DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (d54b06ec9d16)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
-r docs-requirements.txt
-r deploy-requirements.txt

amqp==1.4.8 \
  --hash=sha256:94d2a68227e7984bd40f5f71c6839730622aff8a4633f29ede1ffdd0d240795e

anyjson==0.3.3 \
  --hash=sha256:37812d863c9ad3e35c0734c42e0bf0320ce8c3bed82cd20ad54cb34d158157ba

backports.lzma==0.0.3 \
  --hash=sha256:bac58aec8d39ac3d22250840fb24830d0e4a0ef05ad8f3f09172dc0cc80cdbca

backports.ssl-match-hostname==3.5.0.1 \
  --hash=sha256:502ad98707319f4a51fa2ca1c677bd659008d27ded9f6380c79e8932e38dcdf2

beautifulsoup4==4.3.2 \
  --hash=sha256:a2b29bd048ca2fe54a046b29770964738872a9747003a371344a93eedf7ad58e

boto3==1.4.1 \
  --hash=sha256:0d5e1d546e3974437f3468ea96abac95ba99753830138c3fb14718c7fdf6121e

botocore==1.4.78 \
  --hash=sha256:ec05f96c71a7eb97c60ba00fb07879e45fad985736782849abf7afc2d5e960c7

boto==2.40.0 \
  --hash=sha256:8a76f6874de4b3b09a1ed6d8840294954e7d4c19c0a3ef1e91e0622281e04bf1

cbor2==4.1.0 \
  --hash=sha256:1c41231272a76714f437fcd93e772a94a2cd6fef212f3d62bc05091aeb5047f0

coverage==4.3.4 \
  --hash=sha256:ca36d83cd591d027952e5019149c4386e7058cd674bf8cb52dc622f768d689e9 \
  --hash=sha256:36407249a0b6669c6ad4425b0f29685579df745480c03afa70f101f09f4eead3 \
  --hash=sha256:f99066d76274800145a2e658026b30962eb5079346249197e88b55c9a7855e6a

dnspython==1.15.0 \
  --hash=sha256:861e6e58faa730f9845aaaa9c6c832851fbf89382ac52915a51f89c71accdd31 \
  --hash=sha256:40f563e1f7a7b80dc5a4e76ad75c23da53d62f1e15e6e517293b04e1f84ead7c

docker==2.5.1 \
  --hash=sha256:7b587fa841218b0f27e41d1f1ec61398bd0a8a0cc364f3ab3c08290fa8d59e71

docker-pycreds==0.2.1 \
  --hash=sha256:58d2688f92de5d6f1a6ac4fe25da461232f0e0a4c1212b93b256b046b2d714a9

factory-boy==2.7.0 \
  --hash=sha256:36c949d5c7adefb02d25323b7a5a97dc698e58ef84c4654845ecb2e34bee9a23

fake-factory==0.7.2 \
  --hash=sha256:62a9b211c1eea951f63c992de305c31977768f042210df443885444683528173

feedparser==5.1.3 \
  --hash=sha256:7f6507d400d07edfd1ea8205da36808009b0c539f5b8a6e0ab54337b955e6dc3 \
  --hash=sha256:ad543639e89d43685e2f1d3b6e48711562eec3be379e6958a920fbeaf4c63bce \
  --hash=sha256:a49ec89ebdb4234de473ad36792bf8da3a8640b8a263afda2eac510ff4908c92

flake8==2.6.2 \
  --hash=sha256:7ac3bbaac27174d95bc4734ed23a07de567ffbcf4fc7e316854b4f3015d4fd15

futures==3.0.5 \
  --hash=sha256:f7f16b6bf9653a918a03f1f2c2d62aac0cd64b1bc088e93ea279517f6b61120b

jmespath==0.9.0 \
  --hash=sha256:ade5261b0d7d34b6f53accc91e6881b579b40161ed575e6ac465de5edad32815

jsmin==2.1.1 \
  --hash=sha256:582f70f5fef561c8d561271206f45258d0c420eec31a8628914e87c73a2192e1

idna==2.0 \
  --hash=sha256:9b2fc50bd3c4ba306b9651b69411ef22026d4d8335b93afc2214cef1246ce707

ipaddress==1.0.16 \
  --hash=sha256:935712800ce4760701d89ad677666cd52691fd2f6f0b340c8b4239a3c17988a5

kafka-python==1.4.2 \
  --hash=sha256:b5df584e200da5f814228a308a655c27d9c740ca83442910360c704679640a5f

kombu==3.0.30 \
  --hash=sha256:fecb34edf4852064f385dbf53969047b22353d3608a576497dd05f71b943fae6

lockfile==0.10.2 \
  --hash=sha256:81ee2d4b0923a2ee3e51b93af0db82efa3f049c7435a00549f9a3ba22cf70cbf

