DXR will be turned off on Tuesday, December 29th. It will redirect to Searchfox.
See the announcement on Discourse.

DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (c488fd5a79a2)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE (connection.*)
#  These will be displayed in the account manager in order to show the progress
#  of the connection.
#  (These will be displayed in account.connection.progress from
#  accounts.properties, which adds … at the end, so do not include
#  periods at the end of these messages.)
connection.initializingStream=Alustetaan virtaa
connection.initializingEncryption=Alustetaan salausta
connection.authenticating=Todennetaan
connection.gettingResource=Ladataan tietoja
connection.downloadingRoster=Ladataan tuttavalistaa
connection.srvLookup=Etsitään SRV-tietuetta

# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*)
#  These will show in the account manager if an error occurs during the
#  connection attempt.
connection.error.invalidUsername=Virheellinen käyttäjätunnus (käyttäjätunnuksessa pitää olla @-merkki)
connection.error.failedToCreateASocket=Ei voitu muodostaa pistoketta (Oletko verkossa?)
connection.error.serverClosedConnection=Palvelin katkaisi yhteyden
connection.error.resetByPeer=Vertainen katkaisi yhteyden
connection.error.timedOut=Yhteys aikakatkaistiin
connection.error.receivedUnexpectedData=Vastaanotettiin odottamatonta dataa
connection.error.incorrectResponse=Vastaanotettiin virheellinen vastaus
connection.error.startTLSRequired=Palvelin vaatii salauksen, mutta olet ottanut sen pois päältä
connection.error.startTLSNotSupported=Palvelin ei tue salausta, mutta asetuksesi vaativat salauksen käyttöä
connection.error.failedToStartTLS=Salauksen käynnistys ei onnistunut
connection.error.noAuthMec=Palvelin ei tue mitään todennusmenetelmää
connection.error.noCompatibleAuthMec=Ei tueta mitään palvelimen tukemia todennusmenetelmiä
connection.error.notSendingPasswordInClear=Palvelin tukee vain todennusta, jossa salasana lähetetään salaamattomana
connection.error.authenticationFailure=Todennusvirhe
connection.error.notAuthorized=Ei tunnistettu (Annoitko oikean salasanan?)
connection.error.failedToGetAResource=Tietojen lataus ei onnistunut
connection.error.failedMaxResourceLimit=Tämä tili on yhdistetty liian monesta paikasta samaan aikaan.
connection.error.failedResourceNotValid=Resurssi ei ole kelvollinen.
connection.error.XMPPNotSupported=Tämä palvelin ei tue XMPP:tä

