DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Variables:
#  $count (Number) - Number of tracking events blocked.
graph-week-summary =
  { $count ->
    *[other] { -brand-short-name } соңғы аптада { $count } трекерді бұғаттады
  }
# Variables:
#  $count (Number) - Number of tracking events blocked.
#  $earliestDate (Number) - Unix timestamp in ms, representing a date. The
# earliest date recorded in the database.
graph-total-tracker-summary =
  { $count ->
    *[other] { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } кейін <b>{ $count }</b> трекер бұғатталды
  }
# Text displayed instead of the graph when in Private Mode
graph-private-window = { -brand-short-name } жекелік терезелерінде трекерлерді бұғаттауды жалғастырады, бірақ, не бұғатталғанын жазып отырмайды.
# Weekly summary of the graph when the graph is empty in Private Mode
graph-week-summary-private-window = Бұл аптада { -brand-short-name } бұғаттаған трекерлер
# The terminology used to refer to categories of Content Blocking is also used in chrome/browser/browser.properties and should be translated consistently.
# "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
# The category name in the <b> tag will be bold.
protection-report-header-details-standard = Қорғаныс деңгейі <b>Қалыпты</b> етіп орнатылды
  .title = Жекелік баптауларына өтіңіз
protection-report-header-details-strict = Қорғаныс деңгейі <b>Қатаң</b> етіп орнатылды
  .title = Жекелік баптауларына өтіңіз
protection-report-header-details-custom = Қорғаныс деңгейі <b>Таңдауыңызша</b> етіп орнатылды
  .title = Жекелік баптауларына өтіңіз
protection-report-page-title = Жекелікті қорғау
protection-report-content-title = Жекелікті қорғау
etp-card-title = Бақылаудан кеңейтілген қорғаныс
etp-card-content = Трекерлер желіде сіздің соңыңыздан ереді, сіздің шолу әдеттері мен тақырыптары туралы ақпаратты жинайды. { -brand-short-name } осындай трекерлердің көбін және басқа да зиянкес скрипттерді бұғаттайды.
protection-report-etp-card-content-custom-not-blocking = Барлық қорғаныс қазіргі уақытта сөндірілген. { -brand-short-name } қорғаныс баптауларын өзгерту арқылы қай трекерлерді бұғаттау керектігін таңдаңыз.
protection-report-manage-protections = Баптауларды басқару
# This string is used to label the X axis of a graph. Other days of the week are generated via Intl.DateTimeFormat,
# capitalization for this string should match the output for your locale.
graph-today = Бүгін
# This string is used to describe the graph for screenreader users.
graph-legend-description = Осы аптада бұғатталған трекерлердің әр түрінің жалпы санын көрсететін график.
social-tab-title = Әлеуметтік желілер трекерлері
social-tab-contant = Әлеуметтік желілер басқа веб-сайттарға сіз желіде не жасайтынын, қарайтынын және көретінін бақылау үшін трекерлерді орнатады. Бұл әлеуметтік желі компанияларына сіз әлеуметтік желі профилінде қалдырған ақпараттан бөлек сіз туралы көбірек білуге мүмкін етеді. <a data-l10n-name="learn-more-link">Көбірек білу</a>
cookie-tab-title = Сайтаралық бақылайтын cookie файлдары
cookie-tab-content = Бұл cookie файлдары Интернетте не істегеніңіз туралы мәліметтер жинау үшін сайттан сайтқа соңыңыздан еріп жүреді. Оларды жарнама берушілер мен аналитикалық компаниялар сияқты үшінші тараптар орнатады. Сайтаралық бақылайтын cookie файлдарын бұғаттау сіздің айналаңыздағы жарнама санын азайтады. <a data-l10n-name="learn-more-link">Көбірек білу</a>
tracker-tab-title = Бақылайтын құрама
tracker-tab-description = Веб-сайттар бақылау кодымен сыртқы жарнама, видео және басқа құраманы жүктей алады. Бақылайтын құраманы бұғаттау сайттардың жылдамдау жүктелуіне көмектеседі, бірақ, кейбір батырмалар, формалар және кіру өрістері жасамауы мүмкін. <a data-l10n-name="learn-more-link">Көбірек білу</a>
fingerprinter-tab-title = Цифрлық баспаны жинаушылар
fingerprinter-tab-content = Цифрлық баспаны жинаушылар сіздің профиліңізді жасау үшін браузер мен компьютерден параметрлерді жинайды. Бұл цифрлық саусақ ізін қолдана отырып, олар сізді әртүрлі веб-сайттар бойынша қадағалай алады. <a data-l10n-name="learn-more-link">Көбірек білу</a>
cryptominer-tab-title = Криптомайнерлер
cryptominer-tab-content = Криптомайнерлер жүйеңіздің есептеу қуатын цифрлық валютаны алу үшін қолданады. Криптомайнерлік скрипттер батареяны отырғызып, компьютерді тежейді және қуат шығындарын көбейтеді. <a data-l10n-name="learn-more-link">Көбірек білу</a>
lockwise-title = Парольдерді енді ешқашан ұмытпаңыз
lockwise-title-logged-in = { -lockwise-brand-name }
lockwise-header-content = { -lockwise-brand-name } парольдеріңізді браузерде қауіпсіз түрде сақтайды.
