DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (d974e1a3e6f5)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
/* No comment provided by engineer. */
"%1$@ %2$@ has been downloaded and is ready to use! Would you like to install it and relaunch %1$@ now?" = "%1$@ %2$@ byl instalován a je připraven k použití po příštím spuštění. Přejete si aplikaci %1$@ nyní nainstalovat a znovu spustit?";

/* No comment provided by engineer. */
"%1$@ can't be updated when it's running from a read-only volume like a disk image or an optical drive. Move %1$@ to your Applications folder, relaunch it from there, and try again." = "Aplikace %1$@ nemůže být aktualizovaná, protože je spuštěna z nezapisovatelného média. Může to být CD/DVD-ROM, obraz disku nebo jen nemáte právo zápisu na disk. Přesuňte aplikaci %1$@ do vaší složky Aplikace, spusťte ji z tohoto umístěni znovu.";

/* No comment provided by engineer. */
"%@ %@ is currently the newest version available." = "%1$@ %2$@ je nejnovější dostupná verze";

/* No comment provided by engineer. */
"%@ %@ is now available--you have %@. Would you like to download it now?" = "Je k dispozici %1$@ %2$@ - máte %3$@. Přejete si nyní zkopírovat aktualizaci?";

/* No comment provided by engineer. */
"%@ downloaded" = "zkopírováno %@";

/* No comment provided by engineer. */
"%@ of %@" = "%1$@ z %2$@";

/* No comment provided by engineer. */
"A new version of %@ is available!" = "Je dostupná nová verze aplikace %@!";

/* No comment provided by engineer. */
"A new version of %@ is ready to install!" = "Nová verze %@ je připravena k instalaci!";

/* No comment provided by engineer. */
"An error occurred in retrieving update information. Please try again later." = "Při získávání údajů o aktualizaci se vyskytla chyba. Zkuste to prosím později.";

/* No comment provided by engineer. */
"An error occurred while downloading the update. Please try again later." = "Při kopírování souboru se vyskytla chyba. Zkuste to prosím později.";

/* No comment provided by engineer. */
"An error occurred while extracting the archive. Please try again later." = "Při rozbalování archivu se vyskytla chyba. Zkuste to prosím později.";

/* No comment provided by engineer. */
"An error occurred while installing the update. Please try again later." = "Při instalování aktualizace se vyskytla chyba. Zkuste to prosím později.";

/* No comment provided by engineer. */
"An error occurred while parsing the update feed." = "Při zpracovávání údajů o aktualizaci se vyskytla chyba. Zkuste to prosím později.";

/* No comment provided by engineer. */
"An error occurred while relaunching %1$@, but the new version will be available next time you run %1$@." = "Vyskytla se chyba při novém spouštění aplikace %1$@, ale nová verze bude dostupná při dalším spuštění %1$@.";

/* the unit for bytes */
"B" = "B";

/* No comment provided by engineer. */
"Cancel" = "Zrušit";

/* No comment provided by engineer. */
"Cancel Update" = "Zrušit aktualizaci";

/* No comment provided by engineer. */
"Checking for updates..." = "Checking for updates…";

/* Take care not to overflow the status window. */
"Downloading update..." = "Kopíruje se aktualizace…";

/* Take care not to overflow the status window. */
"Extracting update..." = "Rozbaluje se aktualizace…";

/* the unit for gigabytes */
"GB" = "GB";

/* No comment provided by engineer. */
"Install and Relaunch" = "Instalovat a znovu spustit";

/* Take care not to overflow the status window. */
"Installing update..." = "Instaluje se aktualizace…";

/* the unit for kilobytes */
"KB" = "KB";

/* the unit for megabytes */
"MB" = "MB";

/* No comment provided by engineer. */
"OK" = "Budiž";

/* No comment provided by engineer. */
"Ready to Install" = "Připraveno k instalaci";

/* No comment provided by engineer. */
"Should %1$@ automatically check for updates? You can always check for updates manually from the %1$@ menu." = "Přejete si, aby aplikace %1$@ automaticky ověřovala aktualizace? Tuto volbu můžete kdykoliv změnit v nabídce %1$@.";

/* No comment provided by engineer. */
"Update Error!" = "Chyba při aktualizaci!";

/* No comment provided by engineer. */
"Updating %@" = "Aktualizuje se %@";

/* No comment provided by engineer. */
"You already have the newest version of %@." = "Již máte nainstalovanou nejnovější verzi aplikace @.";

/* No comment provided by engineer. */
"You're up to date!" = "Vaše verze je aktuální!";