DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (fb728da2d817)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE (connection.*)
#  These will be displayed in the account manager in order to show the progress
#  of the connection.
#  (These will be displayed in account.connection.progress from
#  accounts.properties, which adds … at the end, so do not include
#  periods at the end of these messages.)
connection.initializingStream=A' cur gu dol an sruth
connection.initializingEncryption=A' cur gu dol an crioptachadh
connection.authenticating=Ag ùghdarrachadh
connection.gettingResource=A' faighinn greim air a' ghoireas
connection.downloadingRoster=A' luchdadh a-nuas an luchd-aithne
connection.srvLookup=A’ lorg a’ chlàir SRV

# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*)
#  These will show in the account manager if an error occurs during the
#  connection attempt.
connection.error.invalidUsername=Ainm-cleachdaiche mì-dhligheach (Bu chòir dhan litir "@" a bhith san ainm-chleachdaiche agad)
connection.error.failedToCreateASocket=Dh'fhàillig cruthachadh na socaid (A bheil thu far loidhne?)
connection.error.serverClosedConnection=Dhùin am frithealaiche an ceangal
connection.error.resetByPeer=Chaidh an ceangal ath-shuidheachadh leis an t-seise
connection.error.timedOut=Dh'fhalbh an ùine air a' cheangal
connection.error.receivedUnexpectedData=Fhuaradh dàta ris nach robh dùil
connection.error.incorrectResponse=Fhuaradh freagairt chearr
connection.error.startTLSRequired=Feumaidh am frithealaiche crioptachadh ach chuir thu à comas e
connection.error.startTLSNotSupported=Chan eil am frithealaiche a' cur taic ri crioptachadh ach feumaidh an rèiteachadh agadsa e
connection.error.failedToStartTLS=Cha b' urrainn dhuinn an crioptachadh a chur gu dol
connection.error.noAuthMec=Chan eil an seise a' tairgsinn dòighean ùghdarrachaidh
connection.error.noCompatibleAuthMec=Chan eil am frithealaiche a' tairgsinn dòighean ùghdarrachaidh a tha taic ann riutha
connection.error.notSendingPasswordInClear=Chan eil am frithealaiche a' cur taic ri ùghdarrachadh ach ma chuirear am facal-faire ann an cleartext
connection.error.authenticationFailure=Dh'fhàillig an t-ùghdarrachadh
connection.error.notAuthorized=Gun ùghdarras (Na chuir thu a-steach am facal-faire cearr?)
connection.error.failedToGetAResource=Cha b' urrainn dhuinn goireas fhaighinn
connection.error.failedMaxResourceLimit=Thathar a’ ceangal ris a’ chunntas seo o chus àiteachan aig an aon àm.
connection.error.failedResourceNotValid=Chan e goireas dligheach a tha seo.
connection.error.XMPPNotSupported=Chan eil am frithealaiche a’ cur taic ri XMPP