lockwise-header-content-logged-in = Парольдеріңізді барлық құрылғыларыңызда қауіпсіз түрде сақтау және синхрондау.
protection-report-view-logins-button = Логиндерді қарау
  .title = Сақталған логиндерге өту
lockwise-no-logins-content = Парольдерді өзіңізбен әр жерде ұстау үшін, <a data-l10n-name="lockwise-inline-link">{ -lockwise-brand-name }</a> қолданбасын алыңыз.
# This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
# of email addresses being monitored. Don’t add $count to
# your localization, because it would result in the number showing twice.
lockwise-passwords-stored =
  { $count ->
    [one] Пароль(дер) қауіпсіз түрде сақталды <a data-l10n-name="lockwise-how-it-works">Бұл қалай жасайды</a>
    *[other] Passwords stored securely <a data-l10n-name="lockwise-how-it-works">How it works</a>
  }
turn-on-sync = { -sync-brand-short-name } іске қосу…
  .title = Синхрондау баптауларына өту
manage-connected-devices = Құрылғыларды басқару…
# Variables:
#  $count (Number) - Number of devices connected with sync.
lockwise-connected-device-status =
  { $count ->
    *[other] { $count } құрылғыға байланысқан
  }
monitor-title = Деректердің ұрлануын бақылау
monitor-link = Бұл қалай жұмыс істейді
monitor-header-content-no-account = Белгілі бір деректердің бұзылуына қатысқаныңызды және жаңа бұзушылықтар туралы ескертулер алу үшін { -monitor-brand-name } тексеріңіз.
monitor-header-content-signed-in = { -monitor-brand-name } сіздің ақпаратыңыз белгілі деректерді бұзуда табылса, сізге ескертеді.
monitor-sign-up = Бұзушылық туралы ескертулерге жазылу
auto-scan = Бүгін автоматты түрде сканерленді
# This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
# of email addresses being monitored. Don’t add $count to
# your localization, because it would result in the number showing twice.
info-monitored-emails =
  { $count ->
    *[other] Бақыланатын эл. пошта адрестері
  }
# This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
# of known data breaches. Don’t add $count to
# your localization, because it would result in the number showing twice.
info-known-breaches-found =
  { $count ->
    *[other] Ішінен сіздің ақпаратыңыз табылған белгілі деректерді бұзушылықтары
  }
# This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
# of exposed passwords. Don’t add $count to
# your localization, because it would result in the number showing twice.
info-exposed-passwords-found =
  { $count ->
    *[other] Барлық бұзушылықтардан ашылған парольдер
  }
full-report-link = Толық есептемені <a data-l10n-name="monitor-inline-link">{ -monitor-brand-name }</a> жерінен қараңыз
# This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
# of saved logins which may have been exposed. Don’t add $count to
# your localization, because it would result in the number showing twice.
password-warning =
  { $count ->
    *[other] Сақталған логиндер деректер бұзуында табылған мүмкіндігі бар. Күштірек онлайн қорғаныс үшін осы паролдерді өзгертіңіз. <a data-l10n-name="lockwise-link">Сақталған логиндерді қарау</a>
  }

## The title attribute is used to display the type of protection.
## The aria-label is spoken by screen readers to make the visual graph accessible to blind users.
##
## Variables:
##  $count (Number) - Number of specific trackers
##  $percentage (Number) - Percentage this type of tracker contributes to the whole graph

bar-tooltip-social =
  .title = Әлеуметтік желілер трекерлері
  .aria-label =
    { $count ->
      *[other] { $count } әлеуметтік желілер трекері ({ $percentage }%)
    }
bar-tooltip-cookie =
  .title = Сайтаралық бақылайтын cookie файлдары
  .aria-label =
    { $count ->
      *[other] { $count } сайтаралық бақылайтын cookie файл ({ $percentage }%)
    }
bar-tooltip-tracker =
  .title = Бақылайтын құрама
  .aria-label =
    { $count ->
      *[other] { $count } бақылайтын құрама ({ $percentage }%)
    }
bar-tooltip-fingerprinter =
  .title = Баспаны жинаушылар
  .aria-label =
    { $count ->
      *[other] { $count } баспаны жинаушы ({ $percentage }%)
    }
bar-tooltip-cryptominer =
  .title = Криптомайнерлер
  .aria-label =
    { $count ->
      *[other] { $count } криптомайнер ({ $percentage }%)
    }