DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (3d157d1b53d4)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

#ResolvingHost=Looking up
#ConnectedTo=Connected to 
#ConnectingTo=Connecting to 
#SendingRequestTo=Sending request to 
#TransferringDataFrom=Transferring data from 

3=Buscando %1$S…
4=Conectado a %1$S…
5=Enviando solicitude a %1$S…
6=Transferindo datos de %1$S…
7=Conectando a %1$S…
8=Lido %1$S 
9=Escrito %1$S
10=Esperando por %1$S…
11=Resolveuse %1$S…
12=Executando un estabelecemento de comunicación TLS con %1$S…
13=O estabelecemento de comunicación TLS rematou para %1$S…

27=Iniciando a transacción FTP…
28=Rematou a transacción FTP

RepostFormData=Esta páxina web está sendo redirixida a unha nova localización. Desexa reenviar os datos do formulario á nova localización?

# Directory listing strings
DirTitle=Índice de %1$S
DirGoUp=Ir ao cartafol de nivel superior
ShowHidden=Amosar obxectos agochados
DirColName=Nome
DirColSize=Tamaño
DirColMTime=Última modificación
DirFileLabel=Ficheiro: 

PhishingAuth=Está a punto de visitar "%1$S". Este sitio pode estar a tentar enganalo facéndolle pensar que está a visitar un sitio diferente. Teña máxima prudencia.
PhishingAuthAccept=Entendo e terei moito coidado 

SuperfluousAuth=Está a punto de iniciar sesión no sitio «%1$S» co nome de usuario «%2$S», pero o sitio web non require autenticación. É posíbel que isto sexa unha tentativa de engano.\n\nÉ «%1$S» o sitio que desexa visitar?
AutomaticAuth=Está a punto de iniciar sesión no sitio "%1$S" co nome de usuario "%2$S".

TrackerUriBlocked=Bloqueouse o recurso en «%1$S» porque o bloqueo de contido está activado.
UnsafeUriBlocked=Bloqueouse o recurso en «%1$S» pola navegación segura..
CookieBlockedByPermission=Bloqueouse a solicitude de acceso ás cookies ou ao almacenamento en «%1$S» debido ao permiso personalizado das cookies.
CookieBlockedTracker=Bloqueouse a solicitude de acceso á cookie ou ao almacenamento en «%1$S» porque provén dun elemento de seguimento e o bloqueo de contido está activado.
CookieBlockedAll=Bloqueouse a solicitude de acceso á cookie ou ao almacenamento en «%1$S» porque se están bloqueando todas as solicitudes de acceso ao almacenamento.
CookieBlockedForeign=Bloqueouse a solicitude de acceso á cookie ou ao almacenamento en «%1$S» porque se están bloqueando todas as solicitudes de acceso ao almacenamento de terceiros e o bloqueo de contido está activado.

# LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForOriginOnTrackerByStorageAccessAPI): %3$S, %2$S and %1$S are URLs.
CookieAllowedForOriginOnTrackerByStorageAccessAPI=Concedeuse o acceso ao almacenamento para «%3$S» aberto polo elemento de seguimento «%2$S» en «%1$S».

# LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForTrackerByStorageAccessAPI): %2$S and %1$S are URLs.
CookieAllowedForTrackerByStorageAccessAPI=Concedeuse o acceso ao almacenamento para o elemento de seguimento «%2$S» en «%1$S».
# LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForOriginOnTrackerByHeuristic): %3$S, %2$S and %1$S are URLs.
CookieAllowedForOriginOnTrackerByHeuristic=Concedeuse automaticamente o acceso ao almacenamento para «%3$S» aberto polo elemento de seguimento «%2$S» en «%1$S».
# LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForTrackerByHeuristic): %2$S and %1$S are URLs.
CookieAllowedForTrackerByHeuristic=Concedeuse automaticamente o acceso ao almacenamento para o elemento de seguimento «%2$S» en «%1$S».