# LOCALIZATION NOTE (conversation.error.notDelivered):
#  This is displayed in a conversation as an error message when a message
#  the user has sent wasn't delivered.
#  %S is replaced by the text of the message that wasn't delivered.
conversation.error.notDelivered=Cha b' urrainn dhuinn an teachdaireachd seo a libhrigeadh: %S
#  This is displayed in a conversation as an error message when joining a MUC
#  fails.
#  %S is the name of the MUC.
conversation.error.joinFailed=Cha b' urrainn dhuinn a dhol an sàs %S
#  This is displayed in a conversation as an error message when the user is
#  banned from a room.
#  %S is the name of the MUC room.
conversation.error.joinForbidden=Cha b’ urrainn dhut a dhol dha %S a chionn ’s gun deach do thoirmeasg on t-seòmar seo.
conversation.error.joinFailedNotAuthorized=Feumar clàradh: Chan eil cead agad a dhol dhan t-seòmar seo.
conversation.error.creationFailedNotAllowed=Inntrigeadh cuingichte: Chan eil cead agad seòmraichean a chruthachadh.
#  This is displayed in a conversation as an error message when remote server
#  is not found.
#  %S is the name of MUC room.
conversation.error.joinFailedRemoteServerNotFound=Cha b’ urrainn dhuinn a dhol dhan t-seòmar %S oir cha do ràinig sinn am frithealaiche air a bheil an seòmar.
conversation.error.changeTopicFailedNotAuthorized=Chan eil cead agad cuspair an t-seòmair seo a shuidheachadh.
#  This is displayed in a conversation as an error message when the user sends
#  a message to a room that he is not in.
#  %1$S is the name of MUC room.
#  %2$S is the text of the message that wasn't delivered.
conversation.error.sendFailedAsNotInRoom=Cha b’ urrainn dhuinn an teachdaireachd a chur gu %1$S a chionn ’s nach eil thu san t-seòmar seo tuilleadh: %2$S
#  This is displayed in a conversation as an error message when the user sends
#  a message to a room that the recipient is not in.
#  %1$S is the jid of the recipient.
#  %2$S is the text of the message that wasn't delivered.
conversation.error.sendFailedAsRecipientNotInRoom=Cha b’ urrainn dhuinn an teachdaireachd a chur gu %1$S a chionn ’s nach eil an neach seo san t-seòmar seo tuilleadh: %2$S
#  These are displayed in a conversation as a system error message.
conversation.error.remoteServerNotFound=Cha b' urrainn dhuinn greim fhaighinn air frithealaichte an fhaighteir.
conversation.error.unknownSendError=Thachair mearachd nach aithne dhuinn rè cur na teachdaireachd seo.
#  %S is the name of the message recipient.
conversation.error.sendServiceUnavailable=Chan urrainn dhuinn teachdaireachdan a chur gu %S an-dràsta.
#  %S is the nick of participant that is not in room.
conversation.error.nickNotInRoom=Chan eil %S san t-seòmar.
conversation.error.banCommandAnonymousRoom=Chan urrainn dhut daoine a thoirmeasg o sheòmraichean gun urra. Feuch /kick an àite sin.
conversation.error.banKickCommandNotAllowed=Chan eil cead agad daoine a thoirt air falbh on t-seòmar.
conversation.error.banKickCommandConflict=Tha sinn duilich ach chan urrainn dhut thu fhèin a thoirt air falbh on t-seòmar.
conversation.error.changeNickFailedConflict=Cha b’ urrainn dhuinn %S a shònrachadh dhut mar fhar-ainm leis gu bheil e aig cuideigin mu thràth.
conversation.error.changeNickFailedNotAcceptable=Cha b’ urrainn dhuinn %S a shònrachadh dhut mar fhar-ainm oir tha iad glaiste san t-seòmar seo.
conversation.error.inviteFailedForbidden=Chan eil cead agad cuireadh a thoirt do dhaoine dhan t-seòmar seo.
#  %S is the jid of user that is invited.
conversation.error.failedJIDNotFound=Cha b’ urrainn dhuinn %S a ruigsinn.
#  %S is the jid that is invalid.
conversation.error.invalidJID=’S e jid mì-dhligheach a tha ann an %S (feumaidh aithnichear Jabber am pàtran cleachdaiche@àrainn a leantainn).
conversation.error.commandFailedNotInRoom=Feumaidh tu a dhol dhan t-seòmar mus urrainn dhut an àithne seo a chleachdadh.
#  %S is the name of the recipient.
conversation.error.resourceNotAvailable=Feumaidh tusa bruidhinn an toiseach oir b’ urrainn dha %S ceangal a dhèanamh o dhiofar chliantan.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.error.version.*):
#  %S is the name of the recipient.
conversation.error.version.unknown=Chan innis an cliant aig %S dè an tionndadh dhen bhathar-bhog a tha ann.

# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
#  These are the titles of lines of information that will appear in
#  the tooltip showing details about a contact or conversation.
# LOCALIZATION NOTE (tooltip.status):
#  %S will be replaced by the XMPP resource identifier
tooltip.status=Staid (%S)
tooltip.statusNoResource=Staid
tooltip.subscription=Fo-sgrìobhadh
tooltip.fullName=Ainm slàn
tooltip.nickname=Far-ainm
tooltip.email=Post-d
tooltip.birthday=Co-là breith
tooltip.userName=Ainm-cleachdaiche
tooltip.title=Tiotal
tooltip.organization=Buidheann
tooltip.locality=D’ ionad
tooltip.country=Dùthaich

tooltip.telephone=Àireamh fòn

# LOCALIZATION NOTE (chatRoomField.*):
#  These are the name of fields displayed in the 'Join Chat' dialog
#  for XMPP accounts.
#  The _ character won't be displayed; it indicates the next
#  character of the string should be used as the access key for this
#  field.
chatRoomField.room=_Seòmar
chatRoomField.server=_Frithealaiche
chatRoomField.nick=Far-_ainm
chatRoomField.password=F_acal-faire

