұранған функцияны орындау мүмкін емес. Бұны қайталау сәтті нәтижеге әкелуі мүмкін.
sec-error-pkcs11-device-error = PKCS #11 модулі CKR_DEVICE_ERROR қайтарған, яғни, мәселе токен не слотпен орын алған.
sec-error-bad-info-access-method = Сертификат кеңейтуінде ақпаратқа қатынау тәсілі белгісіз.
sec-error-crl-import-failed = CRL импорттау талабы кезінде қате кетті.
sec-error-expired-password = Парольдің мерзімі аяқталды.
sec-error-locked-password = Пароль блокталған.
sec-error-unknown-pkcs11-error = Белгісіз PKCS #11 қатесі.
sec-error-bad-crl-dp-url = CRL тарату нүктесінің атындағы белгісіз не қолдауы жоқ URL.
sec-error-cert-signature-algorithm-disabled = Сертификатқа қауіпсіз емес болғаны салдарынан сөндірілген алгоритмі көмегімен қолтаңба қойылған.
mozilla-pkix-error-key-pinning-failure = Бұл сервер кілттерді бекітуді (HPKP) қолданады, бірақ, бекітуге сай келетін сенімді сертификатты жасау мүмкін емес. Кілттерді бекітуді бұзуын ережеден тыс қабылдауға болмайды.
mozilla-pkix-error-ca-cert-used-as-end-entity = Бұл сервер негізгі шектеулерді кеңейтетін, сол себептен оны сертификаттау орталығы ретінде анықтайтын сертификатты қолданады. Жарамды сертификаттар үшін осылай болмау тиіс.
mozilla-pkix-error-inadequate-key-size = Бұл сервер қауіпсіз байланысты орнату үшін өлшемі тым аз болып тұрған кілті бар сертификатты қолданады.
mozilla-pkix-error-v1-cert-used-as-ca = Сервер сертификатын шығару үшін сенімді емес X.509 1-нұсқа сертификаты қолданылған. X.509 1-нұсқа сертификаттары ескірген және басқа сертификаттарға қолтаңба қою үшін қолданылмауы тиіс.
mozilla-pkix-error-not-yet-valid-certificate = Сервер әлі жарамсыз болып тұрған сертификатты ұсынған.
mozilla-pkix-error-not-yet-valid-issuer-certificate = Бұл сервердің сертификатын шығару үшін әлі жарамсыз болып тұрған сертификат қолданылған.
mozilla-pkix-error-signature-algorithm-mismatch = Сертификаттың қолтаңба өрісіндегі қолтаңба алгоритмі оның signatureAlgorithm өрісіндегі алгоритмге сәйкес келмейді.
mozilla-pkix-error-ocsp-response-for-cert-missing = OCSP жауабында расталып тұрған сертификаттың қалып-күйі жоқ.
mozilla-pkix-error-validity-too-long = Сервер жарамдылық уақыты тым ұзақ болып тұрған сертификатты ұсынған.
mozilla-pkix-error-required-tls-feature-missing = Міндетті TLS мүмкіндігі жоқ болып тұр.
mozilla-pkix-error-invalid-integer-encoding = Сервер ұсынған сертификатта бүтін санның қате кодталуы кездесті. Жиі себептер: теріс сериялық сандар, теріс RSA модулі, және ұзындығы керек шамадан артатын кодтаулар.
mozilla-pkix-error-empty-issuer-name = Сервер сертификаттау орталығының ажыратылымды аты бос болып келген сертификатпен жауап берген.
mozilla-pkix-error-additional-policy-constraint-failed = Бұл сертификатты растау кезінде қосымша саясат шарты сәтсіз аяқталды.
mozilla-pkix-error-self-signed-cert = Сертификатқа сенім жоқ, өйткені оның қолтаңбасы өздігінен қойылған.