# LOCALIZATION NOTE (conversation.error.notDelivered):
#  This is displayed in a conversation as an error message when a message
#  the user has sent wasn't delivered.
#  %S is replaced by the text of the message that wasn't delivered.
conversation.error.notDelivered=Viestiä ei voitu toimittaa: %S
#  This is displayed in a conversation as an error message when joining a MUC
#  fails.
#  %S is the name of the MUC.
conversation.error.joinFailed=Liittyminen ei onnistunut: %S
#  This is displayed in a conversation as an error message when the user is
#  banned from a room.
#  %S is the name of the MUC room.
conversation.error.joinForbidden=Ei voitu liittyä huoneeseen %S koska sinulle on porttikielto huoneeseen.
conversation.error.joinFailedNotAuthorized=Pakollinen rekisteröinti: Sinulla ei ole oikeutta liittyä huoneeseen.
conversation.error.creationFailedNotAllowed=Rajoitetut oikeudet: Sinulla ei ole oikeuksia luoda huoneita.
#  This is displayed in a conversation as an error message when remote server
#  is not found.
#  %S is the name of MUC room.
conversation.error.joinFailedRemoteServerNotFound=Ei voitu liittyä huoneeseen %S koska huoneen palvelimeen ei saatu yhteyttä.
conversation.error.changeTopicFailedNotAuthorized=Sinulla ei ole oikeutta asettaa huoneen aihetta.
#  This is displayed in a conversation as an error message when the user sends
#  a message to a room that he is not in.
#  %1$S is the name of MUC room.
#  %2$S is the text of the message that wasn't delivered.
conversation.error.sendFailedAsNotInRoom=Viestiä huoneeseen %1$S ei voitu lähettää, koska et ole enää huoneessa: %2$S
#  This is displayed in a conversation as an error message when the user sends
#  a message to a room that the recipient is not in.
#  %1$S is the jid of the recipient.
#  %2$S is the text of the message that wasn't delivered.
conversation.error.sendFailedAsRecipientNotInRoom=Viestiä ei voitu lähettää vastaanottajalle %1$S koska hän ei ole enää huoneessa: %2$S
#  These are displayed in a conversation as a system error message.
conversation.error.remoteServerNotFound=Vastaanottajan palvelimeen ei saatu yhteyttä
conversation.error.unknownSendError=Viestiä lähetettäessä tapahtui tuntematon virhe.
#  %S is the name of the message recipient.
conversation.error.sendServiceUnavailable=Tällä hetkellä %Slle ei ole mahdollista lähettää viestejä.
#  %S is the nick of participant that is not in room.
conversation.error.nickNotInRoom=%S ei ole huoneessa.
conversation.error.banCommandAnonymousRoom=Et voi antaa porttikieltoa anonyymeisiin huoneisiin. Käytä komentoa /kick sen sijaan.
conversation.error.banKickCommandNotAllowed=Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia tämän osallistujan poistamiseen huoneesta.
conversation.error.banKickCommandConflict=Et voi poistaa itseäsi huoneesta.
conversation.error.changeNickFailedConflict=Ei voitu vaihtaa tunnukseksi %S, koska tunnus on jo käytössä.
conversation.error.changeNickFailedNotAcceptable=Ei voitu vaihtaa tunnukseksi %S, koska tunnukset tässä huoneessa ovat muuttamattamia.
conversation.error.inviteFailedForbidden=Sinulla ei ole oikeuksia kutsua käyttäjiä tähän huoneeseen.
#  %S is the jid of user that is invited.
conversation.error.failedJIDNotFound=%S - ei tavoitettu.
#  %S is the jid that is invalid.
conversation.error.invalidJID=%S on virheellinen jid (Jabber-tunnusten on oltava muodossa käyttäjä@domain).
conversation.error.commandFailedNotInRoom=Huoneeseen täytyy liittyä uudestaan, jotta tätä komentoa voi käyttää.
#  %S is the name of the recipient.
conversation.error.resourceNotAvailable=Sinun täytyy puhua ensin, koska %S voi olla yhteydessä useammasta ohjelmasta.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.error.version.*):
#  %S is the name of the recipient.
conversation.error.version.unknown=Käyttäjän %S ohjelma ei tue ohjelmaversion kysymistä.

# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
#  These are the titles of lines of information that will appear in
#  the tooltip showing details about a contact or conversation.
# LOCALIZATION NOTE (tooltip.status):
#  %S will be replaced by the XMPP resource identifier
tooltip.status=Tila (%S)
tooltip.statusNoResource=Tila
tooltip.subscription=Tilaus
tooltip.fullName=Koko nimi
tooltip.nickname=Lempinimi
tooltip.email=Sähköpostiosoite
tooltip.birthday=Syntymäpäivä
tooltip.userName=Käyttäjätunnus
tooltip.title=Titteli
tooltip.organization=Organisaatio
tooltip.locality=Sijainti
tooltip.country=Maa

tooltip.telephone=Puhelinnumero

# LOCALIZATION NOTE (chatRoomField.*):
#  These are the name of fields displayed in the 'Join Chat' dialog
#  for XMPP accounts.
#  The _ character won't be displayed; it indicates the next
#  character of the string should be used as the access key for this
#  field.
chatRoomField.room=_Huone
chatRoomField.server=_Palvelin
chatRoomField.nick=_Tunnus
chatRoomField.password=_Salasana