# LOCALIZATION NOTE (conversation.muc.*):
#  These are displayed as a system message when a chatroom invitation is
#  received.
#  %1$S is the inviter.
#  %2$S is the room.
#  %3$S is the reason which is a message provided by the person sending the
#  invitation.
conversation.muc.invitationWithReason2=Thug %1$S cuireadh dhut gu %2$S: %3$S
#  %3$S is the password of the room.
#  %4$S is the reason which is a message provided by the person sending the
#  invitation.
conversation.muc.invitationWithReason2.password=Thug %1$S cuireadh dhut a dhol an sàs “%2$S” leis an fhacal-fhaire %3$S: %4$S
conversation.muc.invitationWithoutReason=Thug %1$S cuireadh dhut gu %2$S
#  %3$S is the password of the room.
conversation.muc.invitationWithoutReason.password=Thug %1$S cuireadh dhut a dhol an sàs “%2$S” leis an fhacal-fhaire %3$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.muc.join):
#  This is displayed as a system message when a participant joins room.
#  %S is the nick of the participant.
conversation.message.join=Thàinig %S a-steach dhan t-seòmar.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.muc.rejoined):
#  This is displayed as a system message when a participant rejoins room after
#  parting it.
conversation.message.rejoined=Chaidh thu a-steach dhan t-seòmar as ùr.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.parted.*):
#  These are displayed as a system message when a participant parts a room.
#  %S is the part message supplied by the user.
conversation.message.parted.you=Dh’fhàg thu an seòmar.
conversation.message.parted.you.reason=Dh’fhàg thu an seòmar: %S
#  %1$S is the participant that is leaving.
#  %2$S is the part message supplied by the participant.
conversation.message.parted=Dh’fhàg %1$S an seòmar.
conversation.message.parted.reason=Dh’fhàg %1$S an seòmar: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.invitationDeclined*):
#  %1$S is the invitee that declined the invitation.
#  %2$S is the decline message supplied by the invitee.
conversation.message.invitationDeclined=Dhiùlt %1$S do chuireadh.
conversation.message.invitationDeclined.reason=Dhiùlt %1$S do chuireadh: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.banned.*):
#  These are displayed as a system message when a participant is banned from
#  a room.
#  %1$S is the participant that is banned.
#  %2$S is the reason.
#  %3$S is the person who is banning.
conversation.message.banned=Chaidh %1$S thoirmeasg on t-seòmar.
conversation.message.banned.reason=Chaidh %1$S thoirmeasg on t-seòmar: %2$S
#  %1$S is the person who is banning.
#  %2$S is the participant that is banned.
#  %3$S is the reason.
conversation.message.banned.actor=Thoirmisg %1$S %2$S on t-seòmar.
conversation.message.banned.actor.reason=Thoirmisg %1$S %2$S on t-seòmar: %3$S
conversation.message.banned.you=Chaidh do thoirmeasg on t-seòmar.
#  %1$S is the reason.
conversation.message.banned.you.reason=Chaidh do thoirmeasg on t-seòmar: %1$S
#  %1$S is the person who is banning.
#  %2$S is the reason.
conversation.message.banned.you.actor=Thoirmisg %1$S thu on t-seòmar.
conversation.message.banned.you.actor.reason=Thoirmisg %1$S thu on t-seòmar: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.kicked.*):
#  These are displayed as a system message when a participant is kicked from
#  a room.
#  %1$S is the participant that is kicked.
#  %2$S is the reason.
conversation.message.kicked=Chaidh %1$S a bhreabadh às an t-seòmar.
conversation.message.kicked.reason=Chaidh %1$S a bhreabadh às an t-seòmar: %2$S
#  %1$S is the person who is kicking.
#  %2$S is the participant that is kicked.
#  %3$S is the reason.
conversation.message.kicked.actor=Chaidh %2$S a bhreabadh às an t-seòmar le %1$S.
conversation.message.kicked.actor.reason=Chaidh %2$S a bhreabadh às an t-seòmar le %1$S: %3$S
conversation.message.kicked.you=Chaidh do bhreabadh às an t-seòmar.
#  %1$S is the reason.
conversation.message.kicked.you.reason=Chaidh do bhreabadh às an t-seòmar: %1$S
#  %1$S is the person who is kicking.
#  %2$S is the reason.
conversation.message.kicked.you.actor=Chaidh do a bhreabadh às an t-seòmar le %1$S.
conversation.message.kicked.you.actor.reason=Chaidh do a bhreabadh às an t-seòmar le %1$S: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.removedNonMember.*):
#  These are displayed as a system message when a participant is removed from
#  a room because the room has been changed to members-only.
#  %1$S is the participant that is removed.
#  %2$S is the person who changed the room configuration.
conversation.message.removedNonMember=Chaidh %1$S a thoirt air falbh on t-seòmar oir chaidh atharrachadh is chan eil ceadaichte ann a-nis ach buill.
conversation.message.removedNonMember.actor=Chaidh %1$S a thoirt air falbh on t-seòmar oir chaidh atharrachadh le %2$S is chan eil ceadaichte ann a-nis ach buill.\u0020
conversation.message.removedNonMember.you=Chaidh do thoirt air falbh on t-seòmar oir chaidh atharrachadh is chan eil ceadaichte ann a-nis ach buill.\u0020
#  %1$S is the person who changed the room configuration.
conversation.message.removedNonMember.you.actor=Chaidh do thoirt air falbh on t-seòmar oir chaidh atharrachadh le %1$S is chan eil ceadaichte ann a-nis ach buill.\u0020

