DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (d263959f877f)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

about-private-browsing-learn-more = Ол туралы көбірек білу - <a data-l10n-name="learn-more">Жекелік шолу</a>.
about-private-browsing-info-visited = қаралған парақтар

privatebrowsingpage-open-private-window-label = Жекелік шолу режиміндегі терезені ашу
  .accesskey = е
about-private-browsing-info-notsaved = Жекелік шолу терезесінде шолу кезінде, { -brand-short-name } <strong>келесіні сақтамайды</strong>:
about-private-browsing-search-placeholder = Интернетте іздеу
about-private-browsing-info-bookmarks = бетбелгілер
about-private-browsing-info-title = Сіз жекелік шолу режиміндегі терезедесіз
about-private-browsing-info-searches = іздеулер
about-private-browsing-info-downloads = жүктемелер
private-browsing-title = Жекелік шолу
about-private-browsing-info-saved = { -brand-short-name } <strong>сақтайды</strong> келесіні:
about-private-browsing-info-myths = Жекелік шолу туралы кең тараған аңыздар
about-private-browsing-info-clipboard = көшіріп алынған мәтін
about-private-browsing-info-temporary-files = уақытша файлдар
about-private-browsing-info-cookies = cookies файлдары
tracking-protection-start-tour = Бұл қалай жұмыс жасайтынын қарау
about-private-browsing-note = Жекелік шолу <strong>сізді интернет желісінде анонимды</strong> етпейді. Жұмыс берушіңіз немесе интернет провайдеріңіз сонда да сіз қараған беттер тарихын біле алады.
about-private-browsing =
  .title = Интернетте іздеу
about-private-browsing-not-private = Сіз қазір жекелік шолу терезесінде емессіз.
content-blocking-title = Құраманы бұғаттау
content-blocking-description = Кейбір вебсайттар сіздің интернеттегі белсенділікті бақылай алатын трекерлерді қолданады. Жекелік шолу терезелерде, { -brand-short-name } құраманы бұғаттауы сіздің шолу мінез-құлығыңыз туралы ақпаратты жинай алатын көптеген трекерлерді автоматты түрде бұғаттайды.
about-private-browsing-info-description = { -brand-short-name } қолданба немесе барлық жекелік шолу беттері және терезелері жабылғанда іздеулер және шолу тарихын өшіреді. Бұл сізді веб-сайттар немесе интернет қызметін ұсынушысына анонимды етпесе де, бұл компьютерді қолданатын басқа адамдардан сіздің интернеттегі белсенділікті жасырын сақтауға жол береді.

# This string is the title for the banner for search engine selection
# in a private window.
# Variables:
#  $engineName (String) - The engine name that will currently be used for the private window.
about-private-browsing-search-banner-title = { $engineName } - бұл сіздің жекелік шолу терезелеріндегі негізгі іздеу жүйесі.
about-private-browsing-search-banner-description =
  { PLATFORM() ->
    [windows] Басқа іздеу жүйесін таңдау үшін, <a data-l10n-name="link-options">Баптауларды</a> ашыңыз
    *[other] Басқа іздеу жүйесін таңдау үшін, <a data-l10n-name="link-options">Баптауларды</a> ашыңыз
  }
about-private-browsing-search-banner-close-button =
  .aria-label = Жабу