# LOCALIZATION NOTE (conversation.muc.*):
#  These are displayed as a system message when a chatroom invitation is
#  received.
#  %1$S is the inviter.
#  %2$S is the room.
#  %3$S is the reason which is a message provided by the person sending the
#  invitation.
conversation.muc.invitationWithReason2=%1$S on kutsunut sinut huoneeseen %2$S: %3$S
#  %3$S is the password of the room.
#  %4$S is the reason which is a message provided by the person sending the
#  invitation.
conversation.muc.invitationWithReason2.password=%1$S on kutsunut sinut huoneeseen %2$S salasanalla %3$S: %4$S
conversation.muc.invitationWithoutReason=%1$S kutsui sinut huoneeseen %2$S
#  %3$S is the password of the room.
conversation.muc.invitationWithoutReason.password=%1$S on kutsunut sinut huoneeseen %2$S salasanalla %3$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.muc.join):
#  This is displayed as a system message when a participant joins room.
#  %S is the nick of the participant.
conversation.message.join=%S liittyi huoneeseen.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.muc.rejoined):
#  This is displayed as a system message when a participant rejoins room after
#  parting it.
conversation.message.rejoined=Olet palannut huoneeseen.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.parted.*):
#  These are displayed as a system message when a participant parts a room.
#  %S is the part message supplied by the user.
conversation.message.parted.you=Poistuit huoneesta.
conversation.message.parted.you.reason=Poistuit huoneesta: %S
#  %1$S is the participant that is leaving.
#  %2$S is the part message supplied by the participant.
conversation.message.parted=%1$S poistui huoneesta.
conversation.message.parted.reason=%1$S poistui huoneesta: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.invitationDeclined*):
#  %1$S is the invitee that declined the invitation.
#  %2$S is the decline message supplied by the invitee.
conversation.message.invitationDeclined=%1$S on hylännyt kutsusi.
conversation.message.invitationDeclined.reason=%1$S on hylännyt kutsusi: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.banned.*):
#  These are displayed as a system message when a participant is banned from
#  a room.
#  %1$S is the participant that is banned.
#  %2$S is the reason.
#  %3$S is the person who is banning.
conversation.message.banned=%1$S on saanut porttikiellon huoneeseen.
conversation.message.banned.reason=%1$S on saanut porttikiellon huoneeseen: %2$S
#  %1$S is the person who is banning.
#  %2$S is the participant that is banned.
#  %3$S is the reason.
conversation.message.banned.actor=%1$S antoi tunnukselle %2$S porttikiellon huoneeseen.
conversation.message.banned.actor.reason=%1$S antoi tunnukselle %2$S porttikiellon huoneeseen: %3$S
conversation.message.banned.you=Sait porttikiellon huoneeseen.
#  %1$S is the reason.
conversation.message.banned.you.reason=Sait porttikiellon huoneeseen: %1$S
#  %1$S is the person who is banning.
#  %2$S is the reason.
conversation.message.banned.you.actor=%1$S antoi sinulle porttikiellon huoneeseen.
conversation.message.banned.you.actor.reason=%1$S antoi sinulle porttikiellon huoneeseen: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.kicked.*):
#  These are displayed as a system message when a participant is kicked from
#  a room.
#  %1$S is the participant that is kicked.
#  %2$S is the reason.
conversation.message.kicked=%1$S potkittiin huoneesta.
conversation.message.kicked.reason=%1$S potkittiin huoneesta: %2$S
#  %1$S is the person who is kicking.
#  %2$S is the participant that is kicked.
#  %3$S is the reason.
conversation.message.kicked.actor=%1$S potki tunnuksen %2$S huoneesta.
conversation.message.kicked.actor.reason=%1$S potki tunnuksen %2$S huoneesta: %3$S
conversation.message.kicked.you=Sinut potkittiin ulos huoneesta.
#  %1$S is the reason.
conversation.message.kicked.you.reason=Sinut potkittiin ulos huoneesta: %1$S
#  %1$S is the person who is kicking.
#  %2$S is the reason.
conversation.message.kicked.you.actor=%1$S potki sinut ulos huoneesta.
conversation.message.kicked.you.actor.reason=%1$S potki sinut ulos huoneesta: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.removedNonMember.*):
#  These are displayed as a system message when a participant is removed from
#  a room because the room has been changed to members-only.
#  %1$S is the participant that is removed.
#  %2$S is the person who changed the room configuration.
conversation.message.removedNonMember=%1$S on poistettu huoneesta, koska huoneen tila asetettiin vain jäsenille.
conversation.message.removedNonMember.actor=%1$S on poistettu huoneesta, koska %2$S asetti huoneen tilan vain jäsenille.
conversation.message.removedNonMember.you=Sinut poistettiin huoneesta, koska huoneen tila asetettiin vain jäsenille.
#  %1$S is the person who changed the room configuration.
conversation.message.removedNonMember.you.actor=Sinut poistettiin huoneesta, koska %1$S asetti huoneen tilan vain jäsenille.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.MUCShutdown):
#  These are displayed as a system message when a participant is removed from
#  a room because of a system shutdown.
conversation.message.mucShutdown=Sinut poistettiin huoneesta, koska järjestelmä sammutettiin.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.version*):
#  %1$S is the name of the user whose version was requested.
#  %2$S is the client name response from the client.
#  %3$S is the client version response from the client.
#  %4$S is the operating system(OS) response from the client.
conversation.message.version=%1$S käyttää ohjelmaa ”%2$S %3$S”.
conversation.message.versionWithOS=%1$S käyttää ohjelmaa ”%2$S %3$S” käyttöjärjestelmässä %4$S.