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.MUCShutdown):
#  These are displayed as a system message when a participant is removed from
#  a room because of a system shutdown.
conversation.message.mucShutdown=Chaidh do thoirt air falbh on t-seòmar oir tha an siostam ’ga dhùnadh.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.version*):
#  %1$S is the name of the user whose version was requested.
#  %2$S is the client name response from the client.
#  %3$S is the client version response from the client.
#  %4$S is the operating system(OS) response from the client.
conversation.message.version=Tha %1$S a’ cleachdadh “%2$S %3$S”.
conversation.message.versionWithOS=Tha %1$S a’ cleachdadh “%2$S %3$S” air %4$S.

# LOCALIZATION NOTE (options.*):
#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
#  account wizard windows.
options.resource=Goireas
options.priority=Prìomhachas
options.connectionSecurity=Tèarainteachd a' cheangail
options.connectionSecurity.requireEncryption=Iarr crioptachadh
options.connectionSecurity.opportunisticTLS=Cleachd crioptachadh ma bhios e ri làimh
options.connectionSecurity.allowUnencryptedAuth=Leig leis am facal-faire a chur gun dubh-cheileadh
options.connectServer=Frithealaiche
options.connectPort=Port
options.domain=Àrainn

# LOCALIZATION NOTE (*.protocolName)
# This name is used whenever the name of the protocol is shown.
gtalk.protocolName=Google Talk
odnoklassniki.protocolName=Odnoklassniki

# LOCALIZATION NOTE (gtalk.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring a Google Talk account.
gtalk.usernameHint=seòladh puist-d

# LOCALIZATION NOTE (odnoklassniki.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring a Odnoklassniki account.
odnoklassniki.usernameHint=ID na pròifil

# LOCALZIATION NOTE (command.*):
# These are the help messages for each command.
command.join3=%S [<room>[@<server>][/<nick>]] [<password>]: Rach a-steach do sheòmar; ma thogras tu, le bhith a’ toirt seachad frithealaiche no far-ainm eile no facal-faire an t-seòmair.
command.part2=%S [<message>]: Fàg an seòmar làithreach le teachdaireachd roghainneil.
command.topic=%S [<new topic>]: Suidhich cuspair an t-seòmair seo.
command.ban=%S <nick>[<message>]: Toirmisg cuideigin on t-seòmar. Feumaidh tu a bhith ’nad rianaire mus urrainn dhut seo a dhèanamh.
command.kick=%S <nick>[<message>]: Toirmisg cuideigin on t-seòmar. Feumaidh tu a bhith ’nad mhodaratair mus urrainn dhut seo a dhèanamh.
command.invite=%S <jid>[<message>]: Thoir cuireadh do chleachdaiche gun t-seòmar làithreach le teachdaireachd roghainneil ’na chois.
command.inviteto=%S <room jid>[<password>]: Thoir cuireadh dhan neach-chòmhraidh eile a dhol a-steach do sheòmar, fo dhìon facail-fhaire, ma bhios feum air sin.
command.me=%S <action to perform>: Dèan gnìomh.
command.nick=%S <new nickname>: Atharraich am far-ainm agad.
command.msg=%S <nick> <message>: Cuir teachdaireachd phrìobhaideach gu cuideigin san t-seòmar.
command.version=%S: Iarr fiosrachadh mun chliant a tha an neach-còmhraidh eile a’ cleachdadh.