Markdown==2.4.1 \
  --hash=sha256:812ec5249f45edc31330b7fb06e52aaf6ab2d83aa27047df7cb6837ef2d269b6

mccabe==0.3.1 \
  --hash=sha256:bd6c080fb372aebcb0ce19e35ddac744f2abf5a7befa207db2d1097d48efe63a

mechanize==0.2.5 \
  --hash=sha256:2e67b20d107b30c00ad814891a095048c35d9d8cb9541801cebe85684cc84766

mimeparse==0.1.3 \
  --hash=sha256:534ff6feefe1cd03984f444e6415aacc79c0a85f3b868ec41a2fd5003004c31e

mock==1.0.1 \
  --hash=sha256:b839dd2d9c117c701430c149956918a423a9863b48b09c90e30a6013e7d2f44f \
  --hash=sha256:8f83080daa249d036cbccfb8ae5cc6ff007b88d6d937521371afabe7b19badbc

mozbuild==0.2 \
  --hash=sha256:24227608fc3c735fbb5c629d0540a600368c1d5e57013dd39272a0a5c9cccb13

mozlog==2.2 \
  --hash=sha256:01008861cca0afb69cd30dcd389843feb817e7b9d146d5345029544cf03bde72

nose==1.3.4 \
  --hash=sha256:78b03116badd0dbb2ed4dedc96a4a3d42138b94bb89fc2eb99f7f3bdfd199f56

py==1.4.31 \
  --hash=sha256:4a3e4f3000c123835ac39cab5ccc510642153bc47bc1f13e2bbb53039540ae69

publicsuffix==1.1.0 \
  --hash=sha256:ae77593d269e1e5131723259cc1142c25690c20c59f2e98f67e227228028bda9

pyasn1==0.1.9 \
  --hash=sha256:28fee44217991cfad9e6a0b9f7e3f26041e21ebc96629e94e585ccd05d49fa65

pycodestyle==2.2.0 \
  --hash=sha256:60c4e1c36f301ac539a550a29e9d16862069ec240472d86e5e71c4fc645829cb

pyflakes==1.5.0 \
  --hash=sha256:cc5eadfb38041f8366128786b4ca12700ed05bbf1403d808e89d57d67a3875a7

pytest==3.0.2 \
  --hash=sha256:4b0872d00159dd8d7a27c4a45a2be77aac8a6e70c3af9a7c76c040c3e3715b9d

python-dateutil==2.5.3 \
  --hash=sha256:598499a75be2e5e18a66f12c00dd47a069de24794effeda4228bfc760f44f527

python-hglib==2.6.1 \
  --hash=sha256:7c1fa0cb4d332dd6ec8409b04787ceba4623e97fb378656f7cab0b996c6ca3b2

python-ldap==2.4.19 \
  --hash=sha256:02fddb3accbfb54e40ff47a59457e422b253f9fb6cd64bb3851b349295fab048

python-memcached==1.54 \
  --hash=sha256:67e1c18b6b99ca4c2c8e4a02e0a96174bf7068919a5aff52836600974c1ef4d8

recaptcha-client==1.0.6 \
  --hash=sha256:28c6853c1d13d365b7dc71a6b05e5ffb56471f70a850de318af50d3d7c0dea2f

requests==2.10.0 \
  --hash=sha256:09bc1b5f3a56cd8c48d433213a8cba51a67d12936568f73b5f1793fcb0c0979e \
  --hash=sha256:63f1815788157130cee16a933b2ee184038e975f0017306d723ac326b5525b54

responses==0.3.0 \
  --hash=sha256:6c5eb915bcf763b677b8e51cdb68c8474127a9b60e49e6e240b05ec5e449c43b

s3transfer==0.1.9 \
  --hash=sha256:17114f393101a6c4a49318429b9facede6183ec52fd14ca54e09aa496da56fbc

selenium==2.48.0 \
  --hash=sha256:30b97338c0d9f1e60e72ecee0579b0f0845d55025342c3d5ccb224fb8a07b787

websocket-client==0.37.0 \
  --hash=sha256:678b246d816b94018af5297e72915160e2feb042e0cde1a9397f502ac3a52f41

Whoosh==2.6.0 \
  --hash=sha256:7de7bc4d00a6d051dbb360b48eb7f3cd002373d87252fb0b284a3c9c453a7677