# LOCALIZATION NOTE (options.*):
#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
#  account wizard windows.
options.resource=Resurssi
options.priority=Prioriteetti
options.connectionSecurity=Yhteyden tietoturva
options.connectionSecurity.requireEncryption=Salaa aina
options.connectionSecurity.opportunisticTLS=Käytä salausta jos saatavilla
options.connectionSecurity.allowUnencryptedAuth=Salasana voidaan lähettää salaamattomana
options.connectServer=Palvelin
options.connectPort=Portti
options.domain=Palvelin

# LOCALIZATION NOTE (*.protocolName)
# This name is used whenever the name of the protocol is shown.
gtalk.protocolName=Google Talk
odnoklassniki.protocolName=Odnoklassniki

# LOCALIZATION NOTE (gtalk.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring a Google Talk account.
gtalk.usernameHint=sähköpostiosoite

# LOCALIZATION NOTE (odnoklassniki.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring a Odnoklassniki account.
odnoklassniki.usernameHint=Profiilin tunnus

# LOCALZIATION NOTE (command.*):
# These are the help messages for each command.
command.join3=%S [<huone>[@<palvelin>][/<tunnus>]] [<salasana>]: Liity huoneeseen ja valinnaisesti määritä palvelin, tunnus tai huoneen salasana.
command.part2=%S [<viesti>]: Poistu huoneesta ja valinnaisesti jätä poistumisviesti.
command.topic=%S [<uusi aihe>]: Aseta huoneen aihe.
command.ban=%S <tunnus>[<viesti>]: Anna jollekin porttikielto huoneeseen. Täytyy olla huoneen hallinnoija.
command.kick=%S <tunnus>[<viesti>]: Poista joku huoneesta. Täytyy olla huoneen moderoija.
command.invite=%S <jid>[<viesti>]: Kutsu käyttäjä liittymään nykyiseen huoneeseen, valinnaisesti viestin kanssa.
command.inviteto=%S <huoneen jid>[<salasana>]: Kutsu keskustelukumppanisi liittymään huoneeseen (huoneen salasanan kanssa, jos sellainen vaaditaan).
command.me=%S <suoritettava toiminto>: Suorita toiminto.
command.nick=%S <uusi tunnus>: Muuta tunnustasi.
command.msg=%S <tunnus> <viesti>: Lähetä yksityisviesti jollekin huoneessa.
command.version=%S: Pyydä tietoja keskustelukumppanin käyttämästä ohjelmasta.