DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (d263959f877f)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

appmenu-update-available =
  .label = { -brand-shorter-name } жаңартуы бар.
  .buttonlabel = Жаңартуды жүктеп алу
  .buttonaccesskey = д
  .secondarybuttonlabel = Қазір емес
  .secondarybuttonaccesskey = м
appmenu-update-available-message = Жылдамдық және жекелігіңіз үшін { -brand-shorter-name } жаңартыңыз
appmenu-update-manual =
  .label = { -brand-shorter-name } соңғы нұсқаға дейін жаңартыла алмайды.
  .buttonlabel = { -brand-shorter-name } жүктеп алу
  .buttonaccesskey = к
  .secondarybuttonlabel = Қазір емес
  .secondarybuttonaccesskey = м
appmenu-update-manual-message = { -brand-shorter-name } жаңа нұсқасын жүктеп алыңыз, оны орнатуға көмектесеміз.
appmenu-update-whats-new =
  .value = Жаңалықтарын біліңіз.
appmenu-update-unsupported =
  .label = { -brand-shorter-name } соңғы нұсқаға дейін жаңартыла алмайды.
  .buttonlabel = Көбірек білу
  .buttonaccesskey = л
  .secondarybuttonlabel = Жабу
  .secondarybuttonaccesskey = ж
appmenu-update-unsupported-message = { -brand-shorter-name } соңғы нұсқасына сіздің жүйеде қолдау жоқ.
appmenu-update-restart =
  .label = { -brand-shorter-name } жаңарту үшін қайта іске қосу.
  .buttonlabel = Қайта іске қосу және қалпына келтіру
  .buttonaccesskey = т
  .secondarybuttonlabel = Қазір емес
  .secondarybuttonaccesskey = м
appmenu-update-restart-message = Жылдам қайта іске қосылудан кейін, { -brand-shorter-name } Жекелік шолу режиміндегі емес сіздің барлық ашық беттер мен терезелеріңізді қалпына келтіреді.
appmenu-addon-private-browsing-installed =
  .buttonlabel = Жақсы, түсіндім
  .buttonaccesskey = а
appmenu-addon-post-install-message = Қосымшаларыңызды <image data-l10n-name='addon-menu-icon'></image> мәзірінен <image data-l10n-name='addon-install-icon'></image> шерту арқылы басқарыңыз.
appmenu-addon-post-install-incognito-checkbox =
  .label = Бұл кеңейтуге жекелік шолу терезелерінде орындалуға рұқсат ету
  .accesskey = а
appmenu-addon-private-browsing =
  .label = Жекелік шолу режиміндегі кеңейтулерге өзгеріс
  .buttonlabel = Кеңейтулерді басқару
  .buttonaccesskey = б
  .secondarybuttonlabel = Жақсы, түсіндім
  .secondarybuttonaccesskey = а
appmenu-addon-private-browsing-message = { -brand-shorter-name } ішіне қосылған әрбір жаңа кеңейту жекелік шолу терезелерінде жасамайды, сіз оған рұқсат беруіңіз керек.
appmenu-addon-private-browsing-learn-more = Кеңейту баптауларын қалай басқаруға болатынын білу.
  
appmenu-new-tab-controlled =
  .label = Сіздің жаңа бетіңіз өзгертілген.
  .buttonlabel = Өзгерістерді сақтау
  .buttonaccesskey = с
  .secondarybuttonlabel = Кеңейтуді сөндіру
  .secondarybuttonaccesskey = д
appmenu-homepage-controlled =
  .label = Сіздің үй бетіңіз өзгертілген.
  .buttonlabel = Өзгерістерді сақтау
  .buttonaccesskey = с
  .secondarybuttonlabel = Кеңейтуді сөндіру
  .secondarybuttonaccesskey = д
appmenu-tab-hide-controlled =
  .label = Жасырын беттеріңізге қатынау
  .buttonlabel = Беттерді жасырын етіп ұстау
  .buttonaccesskey = с
  .secondarybuttonlabel = Кеңейтуді сөндіру
  .secondarybuttonaccesskey = д