DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (c488fd5a79a2)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE (irc.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring an IRC account.
irc.usernameHint=tunnus

# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*):
#  These will show in the account manager if the account is
#  disconnected because of an error.
connection.error.lost=Yhteys palvelimeen katkesi
connection.error.timeOut=Yhteys aikakatkaistiin
connection.error.invalidUsername=%S ei ole sallittu käyttäjätunnus
connection.error.invalidPassword=Virheellinen palvelinsalasana
connection.error.passwordRequired=Salasana vaaditaan

# LOCALIZATION NOTE (joinChat.*):
#  These show up on the join chat menu. An underscore is for the access key.
joinChat.channel=_Kanava
joinChat.password=_Salasana

# LOCALIZATION NOTE (options.*):
#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
#  account wizard windows.
options.server=Palvelin
options.port=Portti
options.ssl=Käytä SSL:ää
options.encoding=Merkistökoodaus
options.quitMessage=Lopetusviesti
options.partMessage=Poistumisviesti
options.showServerTab=Näytä palvelinviestit
options.alternateNicks=Vaihtoehtoinen tunnus

# LOCALIZATION NOTE (ctcp.version):
#  %1$S is the nickname of the user whose version was requested.
#  %2$S is the version response from the client.
ctcp.version=Tuttava %1$S käyttää ohjelmaa "%2$S"
# LOCALIZATION NOTE (ctcp.time):
#  %1$S is the nickname of the user whose time was requested.
#  %2$S is the time response.
ctcp.time=Käyttäjän %1$S kellonaika on %2$S.

# LOCALZIATION NOTE (command.*):
#  These are the help messages for each command, the %S is the command name
#  Each command first gives the parameter it accepts and then a description of
#  the command.
command.action=%S <tehtävä toiminto>: Suorita toiminto.
command.ban=%S <tunnus!käyttäjä@palvelin>: Anna porttikielto käyttäjille, jotka täsmäävät malliin.
command.ctcp=%S <tunnus> <viesti>: Lähetä CTCP-viesti tunnukselle.
command.chanserv=%S <komento>: Lähetä komento ChanServ:lle.
command.deop=%S <tunnus1>[,<tunnus2>]*: Poista kanavaoperaattorin tila yhdeltä tai useammalta tunnukselta. Sinun täytyy olla kanavaoperaattori voidaksesi tehdä tämän.
command.devoice=%S <tunnus1>[,<tunnus2>]*: Poista kanavalla puhumisoikeus yhdeltä tai useammalta tunnukselta olettaen, että kanava on valvottu (+m). Sinun täytyy olla kanavaoperaattori voidaksesi tehdä tämän.
command.invite2=%S <tunnus>[ <tunnus>]* [<kanava>]: Kutsu yksi tai useampi tunnus nimetylle tai avoimelle tai nimetylle kanavalle.
command.join=%S <huone1>[ <avain1>][,<huone2>[ <avain2>]]*: Liity yhteen tai useampaan kanavaan ja anna niille kanava-avain jos se tarvitaan.
command.kick=%S <tunnus> [<viesti>]: Poista joku kanavalta. Sinun täytyy olla kanavaoperaattori voidaksesi tehdä tämän.
command.list=%S: Näytä lista kyseisen verkon keskusteluhuoneista. Varoitus, jotkin palvelimet katkaisevat yhteyden jos teet tämän.
command.memoserv=%S <komento>: Lähetä komento MemoServ:lle.
command.modeUser2=%S <tunnus> [(+|-)<tila>]: Lue, aseta tai poista käyttäjän tila.
command.modeChannel2=%S [<kanava>] [(+|-)<uusi tila> [<parametri>][,<parametri>]*]: Lue, aseta tai poista kanavan tila.
command.msg=%S <tunnus> <viesti>: Lähetä yksityisviesti tunnukselle (ei kanavalle).
command.nick=%S <uusi tunnus>: Vaihda tunnuksesi.
command.nickserv=%S <komento>: Lähetä komento NickServ:lle.
command.notice=%S <kohde> <viesti>: Lähetä ilmoitus käyttäjälle tai kanavalle.
command.op=%S <tunnus1>[,<tunnus2>]*: Anna yhdelle tai useammalle käyttäjälle kanavaoperaattorin oikeudet. Sinun täytyy olla kanavaoperaattori voidaksesi tehdä tämän.
command.operserv=%S <komento>: Lähetä komento OperServ:lle.
command.part=%S [viesti]: Poistu avoimelta kanavalta valinnaisella viestillä.
command.ping=%S [<tunnus>]: Selvitä kuinka pitkä viive käyttäjällä on (tai jos käyttäjää ei anneta, palvelimella).
command.quit=%S <viesti>: Katkaise yhteyds palvelimeen valinnaisella viestillä.
command.quote=%S <komento>: Lähetä käsittelemätön komento palvelimelle.
command.time=%S: Näytä IRC-palvelimen paikallinen aika.
command.topic=%S [<uusi aihe>]: Aseta kanavan aihe.
command.umode=%S (+|-)<uusi tila>: Aseta tai poista käyttäjän tila.
command.version=%S <tunnus>: Kysy käyttäjän ohjelman versiota.
command.voice=%S <tunnus1>[,<tunnus2>]*: Aseta kanavalla puhumisoikeus yhdelle tai useammalle tunnukselle. Sinun täytyy olla kanavaoperaattori voidaksesi tehdä tämän.
command.whois2=%S [<nick>]: Kysy tietoja tunnuksesta.

# LOCALIZATION NOTE (message.*):
#  These are shown as system messages in the conversation.
#  %1$S is the nick and %2$S is the nick and host of the user who joined.
message.join=Tunnus %1$S [%2$S] tuli huoneeseen.
message.rejoined=Palasit huoneeseen.
#  %1$S is the nick of who kicked you.
#  %2$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
message.kicked.you=Sinut potki ulos %1$S%2$S.
#  %1$S is the nick that is kicked, %2$S the nick of the person who kicked
#  %1$S. %3$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
message.kicked=Tunnuksen %1$S potkaisi ulos %2$S%3$S.
#  %S is the kick message
message.kicked.reason=: %S
#  %1$S is the new mode, %2$S is the nickname of the user whose mode
#  was changed, and %3$S is who set the mode.
message.usermode=Tila %1$S tunnukselle %2$S, asettaja %3$S.
#  %1$S is the new channel mode and %2$S is who set the mode.
message.channelmode=Kanavatilan %1$S asetti %2$S.
#  %S is the user's mode.
message.yourmode=Tilasi on %S.
#  Could not change the nickname. %S is the user's nick.
message.nick.fail=Ei voitu käyttää valittua tunnusta Tunnuksesi on edelleen %S.
#  The parameter is the message.parted.reason, if a part message is given.
message.parted.you=Poistuit huoneesta (Viesti%1$S).
#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.parted.reason, if a part message is given.
message.parted=Tunnus %1$S poistui huoneesta (Viesti%2$S).
#  %S is the part message supplied by the user.
message.parted.reason=: %S
#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.quit2 if a quit message is given.
message.quit=%1$S poistui huoneesta (Viesti%2$S).
#  The parameter is the quit message given by the user.
message.quit2=: %S
#  %1$S is the nickname of the user that invited us, %2$S is the conversation
#  name.
message.inviteReceived=%1$S kutsui sinut kanavalle %2$S.
#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
#  they were invited to.
message.invited=Tunnus %1$S kutsuttiin kanavalle %2$S.
#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
#  they were invited to but are already in
message.alreadyInChannel=%1$S on jo kanavalla %2$S.
#  %S is the nickname of the user who was summoned.
message.summoned=%S kutsuttiin.
#  %S is the nickname of the user whose WHOIS information follows this message.
message.whois=WHOIS-tiedot tunnukselle %S:
#  %1$S is the nickname of the (offline) user whose WHOWAS information follows this message.
message.whowas=%1$S ei ole linjoilla. WHOWAS-tiedot tunnukselle %1$S:
#  %1$S is the entry description (from tooltip.*), %2$S is its value.
message.whoisEntry=\ua0\ua0\ua0\ua0%1$S: %2$S
#  %S is the nickname that is not known to the server.
message.unknownNick=Tunnusta %S ei tunneta.
#  %1$S is the nickname of the user who changed the mode and %2$S is the new
#  channel key (password).
message.channelKeyAdded=%1$S muutti kanavan salasanaksi %2$S.
message.channelKeyRemoved=%S poisti kanavan salasanan.
#  This will be followed by a list of ban masks.
message.banMasks=Käyttäjillä seuraavista sijainneista on porttikielto kanavalle %S:
message.noBanMasks=Ei porttikieltoja kohteelle %S.
message.banMaskAdded=%2$S on asettanut porttikieltoon käyttäjät sijainneista, jotka vastaavat hakua %1$S.
message.banMaskRemoved=%2$S on poistanut porttikiellon käyttäjille sijainneista, jotka vastaavat hakua %1$S.
# LOCALIZATION NOTE (message.ping): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
#  %1$S is the nickname of the user or the server that was pinged.
#  #2 is the delay (in milliseconds).
message.ping=Ping-vastaus tunnukselta %1$S #2 millisekunnissa.;Ping-vastaus tunnukselta %1$S #2 millisekunnissa.


# LOCALIZATION NOTE (error.*):
#  These are shown as error messages in the conversation or server tab.
#  %S is the channel name.
error.noChannel=Ei ole kanavaa: %S.
error.tooManyChannels=Ei voida liittyä kanavalle %S; olet liittynyt liian monelle kanavalle.
#  %1$S is your new nick, %2$S is the kill message from the server.
error.nickCollision=Tunnus jo käytössä, vaihdetaan tunnukseen %1$S [%2$S].
error.erroneousNickname=%S ei ole sallittu tunnus.
error.banned=Sinulla on porttikielto palvelimelle.
error.bannedSoon=Sinulle annetaan pian porttikielto palvelimelle.
error.mode.wrongUser=Et voi muuttaa muiden käyttäjien tilaa.
#  %S is the nickname or channel name that isn't available.
error.noSuchNick=%S ei ole linjoilla.
error.wasNoSuchNick=Tunnusta ei löytynyt: %S
error.noSuchChannel=Kanavaa ei löytynyt: %S.
error.unavailable=Kanavaa %S ei tällä hetkellä kyetä saavuttamaan.
#  %S is the channel name.
error.channelBanned=Sinut on estetty kanavalla %S.
error.cannotSendToChannel=Ei voitu lähettää viestiä kanavalle %S.
error.channelFull=Kanava %S on täynnä.
error.inviteOnly=Voit liittyä kanavalla %S vain kun sinut kutsutaan.
error.nonUniqueTarget=Kohde %S ei ole yksilöity user@host tai lyhenne sellaisesta tai olet yrittänyt liittyä liian monelle kanavalle yhtäaikaa.
error.notChannelOp=Et ole kanavan %S operaattori.
error.notChannelOwner=Et ole kanavan %S omistaja.
error.wrongKey=Ei voitu liittyä kanavalle %S. Virheellinen kanavan salasana.
error.sendMessageFailed=Tapahtui virhe lähetettäessä viimeistä viestiäsi. Yritä uudestaan kun yhteys on palautettu.
#  %1$S is the channel the user tried to join, %2$S is the channel
#  he was forwarded to.
error.channelForward=Et voi liittyä kanavalle %1$S. Sinut ohjattiin automaattisesti kanavalle %2$S.
#  %S is the mode that the user tried to set but was not recognized
#  by the server as a valid mode.
error.unknownMode=”%S” ei ole sallittu käyttäjätila tällä palvelimella.

# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
#  These are the descriptions given in a tooltip with information received
#  from a whois response.
#  The human readable ("realname") description of the user.
tooltip.realname=Nimi
tooltip.server=Yhteys muodostettu osoitteeseen
#  The username and hostname that the user connects from (usually based on the
#  reverse DNS of the user's IP, but often mangled by the server to
#  protect users).
tooltip.connectedFrom=Yhteys muodostettu osoitteesta
tooltip.registered=Rekisteröity
tooltip.registeredAs=Rekisteröity nimellä
tooltip.secure=Käytetään suojattua yhteyttä
# The away message of the user
tooltip.away=Poissa
tooltip.ircOp=IRC-operaattori
tooltip.bot=Botti
tooltip.lastActivity=Viimeinen toimi
# %S is the timespan elapsed since the last activity.
tooltip.timespan=%S sitten
tooltip.channels=Kanavilla

#  %1$S is the server name, %2$S is some generic server information (usually a
#  location or the date the user was last seen).
tooltip.serverValue=%1$S (%2$S)

# LOCALIZATION NOTE (yes, no):
# These are used to turn true/false values into a yes/no response.
yes=Kyllä
no=Ei